Kết quả học bổng cho Sinh viên

Hội đồng xét duyệt học bổng cho SV đã họp xét duyệt dựa trên kết quả học tập tuy nhiên có sự cân đối giữa các khóa (do tổng số môn học khác nhau), cân đối giữa hệ KSTN và hệ chính quy Toán Tin. Do đó kết quả xét duyệt học bổng chỉ mang tính chat tương đối. SV được nhận HB là người có kết quả tốt nhất trong nhóm SV đó được xem xét chứ không phải là người có kết quả tốt nhất trong tất cả SV toàn Viện.

Viện đang cố gắng để việc cấp HB được thực hiện hàng năm. Vì vậy mong các em SV tiếp tục cố gắng học tập.

Đề nghị các SV đã được duyệt HB (không tính danh sách đề nghị HB trọng điểm toán) ăn mặc gọn gang, chỉnh tề, có mặt vào thứ 7 tới để nhận HB và giấy chứng nhận. SV nào không đến được cần liên hệ ngay với Thầy Cảnh Nam.

Danh sách SV nhận học bổng khuyến học

STT Họ và tên Khóa Hệ đào tạo HB
1. Bùi Tuấn Anh K57 KSTN HB 3C – 7 triệu
2. Nguyễn Thế Lâm K57 CQ – TT HB 3C – 7 triệu
3. Đặng Đình Quân K58 KSTN HB 3C – 7 triệu
4. Phạm Thanh Sơn K58 CQ – TT HB 3C – 7 triệu
5. Trần Bảo Trung K59 CQ – TT HB 3C – 7 triệu
6. Nguyễn Văn Huy K59 CQ – TT HB 3C – 7 triệu
7. Lê Văn Chiến K57 KSTN HB cựu SV 5 triệu
8. Vũ Thành Đạt K60 CQ – TT HB cựu SV 5 triệu
9. Đoàn Thị Vân Thảo K57 KSTN, HB cựu SV 5 triệu
10. Đặng Hữu Tú K60 KSTN HB cựu SV 5 triệu
11. Phạm Hà Thanh K57 KSTN HB cựu SV 3 triệu
12. Nguyễn Hoàng Linh K60 KSTN HB cựu SV 3 triệu
13. Phạm Ngọc Quang Anh K60 CQ –TT HB cựu SV 3 triệu
14. Phạm Như Quỳnh K60 CQ - TT HB cựu SV 3 triệu

SV nữ sinh tiêu biểu : Trần Thị Thu Hương-K60

Danh sách SV đề nghị học bổng trọng điểm Toán (theo thứ tự ưu tiên)

1 Trần Bảo Trung
2 Hoàng Văn Đông
3 Lê Văn Chiến
4 Phạm Ngọc Quang Anh
5 Hồ Đức Nhân
6 Nguyễn Đăng Duy
7 Lương Anh Vũ
8 Nguyễn Hoàng Đạt
9 Ngô Thị Trà
10 Nguyễn Thế Lâm
11 Bùi Tuấn Anh
12 Nguyễn Hoàng Linh
13 Đoàn Thị Vân Thảo
14 Đào Tuấn Anh
15 Nguyễn Trọng Hoàng Việt
16 Đoàn Tú Anh
17 Nguyễn Hồng Sơn

Các thông báo khác