Thông báo về việc dự buổi nói chuyện của GS TAKASU Fugo tại Viện sáng thứ 4

GS TAKASU Fugo từ Đi hc Nara Women, Nhật Bản s sang thăm Vin chúng ta vào thứ 4 tun ti. Ngoài vn đ hp tác vi Vin, GS cũng muốn gặp gỡ và trao đổi với SV về cơ hội sang thực tập ngắn hạn bên Nhật, các học bổng du học Nhật.

Vì vy đ ngh tt c các SV năm cui phi có mt đy đ. Riêng SV K58 KSTN cũng phi có mt đy đ. SV h chính quy được khuyến khích có mt.

Thi gian : 8h15 sáng thứ4 ngày 9/11/2016

Đa đim : Phòng hp ca Vin, D3-106.

Nếu SV nào vì lý do nào đó không th có mt, đ ngh liên h trc tiếp Thy Nguyn Cnh Nam

Các thông báo khác