Kế hoạch thực hiện các loại đồ án kỳ hè năm học 2014 -2015

Kế hoạch cụ thể:

- Đồ án 1 : SV liên hệ Thầy Đoàn Duy Trung đề được giao công việc cụ thể. Thầy giáo sẽ có trách nhiệm cho thi và đánh giá kết quả

- Đồ án 2, 3, TN : SV đã có Thầy hướng dẫn và làm việc theo đúng kế hoạch đã đăng ký khi làm đồ án trong kỳ hè. Đồ án cần nộp tại VP Viện muộn nhất là thứ 3 ngày 11/8/2015. Kế hoạch bảo vệ sẽ diễn ra trong tháng 8 và sẽ được thông báo cụ thể sau.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (namngc@gmail.com - 0973941221)

Các thông báo khác