Phân công hướng dẫn đồ án HK 2021.2

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp cần liên hệ ngay với với GVHD để thông qua nội dung đồ án từ đó thống nhất nơi thực tập theo quy định đã thông báo. SV phải hoàn thành việc này trong tuần tới để triển khai Thực tập (sẽ có thông báo) trong tuần 25-29/4. SV có 15 tuần để hoàn thành đồ án (tính từ 18/4/2022) và dự kiến tối thiểu 10 tuần thực tập

Sinh viên làm đồ án 2,3, thiết kế cũng khẩn trương liên hệ GVHD để bắt đầu làm đồ án. SV sẽ có 15 tuần để thực hiện đồ án (tính từ ngày 18/4/2022)

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cử nhân

Họ và tên MSSV Lớp - Khóa Hướng dẫn
Đỗ Ngọc Hưng 20183755 CTTN Toán Tin Lê Xuân Lý
Đặng Tiến Đạt 20173005 CTTN Toán Tin - K62 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Vũ Việt Hoàng 20183926 CTTN Toán Tin - K63 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Vũ Duyệt 20183911 CTTN - Toán tin K63 Đỗ Văn Cường
Nguyễn Hoàng Quốc Anh 20185320 CTTN Toán Tin - K63 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Đỗ Mạnh Dũng 20195860 CTTN Toán Tin K64 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Minh Hiếu 20185349 Toán tin 02 - K63 Nguyễn Thị Thu Thủy
Trần Thị Thanh Tươi 20185423 CTTN Toán Tin K63 Nguyễn Văn Hạnh
Bùi Trọng Minh Long 20185374 K63 Nguyễn Thị Thu Thủy
Trần Huy Hoàng 20185362 Toán - tin 01 K63 Phạm Thị Hoài
Đỗ Phương Khải 20185458 HTTTQL- K63 Vũ Thị Huệ
Phạm Ngọc Bách 20185326 CTTN Toán Tin K63 Tạ Anh Sơn
Nguyễn Quang Minh 20174062 Toán Tin - K62 Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Quang Huy 20185454 HTTTQKL 01 K63 Tạ Thị Thanh Mai
Phạm Thành Đạt 20140995 Toán tin 2 K59 Đỗ Đức Tâm
Nguyễn Hải Đăng 20185333 Toán Tin 02 - K63 Tạ Thị Thanh Mai
Hoàng Phương Cúc 20185332 K63 Tạ Thị Thanh Mai
Nguyễn Minh Thu 20185482 HTTTQL-K63 Đỗ Đức Tâm
Dương Danh Đức 20141091 Toán tin k59 Tạ Anh Sơn
Nguyễn Lê Duy 20185342 K63 Nguyễn Văn Hạnh
Phạm Lê Tuấn Nam 20173557 Toán Tin 01 - K62 Nguyễn Hữu Du
Nguyễn Thị Bích Ngọc 20185388 Toán tin 01 Nguyễn Trung Dũng
Phạm Huy Hoàng 20185361 Toán - Tin 02, K63 Dương Anh Tuấn
Nguyễn Thanh Long 20185381 Toán Tin 02 - K63 Nguyễn Cảnh Nam
Lê Thành Trung 20185486 HTTTQL K63 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tống Thị Huyền 20173532 Toán Tin 01 - K62 Lê Hải Hà
Vũ Thị Cẩm Nhung 20185471 Mi2 - K63 Lê Hải Hà
Phạm Thị Thu Hường 20185453 HTTTQL 01 - K63 Lê Hải Hà
Nguyễn Thị Phương Thảo 20185479 HTTTQL 01 K63 nguyễn danh tú
Phạm Thị Thanh Hằng 20173512 HTTTQL K62 Lê Hải Hà
