Phân công sơ bộ các loại Đồ án trong học kỳ 2 năm học 2014-2015

Đồ án 1:

  • Sinh viên sẽ được học lập trình tính toán khoa học (JAVA)
  • Sinh viên sẽ liên hệ với Thầy để có kế hoạch học tập

Đồ án 2:

  • Định hướng Toán ứng dụng
20101592 Nguyễn Duy Hòa K55 Toán Tin 1 Các phương pháp ngẫu nhiên
20101231 Vũ Mạnh Cường K55 Toán Tin 1 Các phương pháp tối ưu
20101104 Nguyễn Tuấn Anh K55 Toán Tin 2 Các phương pháp tối ưu
20092186 Trần Văn Quỳnh K54 Toán Tin 2 Các phương pháp ngẫu nhiên
  • Định hướng Tin học
20102739 Bùi Văn Thái K55 Toán Tin 1
20111390 Vũ Văn Đạt K56 Toán Tin 1
20106242 Kim Thanh K55 Toán Tin 2
20101231 Vũ Mạnh Cường K55 Toán Tin 1
20111666 Trần Duy Huy K56 Toán Tin 1

Đồ án 3:

  • Định hướng Tính toán khoa học
20111686 Nguyễn Duy Khánh K56 Toán Tin 1
20112460 Nguyễn Thanh Tuyền K56 Toán Tin 1
20101081 Hoàng Tuấn Anh K55 Toán Tin 1
20111384 Nguyễn Văn Đạt K56 Toán Tin 1
20091743 Nguyễn Tiến Mạnh K54 Toán Tin 1
  • Định hướng Các phương pháp tối ưu
20101767 Nguyễn Nhật Lễ K55 Toán Tin 1
20090390 Bùi Văn Cường K54 Toán Tin 2
20101104 Nguyễn Tuấn Anh K55 Toán Tin 2
  • Định hướng Tin học
20102739 Bùi Văn Thái K55 Toán Tin 1
20102026 Bùi Văn Quảng K55 Toán tin 2
20101441 Vũ Thế Giang K55 Toán Tin 2
20114645 Đào Xuân Quý K56 Toán tin 1
20101884 Nguyễn Anh Minh K55 Toán tin 2
20082936 Nguyễn Trung Tuấn K56 Toán tin 1
20111187 Nguyễn Xuân Cảnh K56 Toán Tin 1
20101469 Huỳnh Đại Hải K55 Toán Tin 1
20101144 Vũ Đức Bình K56 Toán Tin 1
20102086 Đỗ Hùng Sơn K55 Toán tin 1
20101435 Nguyễn Huy Giang K55 Toán Tin 2

Đồ án tốt nghiệp

  • Định hướng Tính toán khoa học
20102498 Phạm Huy Tùng K55 Toán Tin 2
20082959 Vũ Minh Tuấn K53 Toán Tin 1
20101742 Phạm Như Kiên K55 Toán Tin 1
20082630 Nguyễn Thế Thức K53 Toán Tin 2
20081980 Vũ Văn Phong K53 Toán Tin 1
20082757 Lê Khánh Trình K53 Toán Tin 2
  • Định hướng Các phương pháp tối ưu
20117001 Đỗ Anh Tuấn K56 Toán Tin 1
20101403 Ngô Minh Đức K55 Toán Tin 1
20090378 Hoàng Văn Cương K54 Toán Tin 2
20101266 Cao Tuấn Dũng K55 Toán Tin 2

Định hướng Các phương pháp ngẫu nhiên

20092162 Nguyễn Anh Quyền K54 Toán Tín 2
20102195 Vũ Thu Thảo K55 Toán Tín 2
20093198 Nguyễn Quang K54 Toán Tin 1
20102183 Nguyễn Minh Thái K55 Toán Tin 1
20092904 Bùi Ngọc Trường K54 Toán Tin 2
20080527 Trần Dũng K53 Toán Tin 2
  • Định hướng Tin học
20102583 Phạm Lê K55 Toán Tin 2
20092833 Phạm Đình Trí K54 Toán Tin 1
20101285 Nguyễn Tiến Dũng K55 Toán Tin 2
20106234 Trần Văn Hưng K55 Toán Tin 2
20102015 Hoàng Minh Quang K55 Toán Tin 1
20101088 Lưu Trần Anh K55 Toán Tin 2
20106231 Nguyễn Phùng Dương K55 Toán Tin 2
20102679 Võ Quốc Hưng K55 Toán Tin 1
20101842 Nguyễn Thị Hoa Lương K55 Toán Tin 2
20101289 Nguyễn Văn Dũng K55 Toán Tin 1
20106236 Phạm Văn Khương K55 Toán Tin 2
20091743 Nguyễn Tiến Mạnh K54 Toán Tin 1
20080859 Lưu Tuấn Hải K53 Toán Tin 2
20101116 Trần Tuấn Anh K55 Toán Tin 1
20102141 Nguyễn Danh Thanh K55 Toán Tin 1
20106232 Nguyễn Ngọc Du K55 Toán Tin 2
20102566 Nguyễn Quang Vinh K55 Toán Tin 2
20101081 Hoàng Tuấn Anh K55 Toán Tin 1
20102633 Nguyễn Khắc Trung Đức K55 Toán Tin 2
20106230 Nguyễn Văn Cường K55 Toán Tin 2
20101231 Vũ Mạnh Cường K55 Toán Tin 1
20101884 Nguyễn Anh Minh K55 Toán Tin 2

Danh sách phân công cụ thể (có Thầy hướng dẫn) sẽ được cập nhật trong tuần tới. Lưu ý với quy định SV làm ĐATN và Đồ án 3 theo định hướng Tin học sẽ phải thực tập ngoài trường (Họp vào sáng thu 4 tuần tới lúc 10h tại Phòng họp Viện).

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221)

Các thông báo khác