Cơ hội việc làm

MỜI TOÀN THỂ các Bạn Sinh viên: đã tốt nghiệp và sẽ tốt nghiệp năm 2015 và các bạn SV quan tâm TỚI THAM DỰ:

Hội thảo: "CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI CÔNG TY VietSoftware International Inc."

Thời gian:  8h30, Thứ Sáu, ngày 27/3/2015.
Địa điểm:   Phòng Hội thảo - Tầng 1 nhà C2

Chi tiết xem tại http://ctsv.hust.edu.vn/TabId/562/ArticleId/1543/PreTabId/456/Default.aspx

Các thông báo khác