Đồ án học kỳ 1 năm học 2015-2016

Để thực hiện các loại đồ án trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 các bạn SV cần phải hoàn thành các bước sau :

 • Đăng ký trên SIS (theo hạn đăng ký của nhà trường)
 • Gửi email đăng ký nguyện vọng về địa chỉ namngc@gmail.com với nội dung sau

Với đồ án 1:

 1. Tiêu đề : Đăng ký nguyện vọng đồ án 1 học kỳ 20151
 2. Họ và tên
 3. Mã số sinh viên
 4. Nguyện vọng 1 (một trong 3 nguyện vọng : Lập trình web, lập trình cơ sở dữ liệu, lập trình thuật toán)
 5. Nguyện vọng 2 (một trong 3 nguyện vọng trên và phải khác nguyện vọng 1)

Với đồ án 2/3/TN

 1. Tiêu đề : Đăng ký nguyện vọng đồ án 2/3/TN học kỳ 20151
 2. Họ và tên
 3. Mã số sinh viên
 4. Nguyện vọng 1 (một trong 4 nguyện vọng : Tin học, Tính toán khoa học, các phương pháp tối ưu, các phương pháp ngẫu nhiên)
 5. Nguyện vọng 2 (một trong 4 nguyện vọng và phải khác nguyện vọng 1)
 6. Thầy hướng dẫn mong muốn (nếu có và có thể nguyện vọng nhiều thầy)
 7. Điểm tích lũy CPA

SV phải gửi theo mẫu và điền đầy đủ thông tin mới được xét làm đồ án. Hạn cuối cùng gửi thông tin là hết ngày 22/8/2015. Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221 - namngc@gmail.com)

Các thông báo khác