Phân công Đồ án học kỳ 1 năm học 2014-2015 (20141)

Đồ án 1 : Các SV đã đăng ký Đồ án 1 trong học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 sẽ học lập trình Cơ sở dữ liệu. SV liên hệ với Thầy Nguyễn Thái Bình (0918449386) để có kế hoạch học tập cụ thể

Đồ án 2 :

MSSV Họ và tên Giáo viên hướng dẫn
20111686 Nguyễn Duy Khánh Nguyễn Xuân Thảo
20112052 Nguyễn Trọng Quyết Tống Đình Quỳ
20101270 Đoàn Tiến Dũng Trần Quốc Bình
20101104 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Đăng Tuấn
20111725 Nguyễn Trung Kiên Tạ Anh Sơn
20092186 Trần Văn Quỳnh Nguyễn Cảnh Nam
20111181 Nguyễn Văn Bính Lê Cường
20111437 Vũ Trung Đức Vũ Thành Nam
20112125 Đặng Văn Tòng Trần Ngọc Thăng
20112460 Nguyễn Thanh Tuyền Đoàn Duy Trung
20102026 Bùi Văn Quảng Lê Kim Thư
20111660 Nguyễn Xuân Huy Vương Mai Phương
20112610 Lê Viết Khánh Nguyễn Thái Bình
20101469 Huỳnh Đại Hải Nguyễn Tuấn Dũng
20101144 Vũ Đức Bình Nguyễn Danh Tú
20082936 Nguyễn Trung Tuấn Nguyễn Huy Trường
20112407 Bùi Huy Tuấn Lê Quang Hòa
20111187 Nguyễn Xuân Cảnh Ngô Thị Hiền
20102086 Đỗ Hùng Sơn Vương Mai Phương
20111384 Nguyễn Văn Đạt Vũ Thành Nam

 

Đồ án 3 và thực tập kỹ thuật :

MSSV Họ và tên Giáo viên hướng dẫn
20090390 Bùi Văn Cường Nguyễn Huy Trường
20102026 Bùi Văn Quảng Vương Mai Phương
20102332 Lại Hữu Toàn Vũ Thành Nam
20112610 Lê Viết Khánh Lê Cường
20101884 Nguyễn Anh Minh Đoàn Duy Trung
20102141 Nguyễn Danh Thanh Ngô Thị Hiền
20106232 Nguyễn Ngọc Du Nguyễn Danh Tú
20102566 Nguyễn Quang Vinh Lê Quang Hòa
20101285 Nguyễn Tiến Dũng Vương Mai Phương
20091743 Nguyễn Tiến Mạnh Lê Kim Thư
20090429 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Tuấn Dũng
20102665 Phan Văn Hoành Trần Ngọc Thăng
20106235 Phùng Quốc Khánh Lê Cường
20101231 Vũ Mạnh Cường Vũ Thành Nam
20101441 Vũ Thế Giang Nguyễn Thái Bình
20096363 Hà Hoàng Anh Nguyễn Huy Trường
20102499 Phạm Sơn Tùng Thiều Quang Tùng
20102105 Phạm Minh Sơn Lê Xuân Lý
20102016 Nguyễn Quang Nguyễn Quang Thuận
20106231 Nguyễn Phùng Dương Đỗ Đức Thuận
20092186 Trần Văn Quỳnh Hà Thị Ngọc Yến

 

Đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp:

MSSV Họ và tên Giáo viên hướng dẫn
20090053 Cao Tuấn Anh Nguyễn Tuấn Dũng
20090849 Đặng Thị Trà Giang Nguyễn Danh Tú
20096363 Hà Hoàng Anh Trần Ngọc Thăng
20090378 Hoàng Văn Cương Lê Cường
20093585 Lê Xuân Quỳnh Vũ Thành Nam
20102823 Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Huy Trường
20086304 Nguyễn Ngọc Vũ Thành Nam
20090958 Nguyễn Tiến Hải Lê Cường
20092833 Phạm Đình Trí Đoàn Duy Trung
20091799 Trần Xuân Minh Lê Quang Hòa
20091942 Vũ Công Nguyên Nguyễn Thái Bình
20080410 Vũ Đình Cường Ngô Thị Hiền
20082959 Vũ Minh Tuấn Vương Mai Phương
20070149 Trần Quốc Anh Vương Mai Phương
20081460 Trần Văn Kiên Lê Kim Thư
20082603 Nguyễn Văn Thủy Nguyễn Xuân Thảo
20091982 Hà Văn Ninh Nguyễn Ngọc Doanh
20090586 Đặng Thế Dương Nguyễn Thị Bạch Kim
20092904 Bùi Ngọc Trường Nguyễn Thị Ngọc Anh
20092575 Lê Đức Thiện Hà Bình Minh
20091683 Nguyễn Đức Lộc Nguyễn Hữu Tiến

 

SV chủ động liên hệ với Thầy để có kế hoạch làm việc trong 15 tuần tới, kể từ ngày 8/9/2014. Kế hoạch làm việc của các Đồ án sẽ được cập nhật trên trang Web trong vòng 1 tuần tới 

Các thông báo khác