Phản biện đồ án tốt nghiệp

Họ đệm Tên sinh viên Khóa Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn Giáo viên phản biện
Nguyễn Tiến Dũng K55 Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ ThS. Nguyễn Huy Trường Ths. Ngô Thị Hiền
Bùi Văn Quảng K55 Phân tích thiết kế xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng bán nông sản ThS. Lê kim Thư Ths. Ngô Thị Hiền
Đào Xuân Quý K56 Hệ thống quản lý dịch vụ một cửa ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Vũ Thành Nam
Bùi Văn Thái K55 Ứng dụng CNTT trong tuyển sinh đại học, cao đẳng TS. Lê Hảỉ Hà ThS. Nguyễn Huy Trường
Lại Hữu Toàn K55 Xây dựng hệ thống quản lý sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị nhà máy thủy điện Đồng Nai Ths. Ngô Thị Hiền ThS. Nguyễn Huy Trường
Dương Minh K55 Hệ thống quản lý kho cho doanh nghiệp sản xuất ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Vũ Thành Nam
Nguyễn Hữu Dũng K52 TS. Lê Đình Nam ThS. Nguyễn Huy Trường

SV cần liên hệ ngay với Thầy/Cô phản biện để có kế hoạch gặp và trao đổi. Nếu điểm phản biện < 5 thì sẽ bị trượt đồ án tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221)

Các thông báo khác