Kế hoạch bảo vệ các loại đồ án học kỳ 2 năm học 2015-2016

    • Đồ án tốt nghiệp :

    - Ngày bảo vệ : Thứ 6 ngày 24/6/2016, bắt đầu 8h sáng tại phòng họp của Viện D3-106b

    - Ngày kiểm tra CT : Thứ 4 ngày 22/6/2016, bắt đầu 8h sáng tại bộ môn Toán Tin

    - Ngày họp trước bảo vệ : Thứ 2 ngày 20/6/2016 vào lúc 10h sáng tại VP Viện

    - Danh sách phản biện : Xem dưới đây.

    SV có trách nhiệm liên hệ với Thầy/Cô phản biện để trao đổi về Đồ án.

    TT Họ và tên sinh viên Tên đề tài Thầy phản biện
    1. Chu Quốc Anh Phân tích, thiết kế phương án đăng ký xét tuyển online cho hệ thống tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 TS. Lê Hải Hà
    2. Nguyễn Anh Quyền Hệ thống quản lý nhà thuốc TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
    3. Nguyễn Trọng Quyết Ứng dụng Apache Spark trong xử lý dữ liệu viễn thông TS. Lê Chí Ngọc
    4. Trần Tuấn Vinh Các hệ mã hóa, chữ ký số và ứng dụng thực tiễn TS. Vương Mai Phương
    5. Nguyễn Duy Khánh Phép biến đổi Laplace và ứng dụng TS. Tạ Thị Thanh Mai

     

    • Đồ án 3 :

    - Ngày bảo vệ : Thứ 5 ngày 23/6/2016, bắt đầu 10h sáng tại phòng họp của Viện D3-106b với SV định hướng Tin học

    Thứ 4 ngày 22/6/2016, bắt đầu 8h30 sáng tại phòng họp của Viện D3-106b với SV định hướng Toán.

    SHSV Họ tên sinh viên Tên đề tài
    20121191 Đỗ Việt Anh Mô hình Freedman-Zhang- Phương pháp dò biên đối tượng dựa trên phân phối xác suất mẫu
    20122061 Nguyễn Tiến Mạnh Mô phỏng định giá quyền chọn
    20121960 Nguyễn Thế Lâm Hệ thống thưởng phạt trong bảo hiểm TNDS có xét đến số tiền bồi thường
    20112509 Phạm Đình Việt Phương pháp sai phân hữu hạn giải bài toán truyền nhiệt dừng một chiều

     

    - Ngày họp trước bảo vệ : Thứ 2 ngày 20/6/2016 vào lúc 9h30 sáng tại VP Viện

    Kiểm tra CT sẽ thực hiện vào ngày bảo vệ.

    • Đồ án 2 :

    - Danh sách phản biện : Xem dưới đây

    SV có trách nhiệm liên hệ với Thầy/Cô phản biện để trao đổi về Đồ án.

     

    MSSV Sinh viên Giáo viên phản biện
    20121176 Bùi Tuấn Anh Lê Xuân Lý
    20121236 Phạm Tuấn Anh Nguyễn Quang Thuận
    20121305 Lê Văn Chiến Nguyễn Quang Thuận
    20124917 Vũ Thanh Tùng Nguyễn Cảnh Nam
    20122450 Đoàn Thi Vân Thảo Tống Đình Quỳ
    20121138 Nguyễn Đức Văn Nguyễn Thị Ngọc Anh
    Đào Tuấn Anh Vương Mai Phương
    Đoàn Tú Anh Lê Hải Hà
    Tạ Quang Ngọc Nguyễn Huy Trường
    Phạm Hà Thanh Lê Quang Hòa
    Lê Trọng Thảo Lê Cường
    Đào Mạnh Tuấn Trần Ngọc Thăng
    Đinh Huy Tuấn Nguyễn Thị Thanh Huyền
    Lê Văn Tuấn Nguyễn Tuấn Dũng

Các thông báo khác