Trần Thành Đạt 20185439 HTTTQL 01 K63 Lê Chí Ngọc
Lê Thị Thành 20185477 MI2-K63 vương mai phương
Đỗ Văn Trung 20185416 Toán Tin K63 nguyễn tuấn dũng
Nguyễn Minh Hiếu 20185350 Toán Tin 01 K63 lê quang hòa
Nguyễn Văn Hiệp 20185448 K63 Trần Ngọc Thăng
Trần Văn Bắc 20185325 Toán Tin 02 K63 nguyễn đình hân
Nhâm Đỗ Hải Ninh 20182714 CTTN Toán Tin K63 nguyễn đình hân
Bùi Hữu Thành 20173585 TƯD02-K62 lê kim thư
Nguyễn Tiến Thành 20173374 CNTT Toán Tin - K62 ngô thị hiền
Phạm Lê Tuấn Nam 20173557 Toán Tin 01 - K62 nguyễn tuấn dũng
Dương Thị Phương Thảo 20185478 HTTTQL k63 vương mai phương
Lê Hoàng Thu Thảo 20185407 CTTN Toán Tin K63 nguyễn danh tú
Lê Thành Vinh 20183669 CTTN Toán Tin K63 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Thị Định 20173495 Toán-Tin 01 K62 Lê Hải Hà
Phạm Chí Công 20185435 MI2-01 - K63 lê quang hòa
Phạm Anh Vũ 20185428 Toán Tin 1 - K63 nguyễn tuấn dũng
Trần Thu Hà 20185446 HTTTQL 01- k63 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trần Anh Tuấn 20181295 CTTN Toán Tin K63 Trần Ngọc Thăng
Lê Thị Nhi 20185470 HTTTQL 01 - K63 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thanh Long 20185380 Toán tin 01 - K63 phạm huyền linh
Đào Thị Thu Hà 20185444 HTTTQL 01- K63 ngô thị hiền
Dương Thị Hồng Vân 20185494 HTTTQL - K63 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trần Thị Lan Anh 20185323 CTTN Toán Tin K63 nguyễn danh tú
Bùi Doãn Đang 20185437 HTTTQL 01 - K63 vương mai phương
Đặng Thị Ánh 20185433 HTTT01 - K63 phạm huyền linh
Thân Thị Mơ 20185467 HTTTQL 01- K63 lê quang hòa
Nguyễn Thị Quý 20185396 Toán Tin 01 - K63 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Thành Đạt 20185334 Toán tin 01 K63 nguyễn tuấn dũng
Đỗ Thị Vân 20185493 K63 lê quang hòa
Phạm Thị Thu Hương 20185367 Toán Tin 02 - K63 phạm huyền linh
Lại Tiến Long 20185376 Toán-Tin 01 K63 vũ thành nam
Trần Hải Phong 20185393 Toán tin 02 - K63 nguyễn tuấn dũng
Nguyễn Ngọc Thìn 20185408 Lớp Toán - Tin 01 K63 Trần Ngọc Thăng
Vũ Thị Tâm 20185403 Toán tin 02- K63 nguyễn đình hân
Lê Thị Hồng Nhung 20185392 K63 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Văn Chiến 20186309 Lớp HTTTQL - K63 vũ thành nam
Đỗ Thị Thanh Châu 20185434 HTTTQL 01 - K63 đoàn duy trung
Bùi Đức Tài 20185475 HTTTQL 01 - K63 nguyễn đình hân
Hoàng Thị Lan Anh 20185430 HTTTQL - K63 phạm huyền linh
Nguyễn Huy Minh 20185384 CTTN Toán tin K63 vũ thành nam
Nguyễn Thị Hoài Nam 20185468 HTTTQL - K63 phạm huyền linh
Đỗ Minh Tuấn 20185419 63 đoàn duy trung
Phạm Đình Duy 20160779 HTTTQL k61 vũ thành nam
