Phân công đồ án học kỳ 2 năm học 2016-2017

Dưới đây là kết quả phân công đồ án. Đề nghị SV liên hệ ngay với Thầy/Cô để có kế hoạch làm việc. Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Phân công hướng dẫn ĐATN

Họ và Tên SV Giáo viên hướng dẫn
Đoàn Thị Vân Thảo Tống Đình Quỳ
Đỗ Việt Anh Thiều Quang Tùng
Nguyễn Văn Đạt Đỗ Đức Thuận
Vũ Thanh Tùng Lê Xuân Lý
Nguyễn Đức Văn Nguyễn Thị Ngọc Anh
Lê Văn Chiến Tống Đình Quỳ
Phạm Tuấn Anh Nguyễn Cảnh Nam
Đoàn Tú Anh Thiều Quang Tùng
Phạm Hà Thanh Tạ Thị Thanh Mai
Vũ Giang Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Trọng Vinh Ngô Thị Hiền
Nguyễn Tiến Mạnh Vương Mai Phương
Nguyễn Quang Vinh Phạm Huyền Linh
Ngô Trường Giang Lê Chí Ngọc
Nguyễn Duy Hòa Lê Kim Thư
Nguyễn Thế Lâm Lê Chí Ngọc
Trần Duy Huy Lê Quang Hòa
Phạm Ngọc Chuyển Nguyễn Danh Tú
Trịnh Tất Đỉnh Lê Hải Hà
Nguyễn Xuân Cảnh Nguyễn Huy Trường
Bùi Tuấn Anh Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đào Tuấn Anh Trần Ngọc Thăng
Tạ Quang Ngọc Nguyễn Danh Tú
Đào Mạnh Tuấn Lê Chí Ngọc
Đinh Huy Tuấn Lê Hải Hà
Lê Văn Tuấn Nguyễn Tuấn Dũng
Lê Trọng Thảo Vũ Thành Nam

Phân công hướng dẫn Đồ án 3

Họ và Tên SV Giáo viên hướng dẫn
Trần Văn Dũng Tống Đình Quỳ
Trần Văn Khương Lê Xuân Lý
Trần Mạnh Cường Phạm Thị Hoài
Phạm Văn Kiên Nguyễn Quang Thuận
Tạ Đức Trung Lê Xuân Lý
Trần Minh Hiến Nguyễn Huy Trường
Lương Tuấn Anh Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Hà Giang Trần Ngọc Thăng
Trần Ngọc Hoàn Vũ Thành Nam
Nguyễn Văn Thắng Lê Quanh Hòa
Phạm Thanh Sơn Lê Chí Ngọc
Phạm Hữu Nghị Ngô Thị Hiền
Trần Hữu Bằng Lê Hải Hà
Kiều Minh Dương Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Văn Nam Lê Hải Hà
Phan Văn Tài Trần Ngọc Thăng
Ngô Trường Giang Lê Kim Thư
Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Huy Trường
Ngô Ngọc Thế Nguyễn Danh Tú
Đoàn Văn Khải Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Quang Phượng Nguyễn Tuấn Dũng
Lê Quang Huy Nguyễn Danh Tú
Bùi Quý Hiếu Ngô Thị Hiền
Cao Đại Vũ Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đoàn Tiến Dũng Đặng Đình Công
Nguyễn Trần Lịch Nguyễn Cảnh Nam

Phân công hướng dẫn Đồ án 2

Họ và Tên SV Giáo viên hướng dẫn
Hoàng Văn Đông Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Nhật Anh Tống Đình Quỳ
Trần Minh Tâm Phan Xuân Thành
Hồ Đức Nhân Phan Xuân Thành
Trần Văn Thái Lê Xuân Lý
Nguyễn Đăng Duy Đặng Đình Công
Trần Quốc Dũng Phạm Thị Hoài
Trần Minh Hiến Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trần Văn Thái Phạm Huyền Linh
Nguyễn Huy Anh Lê Chí Ngọc
Lương Tuấn Anh Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Hoàng Đạt Lê Chí Ngọc
Vương Bá Nghi Vũ Thành Nam
Lương Anh Vũ Vũ Thành Nam
Trần Việt Anh Nguyễn Huy Trường
Lê Xuân Dũng Lê Đình Nam
Cao Đại Vũ Lê Kim Thư
Trần Văn Khương Lê Quang Hòa
Đặng Đình Quân Vương Mai Phương
Nguyễn Thành Tin Nguyễn Danh Tú
Dương Tuấn Đạt Lê Hải Hà
Nguyễn Như Phúc Lê Hải Hà
Trần Huy Hùng Trần Ngọc Thăng
Vũ Hải Trường Tống Đình Quỳ

Đồ án 1 : Học lập trình Web. SV học theo lịch của Thầy. Liên hệ Thầy Vũ Thành Nam để có lịch học

Các thông báo khác