đăng ký nguyen vọng đồ án học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Các bạn SV đã đăng ký đồ án trên SIS cần đăng ký nguyện vọng về định hướng làm việc. Cách thức đăng ký

  • Gửi email với tiêu đề "đăng ký nguyện vọng đồ án 2/3/TN học kỳ 20152"
  • Trong email cần có đầy đủ các thông tin sau :
  1. Họ và tên
  2. MSSV
  3. Nguyện vọng : Tin học/Các phương pháp tối ưu/Các phương pháp ngẫu nhiên/Tính toán khoa học  (Có thể chọn nhiều nguyen vọng theo thứ tự ưu tiên)
  4. Nguyện vọng Thầy hướng dẫn (nếu có) : Ghi rõ tên Thầy Cô muốn làm việc cùng, trong trường hợp đã liên hệ và được Thầy/Cô đồng ý thì cần ghi rõ và nhờ Thầy Cô gửi email tới Thầy Nguyễn Cảnh Nam.

Hạn cuối cùng gửi đăng ký nguyen vọng là thứ 4 ngày 13/01/2016.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221)

Các thông báo khác