Lịch bảo vệ đồ án 3 và đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015 – 2016

Đồ án 3 :

  • Thời gian : 9h sáng thứ 6 ngày 8/1/2016
  • Địa điểm : Phòng họp Viện (106-D3)
  • Yêu cầu : Kiểm tra CT ngay trong buổi bảo vệ do đó SV phải chuẩn bị cẩn thẩn

( Mỗi SV trình bày trong khoảng thời gian 10-12 phút)

Đồ án tốt nghiệp :

  • Kiểm tra CT : 8h  sáng thứ 6 ngày 8/1/2016 tại địa điểm dự kiến là Phòng họp Viện (106-D3)
  • Bảo vệ đồ án : 8h sáng thứ 3 ngày 12/1/2016 tại địa điểm dự kiến là Phòng họp Viện (106-D3)
  • Họp trước buổi bảo vệ : 11h sáng thứ 2 ngày 11/1/2016 tại VP Viện

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221)

Các thông báo khác