Buổi tư vấn ngành nghề Tài chính định lượng với công ty Worldquant VN

WorldQuant BRAIN® - Chương trình Research Service Provider

WorldQuant là công ty quản lý tài chính định lượng toàn cầu được thành lập năm 2007 và hiện đang có hơn 800 nhân viên làm việc tại 23 văn phòng từ 13 quốc gia. Công ty phát triển và triển khai các chiến lược đầu tư trên nhiều loại tài sản khác nhau trên thị trường toàn cầu.
Chương trình WorldQuant BRAIN Research Service Provider của chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân tài năng để sử dụng dữ liệu và công nghệ trên nền tảng web mô phỏng BRAIN của chúng tôi, xây dựng alpha* và đóng góp vào nỗ lực nghiên cứu chung của WorldQuant.
*Alpha là các mô hình toán học nhằm dự đoán biến động giá trong tương lai của các công cụ tài chính khác nhau.

Những gì chúng tôi cung cấp
🔢 Dữ liệu và Công cụ
- Các trường dữ liệu, công cụ đa dạng, bảng chỉ số hiệu suất, và các thước đo giá trị gia tăng để giúp bạn xây dựng alpha trên nền tảng
🧑‍💻 Học hỏi và Phát triển
- Các tài nguyên học tập chuyên sâu thông qua các tài liệu, video, và webinar về tài chính định lượng
🌐 Sự kiện Toàn cầu:
- Các thử thách và cuộc thi toàn cầu thú vị
👍🏻 Thù lao Dựa trên Thành tích
- Có cơ hội được trả thù lao dựa trên chất lượng ý tưởng của bạn
- Làm việc tự do và linh hoạt trong thời gian và từ địa điểm tại các khu vực hợp lệ khắp toàn cầu mà bạn mong muốn
👉🏻 Cơ hội Nghề nghiệp
- Có thể được xem xét cho các cơ hội vị trí thực tập và toàn thời gian
✅ Cộng đồng Toàn cầu
- Trở thành một phần của cộng đồng khắp toàn cầu của chúng tôi

Hãy tham gia cuộc hành trình cùng chúng tôi!

Buổi định hướng nghề nghiệp diễn ra vào Thứ 7 ngày 3/12/2022 lúc 13h45 tại giảng đường B1.

SV cần điền form dưới đây. Hạn cuối cùng ngày 1/12/2022.

SV năm 3-5 yêu cầu tham gia. Nếu vắng mặt cần điền lý do vào form sau

https://forms.office.com/r/j580XkD5Ta

SV năm 1-2 sẽ được xem xét tham gia tùy thuộc số lượng do giảng đường có giới hạn chỗ.

Các thông báo khác