Thực tập kỹ sư và Thực tập kỹ thuật – HK2021.2

  • SV không được xét làm ĐATN và không hủy được học phần TTTN (với KS) và TTKT (với CN) thì cần phải đi thực tập tại các cơ sở liên kết với Viện. SV điền mẫu đăng ký theo mẫu và gửi về email nam.nguyencanh@hust.edu.vn.
  • SV làm ĐATN (KS và CN), sau khi làm việc với GVHD, cần điền thông tin trong mẫu kèm theo (viết tay). Xin xác nhận của GVHD và nộp về VP Viện trong tuần này.

Nếu SV chọn cơ sở thực tập không liên kết với Viện, có thể bắt đầu đi thực tập

Nếu SV chọn cơ sở thực tập liên kết với Viện, cần điền mẫu đăng ký và gửi về email nam.nguyencanh@hust.edu.vn

  • SV học KS và đi TTKT cần chọn cơ sở có liên kết với Viện. SV điền mẫu đăng ký theo mẫu và gửi về email nam.nguyencanh@hust.edu.vn

SV gửi mẫu đăng ký qua email muộn nhất là hết ngày 4/5/2022 .

SV gửi xác nhận nơi thực tập tốt nghiệp muộn nhất là hết ngày 4/5/2022.

Mọi trường hợp khác, SV cần liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam để giải quyết.

Danh sách các cơ sở có liên kết với Viện

Tên công ty/cơ quan Website
Công ty Cổ Phần ITSOL http://itsol.vn
Công ty Grooo International https://grooo.vn/
Công ty phần mềm 2NF http://2nf.com.vn/
Icomm Media&Tech.,JSC http://icomm.vn/
Công ty TNHH Công nghệ cao Skymap http://skymapglobal.vn/
Công ty 1Office  
CÔng ty cổ phần phát triển giáo dục KidsCode STEM  
BSS Group  
Công ty TNHH Pixta Việt Nam  
FSOFT  
Viettel Media  
Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CTS)  
Công ty cổ phần giải pháp phần mềm tài chính FSS  
Công ty Amela  
Công ty TNHH Pirago Việt Nam https://pirago.vn/
Công ty Công nghệ gia đình FTECH  
Citigo (Kiot Việt)  
Viettel Commerce  
VnPay  
Công ty Cổ phần Quản lý Hồ sơ điện tử https://www.hosodientu.com/

Xác nhận cơ sở thực tập ĐATN

Đăng ký nguyện vọng TT tại cơ sở liên kết với Viện

 

Các thông báo khác