Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2014-2015 (Cập nhật)

Hệ chính quy:

  • Ngày bảo vệ : 9h sáng Thứ 2 ngày 15/6/2015 (D3-402, D3-403, D3-404, D3-405)
  • Ngày kiểm tra chương trình :

Hội đồng tin : 8h sáng Thứ 5 ngày 11/6/2015 theo đúng phòng bảo vệ

Hội đồng toán : 9h sáng Thứ 4 ngày 10/6/2015 tại Bộ môn Toán ứng dụng, D3-201bis

  • Ngày họp lớp trước lúc bảo vệ : Sáng thứ 3 ngày 9/6/2015, lúc 9h tại D3,5-201

Hệ KSTN :

  • Ngày bảo vệ : 8h sáng Thứ 4 ngày 17/6 tại D6-304
  • Ngày kiểm tra chương trình : Theo hội đồng của hệ chính quy
  • Ngày họp lớp trước lúc bảo vệ : Sáng thứ 3 ngày 9/6/2015, lúc 9h30 tại D3,5-201

Danh sách phân công phản biện theo Hội đồng

Hội đồng số 1 (Định hướng Toán) - D3-402

Chủ tịch Hội đồng:    TS. Nguyễn Quang Thuận

Thư kí Hội đồng:         ThS. Lê Xuân Lý

Uỷ viên :                     TS. Nguyễn Đăng Tuấn, TS. Hà Thị Ngọc Yến, TS. Trần Quốc Bình

TT Họ và tên sinh viên Tên đề tài Thày hướng dẫn Thày phản biện
1. Phạm Như Kiên Mô hình hóa quá trình phân tách chất hữu cơ trong đất TS.Nguyễn Ngọc Doanh TS.Nguyễn Thị Ngọc Anh
2. Vũ Thu Thảo Mô hình đa tác tử của rầy nâu và lúa với phân bố hoa thu hút thiên địch rầy nâu TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh TS.Nguyễn Ngọc Doanh
3. Trần Dũng Ứng dụng mô hình ARCH trong phân tích dự báo chứng khoán PGS.Tống Đình Quỳ ThS. Lê Xuân Lý
4. Nguyễn Minh Thái Một số thuật toán đánh giá xác suất phá sản của công ty bảo hiểm trong thời gian vô hạn và trong khoảng thời gian hữu hạn TS.Nguyễn Hữu Tiến PGS.Tống Đình Quỳ
5. Vũ Văn Phong Định lý WIENER-LELY mở rộng và một số bất đẳng thức tích chập ngược PGS. Nguyễn Xuân Thảo TS. Phan Xuân Thành
6. Nguyễn Quang Tú Về một số thủ tục phân loại tuyến tính và ứng dụng TS.Nguyễn Hữu Tiến TS. Nguyễn Đăng Tuấn

Hội đồng số 2 (Định hướng Tin học) - D3-403

Chủ tịch Hội đồng:    TS. Vương Mai Phương

Thư kí Hội đồng:         ThS. Nguyễn Tuấn Dũng

Uỷ viên :                     TS. Vũ Thành Nam

TT Họ và tên sinh viên Tên đề tài Thày hướng dẫn Thày phản biện
1. Nguyễn Khắc Trung Đức Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập TS.Lê Hải Hà ThS. Lê Quang Hòa
2. Lưu Tuấn Hải Tìm hiểu và xây dựng thệ thống tính toán lưới sử dụng Alchemi Framework ThS. Đoàn Duy Trung TS. Vũ Thành Nam
3. Nguyễn Văn Cường Xây dựng webstie đặt tour du lịch trực tuyến ThS.Lê Kim Thư TS. Vương Mai Phương
4. Trần Tuấn Anh Xây dựng hệ thống quản lý hợp đồng tại công ty thiết bị Việt ba ThS.Ngô Thị Hiền ThS. Đoàn Duy Trung
5. Phạm Đình Trí Xây dựng trò chơi di động defense area TS. Lê Cường ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
6. Võ Quốc Hưng Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho hệ thống siêu thị mini ThS.Nguyễn Danh Tú ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
7. Phạm Huy Tùng Thuật toán mã hóa thông tin ThS. Nguyễn Huy Trường TS. Vũ Thành Nam

