Phản biện đồ án 2

Dưới đây là danh sách phân công phản biện Đồ án 2. SV co trách nhiệm liên hệ với Thầy Cô phản biện để đến gặp và trao đổi. Buổi trao đổi sẽ dùng để đánh giá Đồ án và cho điểm phản biện. SV cần phải liên hệ ngay với Thầy Cô phản biện trong tuần này

Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp Tên đề tài NV Giáo viên hướng dẫn GV Phản biện
Bùi Huy Tuấn K56 Toán Tin Ứng dụng Tìm hiểu PDF và làm việc với thư viện iText Th.S. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Lê Chí Ngọc
Nguyễn Văn Bính K56 Toán Tin Ứng dụng Quản lý kho vật tư Th.S. Trần Ngọc Thăng Th.S. Lê Quang Hòa
Vũ Tuấn Cường K56 Toán Tin Ứng dụng Giải thuật di truyền và bài toán lập lịch Th.S. Lê Quang Hòa Th.S. Lê Kim Thư
Nguyễn Mạnh Đại K56 Toán Tin Ứng dụng Quản lý phân phối dược phẩm Th.S. Trần Ngọc Thăng Th.S. Nguyễn Tuấn Dũng
Phạm Đình Việt K56 Toán Tin Ứng dụng Hệ mật mã hóa RSA Th.S. Ngô Thị Hiền TS. Vũ Thành Nam
Nguyễn Minh Tuấn K57 Toán Tin Ứng dụng Phân tích và thiết kế hệ thống cửa hàng bán lẻ sách Th.S. Lê Kim Thư TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đinh Khánh Hưng K57 Toán Tin Ứng dụng Các phương pháp tấn công và phòng thủ website TS. Vũ Thành Nam TS. Vương Mai Phương

 

Họ và tên Khóa Đề tài Giáo viên hướng dẫn Phản biện
Nguyễn Thế Lâm K57 Hệ thống thưởng phạt trong bảo hiểm ô tô Hà Bình Minh Lê Xuân Lý
Phạm Ngọc Chuyển K56 Thuật toán di truyền Nguyễn Quang Thuận  Phạm Thị Hoài
Hoàng Quốc Việt K57 Giải tích phân và ứng dụng Nguyễn Xuân Thảo Nguyễn Quốc Hưng
Nguyễn Tiến Mạnh K57 Một số phương pháp định giá quyền chọn Tống Đình Quỳ
Trần Văn Dũng K57 Mô hình xích Markov của mối quan hệ với khách hàng Hà Bình Minh Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Văn Cường K57 Một số chỉ báo phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Lê Xuân Lý Nguyễn Thị Ngọc Anh
Đoàn Văn Đoàn K57 Một số tính chất của vector và giải tích ma trận Đỗ Đức Thuận  Lê Đình Nam
Đỗ Việt Anh K57 Ứng dụng Matlab trong xử lý ảnh Nguyễn Phương Thùy  Trần Minh Toàn
Ngô Trường Giang K57 Sử dụng quy hoạch tuyến tính giải bài toán thu thập dữ liệu đã được cân bằng từ một mạng cảm biến có ràng buộc năng lượng Tạ Anh Sơn  Phạm Thị Hoài
Phạm Trung Ngọc K57 Phương trình sai phân Hà Thị Ngọc Yến  Lê Trọng Vinh
Vũ Trung Đức K56 Lập lịch công việc Nguyễn Cảnh Nam  Phạm Thị Hoài

 

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221)

 

Các thông báo khác