Hoàng Trường Giang 20185344 Toán Tin 01 K63 nguyễn đình hân
Nguyễn Đức Hoàng 20185360 Toán Tin 01 - K63 đoàn duy trung
Nguyễn Hữu Thuật 20185410 Toán Tin 01 - 63 Lê Chí Ngọc
Phạm Hồng Đức 20185336 Toán tin 01 - Khóa 63 nguyễn tuấn dũng
Nguyễn Trần Thức 20185483 HTTTQL 01 - K63 lê quang hòa
Nguyễn Đăng Dương 20183902 CTTN Toán Tin K63 nguyễn đình hân
Đào Như Quỳnh 20185472 HTTTQL 01 - K63 Lê Hải Hà
Nguyễn Thị Diệu Linh 20180815 Toán Tin 02 - K63 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngô Văn Hiển 20185447 HTTTQL K63 nguyễn danh tú
Trang Hải Long 20185382 Toán Tin 01 - K63 nguyễn huy trường
Nguyễn Đăng Hà 20185445 HTTTQL quản lí - K63 phạm huyền linh
Nông Văn Toản 20185485 HTTTQL - K63 nguyễn danh tú
Nguyễn Thị Thu Huyền 20185457 HTTTQL 01 - K63 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Vũ Minh Nguyệt 20185469 HTTTQL 01 K63 vũ thành nam
Phạm Văn Tú 20185489 MI2-01 - K63 Lê Hải Hà
Lê Văn Thịnh 20185481 MI2- K63 nguyễn huy trường
Hồ Bá Nguyên 20183962 CTTN Toán Tin K63 ngô thị hiền
Nguyễn Thị Thu Hoài 20185358 Toán Tin 01 K63 nguyễn danh tú
Dương Ngọc Sơn 20185399 Toán-Tin 02 K63 nguyễn tuấn dũng
Nguyễn Văn Hùng 20185452 HTTTQL - K63 lê kim thư
Trần Quốc Trường 20185488 HTTTQL - K63 lê đình nam
Phùng Mạnh Lâm 20185461 HTTTQL - 01 - K63 đoàn duy trung
Hoàng Quốc Tuấn 20185491 HTTQL K63 nguyễn đình hân
Phạm Tùng Huy 20185456 MI2 - K63 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Hải Long 20185378 Toán Tin 01 - K63 phạm huyền linh
Võ Thùy Phương 20185394 Toán Tin 01 - K63 phạm huyền linh
Phùng Mạnh Sang 20185473 MI2 - K63 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhữ Thị Lan 20185462 K63 nguyễn danh tú
Trịnh Thị Hoa 20185449 HTTTQL 01 - K63 Trần Ngọc Thăng
Phạm Minh Đức 20185337 Toán tin 02 - k63 nguyễn huy trường
Phan Anh Chiến 20185330 Toán tin 1 K63 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Thế Toản 20185484 HTTTQL - K63 nguyễn danh tú
Lê Thành Trung 20185486 K63 nguyễn thị ngọc anh
Nguyễn Đức Kiên 20185459 K63-HTTTQL vũ thành nam
Nguyễn Thu Uyên 20185492 HTTT 01 -  K63 vương mai phương
Hoàng Phi Long 20185375 Toán Tin 02 - K63 Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Xuân Anh 20182357 CTTN Toán - Tin K63 trần ngọc thăng
Đỗ Hải Nam 20181663 CTTN Toán - Tin K63 đoàn duy trung
Nguyễn Thị Thanh Sơn 20173580 Toán Tin – K62 Lê Quang Hòa

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Họ và tên MSSV Lớp - Khóa Hướng dẫn
Vũ Thị Duyên 20173506 Toán Tin 01 - K62 Đỗ Văn Cường
Trần Phạm Ngọc Ánh 20173486 Toán Tin 02 - K62 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Hoàng Thị Như Quỳnh 20173578 Toán tin 02 - K62 Nguyễn Thị Thu Thủy
Trần Thị Hương 20151910 Toán tin 02-k60 Đặng Đình Công
Phan Anh Tuấn 20173596 Toán Tin 1 K62 Đỗ Đức Thuận
Nguyễn Xuân Quang 20152975 KSTN Toán Tin - K60 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Thị Lương 20173550 Toán Tin - K62 Nguyễn Thị Thanh Hiền
Cung Bảo Yến 20173606 Toán-Tin 02 K62 nguyễn tuấn dũng
Trần Văn Đạt 20150888 Toán Tin 02 - K60 nguyễn huy trường
Nguyễn Trọng Duy 20160774 KSTN Toán Tin - K61 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Nhung 20173570 Lớp toán tin 02 K62 trần ngọc thăng
Lê Thu Hằng 20173510 Toán tin 02 - K62 nguyễn tuấn dũng
Nguyễn Nam Đàn 20173490 Toán tin 01 K62 trần ngọc thăng
Nguyễn Công Tú Anh 20173482 Toán tin 02 - K62 Lê Chí Ngọc
Vũ Tiến Đạt 20173492 Toán tin 02-K62 lê quang hòa
Đỗ Thị Anh 20173483 Toán Tin 01 K62 Lê Hải Hà
Phạm Thị Nguyệt Ánh 20173487 Toán-Tin.K62 Lê Hải Hà
Vũ Duy Khánh 20173535 Toán Tin 02 - K62 Lê Chí Ngọc
Dương Mạnh Duy 20173505 Toán Tin 02 - K62 vũ thành nam
Đỗ Thị Hiền 20173514 Toán- Tin 01 K62 lê quang hòa
Đoàn Ngọc An 20173478 Toán Tin 01 K62 nguyễn đình hân
Nguyễn Việt Đức 20173500 toán tin 01 k 62 lê quang hòa
Đặng Thị Anh 20173481 62 đoàn duy trung
Phan Nhật Minh 20173553 TT 01 - K62 lê kim thư
Vũ Thị Thanh Hậu 20173513 Toán Tin 02 K62 nguyễn tuấn dũng
Lưu Toàn Thắng 20173583 Toán Tin 01 - K62 trần ngọc thăng
Ngô Thị Nhàn 20173566 Toán Tin 02 - K62 vũ thành nam
Tạ Xuân Phúc 20173574 Toán Tin 02 - K62 nguyễn huy trường
Lê Viết Thống 20173590 Toán Tin 01 - K62 nguyễn huy trường
Dương Đức Toàn 20173592 TUD-02 nguyễn huy trường
Đinh Công Nghĩa 20173562 Toán Tin 02 -K62 đoàn duy trung
Trịnh Thanh Hải 20173508 TUD 02 - K62 lê đình nam
Kiều Thị Mỹ Linh 20173545 Toán tin 01- K62 đoàn duy trung
Dương Hoàng Sơn 20173579 Toán tin 1 - K62 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Quốc Tuấn 20173595 Toán tin 2 - K62 nguyễn huy trường
Trịnh Thị Thi 20173588 Toán Tin 02 -K62 nguyễn danh tú
Bùi Thị Linh 20173544 Toán tin 02 -K62 nguyễn danh tú
Vũ Đức Long 20173549 Toán Tin – K62 Nguyễn Đình Hân

Phân công hướng dẫn đồ án 3/đồ án thiết kế

Họ và tên MSSV Lớp - Khóa Hướng dẫn
Phan Văn Thanh 20185405 Toán Tin 02 - K63 Đỗ Văn Cường
Phạm Trung Hội 20185363 Toán Tin 02 - K63 Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Minh Tuấn 20185420 Toán - Tin 01 - K63 Phạm Thị Hoài
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20173568 TUD.01 - K62 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Đức Minh 20185383 Toán Tin - K63 Tạ Anh Sơn
Vũ Trung Hiếu 20185355 Toán Tin 02 - K63 lê đình nam
Đỗ Quang Hùng 20185365 Toán Tin 02 - K63 nguyễn thị thanh huyền
Nguyễn Quang Hiếu 20185351 Toán Tin 02 - K63 Trần Ngọc Thăng
Hoàng Bảo Linh 20173546 Toán Tin 02 - K62 lê quang hòa
Nguyễn Bình Nguyên 20185389 Toán tin 02 - khóa 63 nguyễn huy trường
Nguyễn Quang Minh 20185385 Toán tin 02 K63 lê chí ngọc
Lưu Hoàng Đức 20185335 Toán Tin 02 - K63 vũ thành nam
Hoàng Đức Minh Triều 20185415 Toán tin 02, K63 nguyễn đình hân
Đặng Thị Hồng Nhung 20185391 K63 nguyễn danh tú
Phạm Đức Anh 20185321 Toán Tin 02 - K63 lê hải hà
Phạm Ngọc Thi Thư 20185409 Toán Tin 02 - K63 Nguyễn Tuấn Dũng
Bùi Đình Cương 20164853 KSTN Toán - Tin K61 vương mai phương
Nguyễn Tiến Dũng 20185340 Toán Tin 1 - K63 ngô thị hiền
Mai Thị Hằng 20173511 Toán tin 01 - K62 đoàn duy trung
Hồ Văn Diên 20160611 TN Toán Tin – K61 Tạ Anh Sơn

Phân công hướng dẫn đồ án 2

Họ và tên MSSV Lớp - Khóa Hướng dẫn
Đỗ Ngọc Hưng 20183755 CTTN Toán Tin K63 Nguyễn Văn Hạnh
Vũ Đức Trung 20185417 MI1-02 - K63 Lê Xuân Lý
Nguyễn Thị Xuân Hồng 20185364 Toán - Tin 01 K63 Phạm Thị Hoài
Nguyễn Kim Long 20185379 Toán Tin 02 - K63 Hà Thị Ngọc Yến
Nguyễn Thị Nga 20185387 Toán Tin 02 - K63 Vũ Thị Huệ
Nguyễn Ngọc Quang 20185395 Toán tin 02 _ k63 Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Hữu An 20195836 Toán Tin 01-K64 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Thái Thịnh 20195921 K64 Đặng Đình Công
Nguyễn Duy Hảo 20185347 Toán Tin 02-K63 Hà Thị Ngọc Yến
Trương Tuấn Khang 20183560 CTTN Toán-Tin K63 trần ngọc thăng
Hoàng Bảo Linh 20173546 Toán Tin 02 - K62 nguyễn huy trường
KHONESAVANH HONGSA 20180284 Toán tin-02 K63 lê hải hà
Lê Hữu Đức Long 20185464 MI2-k63 đoàn duy trung
Phạm Thị Linh Chi 20185329 K63 nguyễn thị thanh huyền
Nguyễn Thị Định 20173495 Toán Tin 01 - K62 lê chí ngọc
Đoàn Quốc Vĩnh 20185427 Toán tin 02 K63 nguyễn tuấn dũng
Nguyễn Ngọc Diệp 20185440 HTTTQL 01 - k63 lê quang hòa
Đoàn Minh Tuấn 20196005 HTTTQL k64 lê kim thư
Hoàng Tú Linh 20185463 HTTTQL 01 - K63 nguyễn danh tú
Phạm Vũ Thành Hưng 20185366 Toán Tin 01 - K63 phạm huyền linh
Lê Việt Hoàng 20185450 HTTTQL – K63 Nguyễn Huy Trường
Tạ Gia Khiêm 20185371 TN Toán Tin – K63 Đỗ Đức Thuận
Hồ Văn Diên 20160611 TN Toán Tin – K61 Nguyễn Trung Dũng

Phân công hướng dẫn đồ án 1

Họ và tên MSSV Ngành học Thầy hướng dẫn
Nguyễn Tuấn Anh 20185431 HTTTQL Đào Tuấn Anh
Lê Nguyên Bách 20195841 Toán Tin Phan Xuân Thành
Hoàng Thanh Mai 20195980 HTTTQL Đoàn Công Định
