Về việc khảo sát sinh viên tham gia xếp hạng các trường ĐH theo U-multirank 2015-2016

Viện đã gửi qua lớp trưởng thông báo và phiếu khảo sát cho từng sinh viên, đề nghị các sinh viên gặp lớp trưởng để lấy phiếu, thực hiện việc tham gia khảo sát qua mạng nhằm phục vụ cho việc xếp hạng của Trường theo U-multirank.

Đây là việc làm rất quan trọng góp phần nâng tầm xếp hạng cho trường, việc các sinh viên tham gia sẽ tạo uy tín cho Viện, cho Trường, và cũng là hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

Yêu cầu các sinh viên tham dự đầy đủ, đúng hạn.

Hướng dẫn thực hiện khảo sát online:
- Sinh viên truy cập vào đường link: http://che-survey.de/uc/umr2016/ ;
- Sau đó sử dụng passcode trên thư mời để trả lời các câu hỏi, mỗi sinh viên một passcode khác nhau;
- Khi vào passcode sinh viên để chế độ English, nếu không sẽ xuất hiện có dấu, không đăng nhập được và trả lời bằng tiếng Anh;
- Sinh viên trả lời các đủ 100% các câu hỏi rồi log out
Lưu ý:
- Sinh viên có thể tham khảo câu hỏi trước khi truy cập và điền một lần đủ 100% câu hỏi;
- Sinh viên có thể tham khảo phiếu khảo sát song ngữ bản mềm để hiểu rõ câu hỏi; (survey dich song ngu 2016)
- Sinh viên ý thức tầm quan trọng của việc khảo sát sinh viên trong xếp hạng U-Multirank 2015-2016.

 

Các thông báo khác