Phân công đồ án học kỳ 1 năm học 2016-2017

 • Phân công Đồ án 3 lớp KSTN-K57
MSSV Họ và tên GVHD
20121176 Bùi Tuấn Anh Lê Xuân Lí
20121178 Đào Tuấn Anh Trần Ngọc Thăng
20121185 Đoàn Tú Anh Nguyễn Huy Trường
20121236 Phạm Tuấn Anh Nguyễn Cảnh Nam
20121305 Lê Văn Chiến Tạ Thị Thanh Mai
20122172 Tạ Quang Ngọc Nguyễn Danh Tú
20122665 Đào Mạnh Tuấn Lê Chí Ngọc
20122667 Đinh Huy Tuấn Lê Đình Nam
20122679 Lê Văn Tuấn Nguyễn Tuấn Dũng
20124917 Vũ Thanh Tùng Nguyễn Quang Thuận
20122403 Phạm Hà Thanh Ngô Thị Hiền
20122450 Đoàn Thị Vân Thảo Tống Đình Quỳ
20122455 Lê Trọng Thảo Vũ Thành Nam
20121138 Nguyễn Đức Văn Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Đồ án 1 : Sinh viên liên hệ Thầy Vũ Thành Nam để có kế hoạch học “Lập trình Web”
 • Đồ án 2 :
  MSSV Họ và tên GVHD
  20133348 Phạm Thanh Sơn Lê Xuân Lý
  20131618 Nguyễn Lê Hoàng Phạm Thị Hoài
  20122635 Tạ Đức Trung Thiều Quang Tùng
  20132339 Nguyễn Trần Lịch Nguyễn Cảnh Nam
  20132774 Phạm Hữu Nghị Tống Đình Quỳ
  20130538 Trần Mạnh Cường Nguyễn Thị Ngọc Anh
  20130724 Kiều Minh Dương Lê Chí Ngọc
  20133400 Phan Văn Tài Lê Hải Hà
  20136989 Nguyễn Quang Phượng Nguyễn Tuấn Dũng
  20132088 Đoàn Văn Khải Nguyễn Tuấn Dũng
  20133689 Nguyễn Văn Thắng Lê Kim Thư
  20101087 Lương Tuấn Anh Vũ Thành Nam
  20111451 Nguyễn Hà Giang Trần Ngọc Thăng
  20112377 Giang Minh Trung Vương Mai Phương
  20122563 Nguyễn Thành Tin Lê Quang Hòa
  20130885 Triệu Quốc Đạt Nguyễn Danh Tú
  20112525 Lê Đình Yên Phạm Huyền Linh
  20132988 Nguyễn Như Phúc Lê Chí Ngọc
  20130307 Trần Hữu Bằng Lê Hải Hà
  20131757 Lê Quang Huy Nguyễn Thị Thanh Huyền
  20132691 Nguyễn Văn Nam Vương Mai Phương
  20131388 Bùi Quý Hiếu Nguyễn Huy Trường
  20133723 Ngô Ngọc Thế Ngô Thị Hiền
  20134639 Cao Đại Vũ Lê Đình Nam
  20121668 Trần Minh Hiến Lê Kim Thư
  20131563 Trần Ngọc Hoàn Vũ Thành Nam

  Đồ án 3 :

  MSSV Họ và tên GVHD
  20121439 Trần Văn Đông Phạm Thị Hoài
  20101767 Nguyễn Nhật Lễ Nguyễn Thị Ngọc Anh
  20112220 Bùi Quang Thắng Lê Trọng Vinh
  20101270 Đoàn Tiến Dũng Lê Xuân Lý
  20101690 Lê Hữu Hưởng Nguyễn Huy Trường
  20111660 Nguyễn Xuân Huy Trần Ngọc Thăng
  20121185 Đoàn Tú Anh Nguyễn Tuấn Dũng
  20111358 Nguyễn Mạnh Đại Trần Ngọc Thăng
  20101087 Lương Tuấn Anh Nguyễn Tuấn Dũng
  20111666 Trần Duy Huy Nguyễn Danh Tú

  Đồ án tốt nghiệp :

  MSSV Họ và tên GVHD
  20101931 Đinh Thị Nghĩa Nguyễn Quang Thuận
  20101270 Đoàn Tiến Dũng Tống Đình Quỳ
  20101592 Nguyễn Duy Hòa Lê Kim Thư
  20101231 Vũ Mạnh Cường Nguyễn Thị Thanh Huyền
  20082936 Nguyễn Trung Tuấn Phạm Huyền Linh
  20101144 Vũ Đức Bình Nguyễn Huy Trường
  20111237 Vũ Tuấn Cường Nguyễn Huy Trường
  20112406 Nguyễn Thanh Tuyền Nguyễn Tuấn Dũng
  20112509 Phạm Đình Việt Vũ Thành Nam
  20101469 Huỳnh Đại Hải Nguyễn Danh Tú
  20101266 Cao Tuấn Dũng Ngô Thị Hiền
  20111437 Vũ Trung Đức Lê Hải Hà
  20111666 Trần Duy Huy Lê Quang Hòa
  20093570 Đào Duy Quang Nguyễn Cảnh Nam

  SV chủ động liên hệ với Thầy/Cô để có kế hoạch làm việc cụ thể. SV chú ý theo dõi lịch trình thực hiện các Đồ án sẽ được thông báo trên trang Web trong tuần tới.

  Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221 – namngc@gmail.com)

 

 

 

Các thông báo khác