Thời khóa biểu chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2015-2016

Hiện nay Phòng đào tạo vẫn đang tiến hành điều chỉnh một số môn do Khung chương trình của K59 có sự điều chỉnh so với khóa trước. Do đó trong tuần đầu tiên một số môn học có thể có vấn đề về thời gian cũng như về giáo viên giảng dạy. Tuần học chuyên ngành một số môn có thể được bắt đầu từ tuần thứ 2 (24/8/2015).

Vì vậy nếu có bất cứ vấn đề gì, các bạn cần phải liên hệ ngày với Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221 - namngc@gmail.com)

Các thông báo khác