Lê Thanh Thảo 20195919 Toán Tin Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Phương Khánh Linh 20195977 HTTTQL Phan Xuân Thành
Trần Thị Hoa Mỹ 20195981 HTTTQL Nguyễn Thị Toàn
Phạm Thu Trang 20195931 Toán Tin Nguyễn Xuân Thảo
Trần Thị Thùy Trang 20195932 Toán Tin Bùi Xuân Diệu
Lê Thị Ngọc Khánh 20195970 HTTTQL Nguyễn Hải Sơn
Nguyễn Tiến Chung 20195953 HTTTQL Nguyễn Hải Sơn
Phạm Thành Công 20185331 Toán Tin Nguyễn Xuân Thảo
Kiều Thị Kim Ngân 20195984 HTTTQL Trịnh Ngọc Hải
Nguyễn Mạnh Thắng 20195915 Toán Tin Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Đình Thái 20195993 HTTTQL Nguyễn Thị Ngọc Anh
Bùi Văn Duy 20195960 HTTTQL Nguyễn Trung Dũng
Đặng Thị Hồng Thu 20195994 HTTTQL Nguyễn Trung Dũng
Trịnh Xuân Trường 20196003 HTTTQL Nguyễn Thị Thu Thủy
Trương Đăng Thắng 20195916 Toán Tin Nguyễn Thị Thu Thủy
Phạm Xuân Sang 20195991 HTTTQL Đặng Đình Công
Vũ Thành Huy 20195968 HTTTQL Đặng Đình Công
Nguyễn Văn Lâm 20195974 HTTTQL Đặng Đình Công
Trịnh Tùng Huy 20195889 Toán Tin Phạm Thị Hoài
Nguyễn Văn Đại 20195847 Toán Tin Phạm Thị Hoài
Chu Thị Ngân 20195904 Toán Tin Nguyễn Thị Thu Thủy
Vũ Thị Kim Dung 20195959 Toán Tin Nguyễn Phương Thùy
Cao Thị Phương 20195908 Toán Tin Nguyễn Phương Thùy
Vũ Văn Xứng 20195943 Toán Tin Đỗ Đức Thuận
Vũ Minh Hiếu 20195872 Toán Tin Đỗ Đức Thuận
Thái Văn Trường 20174307 Toán Tin Lê Xuân Lý
Lê Thu Trang 20196001 HTTTQL Lê Xuân Lý
Phạm Nhật Quang 20195910 Toán Tin Lê Xuân Lý
Nguyễn Thị Hường 20195885 Toán Tin Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Đình Thành 20194377 Toán Tin Nguyễn Thị Thanh Hiền
Thịnh Xuân Đông 20195855 Toán Tin Nguyễn Thị Thanh Hiền
Lê Trí Đức 20195957 HTTTQL Nguyễn Cảnh Nam
Nguyễn Hoàng Minh 20195902 Toán Tin Nguyễn Cảnh Nam
Phạm Anh Đức 20195859 Toán Tin Nguyễn Quốc Hưng
Đỗ Xuân Thưởng 20195995 HTTTQL Nguyễn Quốc Hưng
Trần Sỹ Đô 20195956 HTTTQL Vũ Thị Huệ
Nguyễn Quang Trường 20196002 HTTTQL Vũ Thị Huệ
Hoàng Tiến Việt 20196008 HTTTQL Dương Anh Tuấn
Trương Việt Hoàng 20195878 Toán Tin Dương Anh Tuấn
Đoàn Lê Tường Vy 20196010 HTTTQL Hà Thị Ngọc Yến
Lê Văn Thẩm 20195914 Toán Tin Hà Thị Ngọc Yến
Trần Trung Kiên 20195972 HTTTQL Nguyễn Văn Hạnh
Lê Thị Thu Hồng 20195963 HTTTQL Nguyễn Văn Hạnh
VŨ TIẾN LÂM 20195975 HTTTQL Đỗ Văn Cường
Bùi Khương Duy 20195864 Toán Tin Đỗ Văn Cường
Đặng Thị Mỹ Linh 20195976 HTTTQL Tạ Anh Sơn
Trương Ngọc Huyền 20195969 HTTTQL Tạ Anh Sơn
Nguyễn Thế Kiên 20195971 HTTTQL Đỗ Đức Tâm
Lê Thị Hồng Trang 20196000 HTTTQL Đỗ Đức Tâm
Hoàng Thanh Bình 20195950 HTTTQL Tạ Thị Thanh Mai
