THÔNG BÁO PHÁT LỊCH TẾT 2016 (thông báo số 2)

Viện Toán ứng dụng và Tin học sẽ phát lịch tết của Trường (01 quyển), của Viện (01 quyển) cho mỗi sinh viên chuyên ngành của Viện:

- thời gian: từ 04/01/2016 đến khi trước khi nghỉ tết nguyên đán 02 ngày, phát trong giờ hành chính.

- Địa điểm: văn phòng viện Toán ứng dụng và Tin học 106-D3 ( bàn số 5, gặp cô Hải)

Lưu ý: khi nhận lịch mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ có ảnh.

Các thông báo khác