Họp sinh viên đi thực tập ngoài trường trong học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thời gian : 10h sáng thứ 4 ngày 21/1/2015

Địa điểm : Phòng họp Viện Toán ứng dụng và Tin học (106-D3)

Nội dung : Phổ biến các quy định, quy chế và kế hoạch cho SV đi thực tập ngoài trường.

Yêu cầu tất cả các sinh viên liên quan đến tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Các thông báo khác