Bùi Thị Lan Chi 20195952 HTTTQL Tạ Thị Thanh Mai
Nguyễn Trường Giang 20195868 Toán Tin Nguyễn Hữu Du
Đào Thị Phương Nga 20195983 HTTTQL Nguyễn Hữu Du
Phạm Bá Toàn 20185413 Toán Tin Vũ Thành Nam
Nguyễn Hải Yến 20195944 Toán Tin Nguyễn Danh Tú
Hoàng Khánh Nhàn 20195906 Toán Tin Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hoả Ngọc Phương 20184301 Toán Tin Nguyễn Đình Hân
Vũ Thị Thuỳ Trang 20195933 Toán Tin Vũ Thành Nam
Vũ Quang Minh 20195903 Toán Tin Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Thành Long 20195898 Toán Tin Nguyễn Tuấn Dũng
Vũ Mạnh Tiền 20195997 HTTTQL Lê Hải Hà
Nguyễn Hoàng Long 20195979 HTTTQL Lê Kim Thư
Nguyễn Tạ Quốc Cường 20195846 Toán Tin Ngô Thị Hiền
Đinh Thị Kim Liên 20195895 Toán Tin Trần Ngọc Thăng
Trịnh Xuân Đăng 20195849 Toán Tin Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Anh Minh 20194117 Toán Tin Trần Ngọc Thăng
Cao Đình Đạt 20195850 Toán Tin Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Gia Phước 20191592 Toán Tin Lê Kim Thư
Nông Thị Thủy 20195926 Toán Tin Lê Đình Nam
Hà Trọng Đạt 20195851 Toán Tin Vũ Thành Nam
Phạm Văn Huy 20195966 Toán Tin Nguyễn Huy Trường
Nguyễn Mạnh Toản 20195928 Toán Tin Vương Mai Phương
Huỳnh Văn Thuần 20195924 Toán Tin Lê Đình Nam
Vũ Thị Thu Hoài 20195875 Toán Tin Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Việt Dũng 20195861 Toán Tin Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Ngọc Huyền 20195890 Toán Tin Ngô Trung Hiếu
Phạm Tuấn Anh 20195840 Toán Tin Ngô Thị Hiền
Phạm Văn Đại 20195848 Toán Tin Vương Mai Phương
Hoàng Mỹ Gia Huy 20195887 Toán Tin Lê Quang Hòa
Lê Ngọc Tân 20195912 Toán Tin Nguyễn Thị Thanh Huyền
Vũ Đinh Trường An 20195837 Toán Tin Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hoàng Minh Đức 20192769 Toán Tin Nguyễn Tuấn Dũng
Hà Văn Học 20180264 HTTTQL Đoàn Duy Trung
Đinh Tuấn Anh 20185429 HTTTQL ngô trung hiếu
Lê Minh Đức 20195857 Toán Tin Nguyễn Đình Hân
Bùi Xuân Thịnh 20192093 Toán Tin ngô trung hiếu
Nguyễn Thị Nga 20185387 Toán Tin Lê Chí Ngọc
Nguyễn Quý Bách 20195842 Toán Tin Ngô Thị Hiền
Nguyễn Gia Giang 20195867 Toán Tin Lê Chí Ngọc
Nguyễn Xuân Yến 20195945 Toán Tin Lê Kim Thư
Vũ Thành Tân 20195913 Toán Tin Ngô Trung Hiếu
Trần Đại Dương 20195863 Toán Tin Lê Đình Nam
Vũ Thị Ánh Nguyệt 20195905 Toán Tin Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lưu Đức Trọng 20195935 Toán Tin Vương Mai Phương
Nguyễn Văn Tuấn 20195939 Toán Tin Lê Quang Hòa
Nguyễn Minh Tú 20196004 HTTTQL Lê Hải Hà
Lê Thị Kiều Trang 20195930 Toán Tin Nguyễn Danh Tú
