Phân công đồ án học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 (cập nhật)

  • Đồ án 1 hệ chính quy : Học lập trình Web. SV liên hệ Thầy Vũ Thành Nam để có lịch học cụ thể.
  • Đồ án 1 hệ KSTN : Học lập trình CSDL. SV liên hệ Thầy Trần Ngọc Thăng để có lịch học cụ thể.
  • Đồ án 2
STT MSSV Sinh viên Định hướng Giảng viên hướng dẫn
1 20122635 Tạ Đức Trung Tính toán khoa học TS. Thiều Quang Tùng
2 20122787 Hoàng Quốc Việt Tính toán khoa học PGS. Nguyễn Xuân Thảo
3 20121523 Đoàn Văn Đoàn Tính toán khoa học TS. Đỗ Đức Thuận
4 20121191 Đỗ Việt Anh Tính toán khoa học ThS. Nguyễn Phương Thùy
5 20122171 Phạm Trung Ngọc Tính toán khoa học TS. Hà Thị Ngọc Yến
6 20080306 Phạm Ngọc Chuyển Các phương pháp tối ưu TS. Nguyễn Quang Thuận
7 20121584 Ngô Trường Giang Các phương pháp tối ưu TS. Tạ Anh Sơn
8 20111437 Vũ Trung Đức Các phương pháp tối ưu TS. Nguyễn Cảnh Nam
9 20101231 Vũ Mạnh Cường Các phương pháp ngẫu nhiên TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
10 20121960 Nguyễn Thế Lâm Các phương pháp ngẫu nhiên TS. Hà Bình Minh
11 20122061 Nguyễn Tiến Mạnh Các phương pháp ngẫu nhiên PGS. Tống Đình Quỳ
12 20121439 Trần Văn Dũng Các phương pháp ngẫu nhiên TS. Hà Bình Minh
13 20121367 Nguyễn Văn Cường Các phương pháp ngẫu nhiên ThS. Lê Xuân Lý
14 20101087 Lương Tuấn Anh Tin học ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
15 20111181 Nguyễn Văn Bình Tin học ThS. Trần Ngọc Thăng
16 20111237 Vũ Tuấn Cường Tin học ThS. Lê Quang Hòa
17 20090390 Bùi Văn Cường Tin học ThS. Lê Quang Hòa
18 20111358 Nguyễn Mạnh Đại Tin học ThS Trần Ngọc Thăng
19 20111273 Lê Xuân Dũng Tin học ThS. Nguyễn Huy Trường
20 20121668 Trần Minh Hiến Tin học ThS. Nguyễn Danh Tú
21 20111543 Đinh Khánh Hưng Tin học TS. Vũ Thành Nam
22 20111705 Nguyễn Hải Khang Tin học TS. Lê Hải Hà
23 20106235 Phùng Quốc Khánh Tin học TS. Vương Mai Phương
24 20111980 Phạm Ngọc Phong Tin học ThS. Nguyễn Danh Tú
25 20092186 Trần Văn Quỳnh Tin học TS. Vương Mai Phương
26 20112220 Bùi Quang Thắng Tin học ThS. Nguyễn Huy Trường
27 20122563 Nguyễn Thành Tin Tin học ThS. Lê Kim Thư
28 20112442 Nguyễn Minh Tuấn Tin học ThS. Lê Kim Thư
29 20112407 Bùi Huy Tuấn Tin học ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
30 20112509 Phạm Đình Việt Tin học ThS. Ngô Thị Hiền
31 20112525 Lê Đình Yên Tin học TS. Lê Hải Hà
  • Đồ án 3
STT MSSV Sinh viên Định hướng Giảng viên hướng dẫn
1 20101104 Nguyễn Tuấn Anh Tính toán khoa học PGS. Lê Trọng Vinh
2 20106235 Phùng Quốc Khánh Tính toán khoa học TS. Nguyễn Đăng Tuấn
3 20111390 Vũ Thành Đạt Tính toán khoa học TS. Hà Thị Ngọc Yến
4 20101270 Đoàn Tiến Dũng Các phương pháp tối ưu TS. Nguyễn Cảnh Nam
5 20111437 Vũ Trung Đức Các phương pháp tối ưu TS. Tạ Anh Sơn
6 20092186 Trần Văn Quỳnh Các phương pháp ngẫu nhiên PGS. Tống Đình Quỳ
7 20090390 Bùi Văn Cường Tin học ThS. Trần Ngọc Thăng
8 20112377 Giang Minh Trung Tin học ThS. Lê Kim Thư
9 20106242 Kim Thanh Vũ Tin học ThS. Nguyễn Huy Trường
10 20101690 Lê Hữu Hưởng Tin học ThS. Lê Quang Hòa
11 20101767 Nguyễn Nhật Lễ Tin học ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
12 20111237 Vũ Tuấn Cường Tin học TS. Lê Hải Hà
13 20102567 Nguyễn Trọng Vinh Tin học ThS. Nguyễn Danh Tú
14 20091743 Nguyễn Tiến Mạnh Tin học TS. Vương Mai Phương
  • Đồ án tốt nghiệp
STT MSSV Sinh viên Định hướng Giảng viên hướng dẫn
1 20092904 Bùi Ngọc Trường Tính toán khoa học TS. Phan Xuân Thành
2 20092162 Nguyễn Anh Quyền Tính toán khoa học TS. Hà Thị Ngọc Yến
3 20080500 Nguyễn Hữu Dũng Tính toán khoa học TS. Lê Đình Nam
4 20106238 Nguyễn Văn Thái Tính toán khoa học PGS. Lê Trọng Vinh
5 20106231 Nguyễn Phùng Dương Các phương pháp tối ưu TS. Nguyễn Quang Thuận
6 20081460 Trần Văn Kiên Các phương pháp ngẫu nhiên TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
7 20102086 Đỗ Hùng Sơn Tin học TS. Lê Hải Hà
8 20102739 Bùi Văn Thái Tin học ThS. Lê Kim Thư
9 20102026 Bùi Văn Quảng Tin học ThS. Lê Kim Thư
10 20114645 Đào Xuân Quý Tin học ThS. Ngô Thị Hiền
11 20082409 Phạm Quốc Thắng Tin học ThS. Nguyễn Danh Tú
12 20102514 Dương Minh Tú Tin học ThS. Nguyễn Danh Tú
13 20101285 Nguyễn Tiến Dũng Tin học ThS. Nguyễn Huy Trường
14 20102332 Lại Hữu Toàn Tin học ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
15 20101321 Vũ Mạnh Cường Tin học TS. Vũ Thành Nam
16 20102787 Trần Tuấn Vinh Tin học TS. Vũ Thành Nam
17 20102015 Hoàng Minh Quang Tin học TS. Vương Mai Phương
18 20082959 Vũ Minh Tuấn Tin học ThS. Lê Quang Hòa

Sinh viên có trách nhiệm liên hệ với Thầy hướng dẫn để có kế hoạch làm việc cụ thể. Lịch trình thực hiện các loại đồ án sẽ được thông báo sau.

Sinh viên có nguyện vọng đổi định hướng nghiên cứu cần liên hệ Thầy Vũ Thành Nam (định hướng tin học) hoặc Thầy Nguyễn Quang Thuận (định hướng toán).

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221 - namngc@gmail.com).

 

Các thông báo khác