Danh sách phòng thi Olympic toán 2023- vòng thi cấp trường, ngày thi 04.02.2023

thi lại Olympic Toán 2023 vòng thi cấp trường:

-Thời gian: 7h30 sáng thứ 7  ngày 04.2.2023 thi môn Đại số

9h10 sáng thứ 7 ngày 04.2.2023 thi môn Giải tích

phòng thi của sinh viên xếp trong file đính kèm.

danh sách sinh viên thi OLP'23 - giải tích

danh sách sinh viên thi OLP'23 - môn đại số

Các thông báo khác