Phân công Đồ án học kỳ 2 năm học 2014-2015 (Học kỳ 20142)

Đồ án 1:

Sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Thái Bình (0918449386) để có kế hoạch thực hiện.

Đồ án 2:

  • Định hướng Toán
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp Giáo viên hướng dẫn Chức danh
20101592 Nguyễn Duy Hòa K55 Toán Tin 1 Lê Xuân Lý ThS
20092186 Trần Văn Quỳnh K54 Toán Tin 2 Hà Bình Minh TS
20111437 Vũ Trung Đức K56 Toán Tin 1 Phan Xuân Thành TS
20106235 Phùng Quốc Khánh K55 Toán Tin 2 Hà Thị Ngọc Yến TS
  •  Định hướng Tin học
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp Giáo viên hướng dẫn Chức danh Điện thoại
20102739 Bùi Văn Thái K55 Toán Tin 1 Lê Kim Thư ThS 0904071612
20111390 Vũ Văn Đạt K56 Toán Tin 1 Vũ Thành Nam TS 0903432543
20106242 Kim Thanh K55 Toán Tin 2 Nguyễn Huy Trường ThS 0912640435
20101231 Vũ Mạnh Cường K55 Toán Tin 1 Đoàn Duy Trung ThS 0902090333
20111666 Trần Duy Huy K56 Toán Tin 1 Nguyễn Danh Tú ThS 0904257115

Đồ án 3:

  • Định hướng Các phương pháp ngẫu nhiên
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp Giáo viên hướng dẫn Chức danh
20090429 Nguyễn Văn Cường K54 Toán Tin 1 Nguyễn Thị Ngọc Anh TS
20101270 Đoàn Tiến Dũng K55 Toán Tin 1 Lê Xuân Lý ThS
20112052 Nguyễn Trọng Quyết K56 Toán Tin 1 Tống Đình Quỳ PGS
  • Định hướng Các phương pháp tối ưu
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp NV Giáo viên hướng dẫn Chức danh
20101767 Nguyễn Nhật Lễ K55 Toán Tin 1 Nguyễn Thị Bạch Kim PGS
20090390 Bùi Văn Cường K54 Toán Tin 2 Trần Ngọc Thăng ThS
20102665 Phan Văn Hoành K55 Toán Tin 1 Tạ Anh Sơn TS
20112125 Đặng Văn Tòng K56 Toán Tin 1 Nguyễn Quang Thuận TS
  • Định hướng Tính toán khoa học
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp NV Giáo viên hướng dẫn Chức danh
20111686 Nguyễn Duy Khánh K56 Toán Tin 1 Nguyễn Xuân Thảo PGS
20112460 Nguyễn Thanh Tuyền K56 Toán Tin 1 Nguyễn Ngọc Doanh TS
20101081 Hoàng Tuấn Anh K55 Toán Tin 1 Lê Đình Nam TS
20111384 Nguyễn Văn Đạt K56 Toán Tin 1 Đỗ Đức Thuận TS
20091743 Nguyễn Tiến Mạnh K54 Toán Tin 1 Hà Thị Ngọc Yến TS
20106237 Nguyễn Văn Kiên K55 Toán Tin 2 Phan Xuân Thành TS
  • Định hướng Tin học
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp Giáo viên hướng dẫn Chức danh Điện thoại
20102739 Bùi Văn Thái K55 Toán Tin 1 Đoàn Duy Trung ThS 0902090333
20102026 Bùi Văn Quảng K55 Toán tin 2 Lê Kim Thư ThS 0904071612
20101441 Vũ Thế Giang K55 Toán Tin 2 Nguyễn Tuấn Dũng ThS 0942909701
20114645 Đào Xuân Quý K56 Toán tin 1 Ngô Thị Hiền ThS 0976292389
20101884 Nguyễn Anh Minh K55 Toán tin 2 Nguyễn Huy Trường ThS 0912640435
20082936 Nguyễn Trung Tuấn K56 Toán tin 1 Vương Mai Phương TS 0987979834
20111187 Nguyễn Xuân Cảnh K56 Toán Tin 1 Nguyễn Huy Trường ThS 0912640435
20101469 Huỳnh Đại Hải K55 Toán Tin 1 Lê Cường TS 0983580064
20101144 Vũ Đức Bình K56 Toán Tin 1 Vũ Thành Nam TS 0903432543
20102086 Đỗ Hùng Sơn K55 Toán tin 1 Lê Hải Hà TS 0905633626
20101435 Nguyễn Huy Giang K55 Toán Tin 2 Nguyễn Tuấn Dũng ThS 0942909701
20102518 Nguyễn Anh K55 Toán Tin 2 Trần Ngọc Thăng ThS 0985961379

Đồ án /Thực tập tốt nghiệp:

  • Định hướng Các phương pháp ngẫu nhiên
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp NV Giáo viên hướng dẫn Chức danh
20092162 Nguyễn Anh Quyền K54 Toán Tín 2 Hà Bình Minh TS
20102195 Vũ Thu Thảo K55 Toán Tín 2 Nguyễn Hữu Tiến TS
20093198 Nguyễn Quang K54 Toán Tin 1 Nguyễn Hữu Tiến TS
20102183 Nguyễn Minh Thái K55 Toán Tin 1 Nguyễn Thị Ngọc Anh TS
20092904 Bùi Ngọc Trường K54 Toán Tin 2 Lê Xuân Lý ThS
20080527 Trần Dũng K53 Toán Tin 2 Tống Đình Quỳ PGS
  • Định hướng Các phương pháp tối ưu
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp NV Giáo viên hướng dẫn Chức danh
20117001 Đỗ Anh Tuấn K56 Toán Tin 1 Nguyễn Cảnh Nam TS
20090378 Hoàng Văn Cương K54 Toán Tin 2 Nguyễn Thị Bạch Kim PGS
20101266 Cao Tuấn Dũng K55 Toán Tin 2 Tạ Anh Sơn TS
  • Định hướng Tính toán khoa học
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp NV Giáo viên hướng dẫn Chức danh
20102498 Phạm Huy Tùng K55 Toán Tin 2 Nguyễn Đăng Tuấn TS
20082959 Vũ Minh Tuấn K53 Toán Tin 1 Hà Thị Ngọc Yến TS
20101742 Phạm Như Kiên K55 Toán Tin 1 Nguyễn Ngọc Doanh TS
20082630 Nguyễn Thế Thức K53 Toán Tin 2 Phan Xuân Thành TS
20081980 Vũ Văn Phong K53 Toán Tin 1 Nguyễn Xuân Thảo PGS
20082757 Lê Khánh Trình K53 Toán Tin 2 Nguyẽn Thị Ngọc Anh TS
  • Định hướng Tin học
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Lớp Giáo viên hướng dẫn Chức danh Điện thoại
20102583 Phạm Lê K55 Toán Tin 2 Nguyễn Danh Tú ThS 0904257115
20092833 Phạm Đình Trí K54 Toán Tin 1 Lê Cường TS 0983580064
20101285 Nguyễn Tiến Dũng K55 Toán Tin 2 Nguyễn Huy Trường ThS 0912640435
20106234 Trần Văn Hưng K55 Toán Tin 2 Vũ Thành Nam TS 0903432543
20101088 Lưu Trần Anh K55 Toán Tin 2 Nguyễn Danh Tú ThS 0904257115
20106231 Nguyễn Phùng Dương K55 Toán Tin 2 Lê Quang Hòa ThS 0987988594
20102679 Võ Quốc Hưng K55 Toán Tin 1 Nguyễn Danh Tú ThS 0904257115
20101842 Nguyễn Thị Hoa Lương K55 Toán Tin 2 Bùi Công Cường PGS
20101289 Nguyễn Văn Dũng K55 Toán Tin 1 Vũ Thành Nam TS 0903432543
20106236 Phạm Văn Khương K55 Toán Tin 2 Vương Mai Phương TS 0987979834
20091743 Nguyễn Tiến Mạnh K54 Toán Tin 1 Vương Mai Phương TS 0987979834
20080859 Lưu Tuấn Hải K53 Toán Tin 2 Lê Hải Hà TS 0905633626
20101116 Trần Tuấn Anh K55 Toán Tin 1 Ngô Thị Hiền ThS 0976292389
20102141 Nguyễn Danh Thanh K55 Toán Tin 1 Ngô Thị Hiền ThS 0976292389
20106232 Nguyễn Ngọc Du K55 Toán Tin 2 Nguyễn Tuấn Dũng ThS 0942909701
20102566 Nguyễn Quang Vinh K55 Toán Tin 2 Nguyễn Tuấn Dũng ThS 0942909701
20101081 Hoàng Tuấn Anh K55 Toán Tin 1 Đoàn Duy Trung ThS 0902090333
20102633 Nguyễn Khắc Trung Đức K55 Toán Tin 2 Đoàn Duy Trung ThS 0902090333
20106230 Nguyễn Văn Cường K55 Toán Tin 2 Lê Kim Thư ThS 0904071612
20101231 Vũ Mạnh Cường K55 Toán Tin 1 Vũ Thành Nam TS 0903432543
20101884 Nguyễn Anh Minh K55 Toán Tin 2 Nguyễn Huy Trường ThS 0912640435
20101403 Ngô Minh Đức K55 Toán Tin 1 Lê Quang Hòa ThS 0987988594
20106283 Nguyễn Văn Thái K55 Toán Tin 2 Lê Cường TS 0983580064
20101377 Trịnh Tất Đỉnh K55 Toán Tin 2 Trần Ngọc Thăng ThS 0985961379

Sinh viên chủ động liên hệ với Thầy/Cô hướng dẫn để có kế hoạch làm việc. Lịch trình thực hiện các loại Đồ án sẽ được thông báo sau.

Mọi thắc mắc liên hệ với Thầy Nguyễn Cảnh Nam theo địa chỉ namngc@gmail.com hoạc 0973941221

Các thông báo khác