Nộp đồ án học kỳ hè năm học 2015-2016

SV nộp đồ án đã thực hiện trong học kỳ hè (có nhận xét của GVHD) tại Văn phong Viện 106-D3. Hạn cuối cùng là thứ 2 ngày 22/8/2016.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam.

 

Các thông báo khác