Hội đồng số 3 (Định hướng Tin học) - D3-404

Chủ tịch Hội đồng:    TS. Lê Hải Hà

Thư kí Hội đồng:         ThS. Lê Kim Thư

Uỷ viên :                     ThS. Nguyễn Danh Tú

TT Họ và tên sinh viên Tên đề tài Thày hướng dẫn Thày phản biện
1. Trần Quốc Anh Hệ thống quản lý tài chính trung tâm Trần Anh ThS.Nguyễn Danh Tú ThS. Lê Kim Thư
2. Lưu Trần Anh Thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tổ hợp đào tạo giáo dục topica ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Lê Hải Hà
3. Nguyễn Tiến Mạnh Xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến TS.Vương Mai Phương TS. Lê Hải Hà
4. Phạm Văn Khương Xây dựng hệ thống xếp hàng tự động TS.Vương Mai Phương ThS. Lê Kim Thư
5. Nguyễn Danh Thanh Tìm hiểu mã với cặp ngôn ngữ có tính chất luân phiên ThS. Ngô Thị Hiền ThS. Lê Quang Hòa
6. Nguyễn Ngọc Du Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng quản lý tài chính các nhân trên nền tảng Android ThS.Nguyễn Tuấn Dũng ThS. Nguyễn Danh Tú

Hội đồng số 4 (Định hướng Tin học) - D3-405

Chủ tịch Hội đồng:    TS. Lê Cường

Thư kí Hội đồng:         ThS. Ngô Thị Hiền

Uỷ viên :                     ThS. Nguyễn Huy Trường

TT Họ và tên sinh viên Tên đề tài Thày hướng dẫn Thày phản biện
1. Nguyễn Thị Hoa Lương Nghiên cứu tập mờ, tập mờ trực cảm và quy trình hỗ trợ ra quyết định trong bài toán thông tin mờ dạng quan hệ mờ PGS.Bùi Công Cường ThS. Ngô Thị Hiền
2. Nguyễn Anh Minh Xây dựng website ra vặt bất động sản ThS. Nguyễn Huy Trường ThS. Đoàn Duy Trung
3. Phạm Lê Vũ Xây dựng phần mềm quản lý vốn cho tổng cục đường bộ ThS.Nguyễn Danh Tú TS. Lê Cường
4. Trần Văn Hưng Phát triển game mobile đa nền tảng trên Unity TS.Vũ Thành Nam TS. Lê Cường
5. Nguyễn Văn Dũng Tìm hiểu về hệ thống cấp phát chứng thư mã nguồn mở EJBCA TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Huy Trường
6. Nguyễn Thế Thức Quản lý hệ thống dạy kèm trực tuyến Speakup.vn ThS.Nguyễn Danh Tú TS. Lê Cường

Hội đồng KSTN - D6-304

Chủ tịch Hội đồng:    PGS. TS. Tống Đình Quỳ

Thư kí Hội đồng:         PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

Uỷ viên :                     TS. Tạ Anh Sơn, TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, ThS. Lê Quang Hòa

TT Họ và tên sinh viên Tên đề tài Thày hướng dẫn Thày phản biện
1. Trần Văn Huy Thuật toán DCA trong sơ đồ nhánh cận giải bài toán quy hoạch tuyến tính với biến 0-1. Lý thuyết và ứng dụng TS. Nguyễn Cảnh Nam TS. Tạ Anh Sơn
2. Phùng Đức Vũ Hệ động lực của một số mô hình thú mồi trong môi trường nhiều vùng TS. Nguyễn Ngọc Doanh TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
3. Nguyễn Văn Dương Giải bài toán giá trị ban đầu bằng phương pháp cặp toán tử liên kết TS. Lê Cường PGS. Nguyễn Xuân Thảo
4. Phan Nguyễn Bá Thắng Lập lịch cho xe buýt nhanh BRT TS. Nguyễn Quang Thuận TS. Nguyễn Cảnh Nam
5. Phạm Đức Nam Ứng dụng kỹ thuật thủy vân và mật mã học trong xác thực ảnh TS. Vũ Thành Nam ThS. Lê Quang Hòa

Lưu ý : Sinh viên có trách nhiệm liên hệ với Thầy phản biện để trao đổi về đồ án.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221, namngc@gmail.com)

Các thông báo khác