Thực tập ngoài trường đợt 1

Hiện nay Viện đã bắt đầu triển khai cho các bạn SV đi thực tập kỹ thuật ngoài trường. Đây là một cơ hội rất tốt để các bạn làm quen với môi trường làm việc bên ngoài.

Mọi quy định và thông tin địa điểm thực tập các bạn có thể xem ở link http://fami.hust.edu.vn/?page_id=926

Các bạn có thể đăng ký thực tập ngay từ bây giờ. Hạn cuối cùng của đợt đăng ký là Thứ 6 ngày 24/10/2014.

Danh sách các Công ty nhận thực tập có thể xem trong link

https://docs.google.com/a/bkindex.com/spreadsheets/d/1P0Rlmm726UPk4QA0Ot05bvxXcAfdiWdazRjmsRi8rA8/edit?pli=1#gid=0

Phiếu đăng ký nộp cho Chị Hải tại văn phòng Viện.

Mọi thắc mắc và câu hỏi các bạn liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221 -  namngc@gmail.com)

Các thông báo khác