Học bổng khuyến học của Cựu sinh viên và doanh nghiệp

Đây là học bổng do Cựu sinh viên Toán-Tin và doanh nghiệp tài trợ nhân dịp 60 thành lập Viện. Chúng tôi sẽ cố gắng để học bổng này trở thành học bổng thường niên.

 

Trong năm nay học bổng sẽ được trao cho SV với các hạng mục sau :

-       Sinh viên có thành tích học tập tốt (CPA tối thiểu 2.2): Sinh viên nộp bảng điểm (có xác nhận của Phòng Đào tạo) tại VP Viện chậm nhất  ngày 6/10/2016. Các chứng nhận thành tích khác (bản sao) có thể nộp kèm như tiêu chí phụ để đánh giá.

-       Sinh viên có hoàn cảnh khó khan và đã có thành tích học tập tốt (CPA tối thiểu 2.2) : Sinh viên nộp bảng điểm (có xác nhận của Phòng Đào tạo) + Đơn trình bày hoàn cảnh gia đinh. Hồ sơ nộp tại VP Viện chậm nhất ngày 10/10/2016. Các chứng nhận thành tích khác (bản sao) có thể nộp kèm như tiêu chí phụ để đánh giá.

-       Sinh viên nữ tiêu biểu. SV nữ nộp các giấy tờ liên quan đến thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, công tác SV, … Hồ sơ nộp tại VP muộn nhất ngày 10/10/2016.

Các học bổng có các mức khác nhau. Sinh viên chỉ được nhận tối đa một học bổng trong các hạng mục nói trên. Hoc bổng dành cho cả SV hệ chính quy và hệ KSTN và sẽ được phân bố một cách hợp lý cho cả 2 hệ.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam.

Các thông báo khác