Sinh hoạt công dân giữa khóa và Giới thiệu ngành nghề

Thứ 7 ngày 26/11/2016, Viện tổ chức tuần lễ SHCD cho SV các khóa 58,59,60 và giới thiệu ngành nghề cho toàn bộ sinh viên của Viện.

Lịch trình :

14h - 14h30 : SHCD, giới thiệu một số vấn đềquan trọng cho SV

14h30 - 16h : Giới thiệu ngành nghề (Gặp gỡ một số cựu SV hiện đang làm việc trong các ngành khác nhau)

Địa điểm : Hội trường KTX B6

Đề nghị SV K58, K59, K60 có mặt đầy đủ lúc 13h45. Sinh viên các khóa khác (kể cả K61) có mặt muộn nhất vào lúc 14h30.

Đây là hoạt động bắt buộc và sẽ được dùng để đánh giá điểm rèn luyện. SV có thắc mắc cần liên hệ với Thầy Nguyễn Cảnh Nam.

Các thông báo khác