Hoàng Văn Chung 20195844 Toán Tin Phạm Huyền Linh
Nguyễn Hoàng Lương 20195899 Toán Tin Nguyễn Huy Trường
Vũ Hoài Nam 20190059 Toán Tin Vũ Thành Nam
Nguyễn Văn Vũ 20195942 Toán Tin Đoàn Duy Trung
Phạm Việt Hà 20195869 Toán Tin Lê Quang Hòa
Vũ Trọng Nghĩa 20195985 HTTTQL Vương Mai Phương
Phan Tiến Đạt 20195854 Toán Tin Lê Chí Ngọc
Ngô Thị Hương 20190097 Toán Tin Vương Mai Phương
Nguyễn Đình Nhật 20190080 Toán Tin Nguyễn Đình Hân
Chu Hồng Quý 20195988 HTTTQL Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phạm Thị Hoa 20195874 Toán Tin Nguyễn Huy Trường
Phan Ngọc Hưng 20195964 HTTTQL Phạm Huyền Linh
Nguyễn Minh Châu 20195951 HTTTQL Ngô Thị Hiền
An Việt Trung 20195936 Toán Tin Đoàn Duy Trung
Trần Thị Hiền 20195961 HTTTQL Lê Kim Thư
Đặng Minh Anh 20195947 HTTTQL Lê Hải Hà
Nguyễn Thị Duyên 20195866 Toán Tin Phạm Huyền Linh
Nguyễn Văn Thanh Tùng 20195940 Toán Tin Lê Hải Hà
Nguyễn Minh Đức 20195858 Toán Tin Nguyễn Huy Trường
Ngô Quốc Cường 20185436 HTTTQL Lê Quang Hòa
Trần Thị Gia Linh 20195978 HTTTQL Nguyễn Tuấn Dũng
Phạm Thanh Nhã 20195986 HTTTQL Đoàn Duy Trung
Nguyễn Hoa Phương Thảo 20195920 Toán Tin Ngô Trung Hiếu
Nguyễn Thị Thanh Trà 20195998 HTTTQL Phạm Huyền Linh
Đỗ Thị Trang 20195999 HTTTQL Lê Đình Nam
Nguyễn Thị Thu Thủy 20195996 HTTTQL Nguyễn Huy Trường
Nguyễn Thị Vân Anh 20195949 HTTTQL Ngô Thị Hiền
Chu Thị Vy 20196009 HTTTQL Vũ Thành Nam
Nguyễn Văn Đức 20195958 HTTTQL Lê Chí Ngọc
Nguyễn Công Hiếu 20195016 Toán Tin Đoàn Duy Trung
Hoàng Tuấn Tài 20185401 Toán Tin Vũ Thị Huệ
Nguyễn Sỹ Đạt 20180036 Toán Tin Dương Anh Tuấn
Nguyễn Ngọc Diệp 20185440 HTTTQL Lê Đình Nam
Trần Văn Hoàng 20185451 HTTTQL Phạm Huyền Linh
 Vũ Quốc Huy 20195967 HTTTQL-K64 Nguyễn Thị Thu Hương
 Hoàng Kim Thắng 20185404 Toán Tin - K63 Trịnh Ngọc Hải
 Nguyễn Lan Hương 20195884 Toán Tin - K64 Nguyễn Duy Tân
 Nguyễn Tiến Vĩ 20185426 Toán Tin - K61 Nguyễn Thị Thanh Hiền
 Nguyễn Như Thuận 20195925 Toán Tin - K64 Ngô Trung Hiếu
 Nguyễn Quang Huy 20195888 Toán Tin - K64 Vương Mai Phương
 Phan Đình Trọng 20195923 Toán Tin - K64 Ngô Thị Hiền
 Nguyễn Văn Triển 20195934 Toán Tin - K64 Nguyễn Hữu Du
 Trần Thị Hồng Vân 20195941 Toán Tin - K64 Đào Tuấn Anh
 Nguyễn Trung Kiên 20195894 Toán Tin - K64 Ninh Văn Thu
 Trần Thị Hồng 20195880 Toán Tin - K54 Nguyễn Cảnh Nam
 Lê Thị Vân Anh 20195839 TN Toán Tin - K64 Ninh Văn Thu
 Nguyễn Đức Thiện 20173589 HTTTQL - K62 Nguyễn Thị Thanh Huyền
 Nguyễn Bùi Nam Trường  20185418 Toán Tin Nguyễn Thị Toàn
 Nguyễn Phú Nhật 20185390 Toán Tin Đỗ Đức Tâm

Các thông báo khác