Tham dự buổi nói chuyện của GS Pascal FREY của Đại học Paris 6

Sáng thứ 6 tuần này ngày 9/12/2016, Giáo sư Pascal FREY từ Đại học Paris 6 sẽ đến Viện Toán ứng dụng và Tin học. Theo như lời mời, Giáo sư sẽ giới thiệu các hướng nghiên cứu đang phát triển trong Mô phỏng số:

"Adaptation, deformation and optimisation in numerical simulations”

 Giáo sư hiện tại là Giám đốc Viện Khoa học tính toán và khoa học dữ liệu của liên hợp các trường Đại học Sorbonne và một số trung tâm nghiên cứu ở Pháp:

http://asclepios.dsi.upmc.fr/wp/

Buổi gặp gỡ nhằm mục đích mang lại sự giao lưu, hợp tác trong nghiên cứu và giới thiệu một số thông tin đào tạo sau đại học cho sinh viên.

Đây là hoạt động bắt buộc đối với sinh viên TT năm cuối và SV KSTN K57, K58.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác