Kế hoạch bảo vệ Đồ án 3 học kỳ 1 năm học 2014-2015 (học kỳ 20141)

Hệ KSTN

  • Thời gian : 14h ngày 12/01/2015
  • Địa điểm : Phòng họp Viện (D3-106)

Hệ chính quy

  • Hội đồng Toán : 7h30 ngày 13/01/2015 tại Phòng họp Viện (D3-106)
  • Hội đồng Tin : 8h30 ngày 08/01/2015 tại Phòng họp Viện (D3-106)

Lưu ý : SV phải mang máy tính có chương trình để kiểm tra tại buổi bảo vệ

 

Các thông báo khác