Học bổng trọng điểm Toán học kỳ 2 cho SV đã được nhận học bổng ở học kỳ 1

Đối với SV đã nhận học bổng trọng điểm toán trong kỳ 1, đề nghị hoàn thành hồ sơ gửi về viện để xét học bổng trong học kỳ 2. Hồ sơ gồm có

+ Bảng tổng hợp điểm trung bình của các môn học phần toán mà sinh viên đã học trong học kỳ I năm học 2016-2017 (tính theo thang điểm 10)

+ Bảng điểm chung các môn học học kỳ I của sinh viên

+ Bảng xếp loại rèn luyện học kỳ I

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ là ngày 15/2/2016. SV nào không đủ hồ sơ sẽ không được nhận học bổng trong học kỳ 2.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác