TTKT học kỳ 20183

Học kỳ này SV của Viện được giới thiệu đi thực tập tại 1 trong các công ty sau

  • Công ty Grooo International
  • Công ty phần mềm 2NF
  • Công ty cổ phần ITSOL
  • Công ty Skymap

Thời gian khóa thực tập : 5-6 tuần (FULL-TIME), dự kiến bắt đầu 8/7/2019

Đối tượng bắt buộc : Các SV đã đăng ký học phần TTKT trong học kỳ này

Đối tượng xét duyệt : Các SV chưa đăng ký học phần TTKT (sẽ đăng ký trong học kỳ 20191) nhưng muốn đi thực tập trước và bảo lưu kết quả. Các SV này sẽ được xem xét từng trường hợp một.

Lưu ý: SV yêu cầu phải làm việc full-time tại công ty (trừ trường hợp công ty cho phép nghỉ một số buổi). SV đã đăng ký mà không chấp hành có thể bị 0 điểm (bảo lưu sang 20191) hoặc hạn chế xét TTKT trong các kỳ tiếp theo.

SV gửi email về địa chỉ namngc@gmail.com với tiêu đề “Đăng ký TTKT-20183” sau khi đã điền form theo mẫu dưới đây. Hạn cuối cùng là ngày 1/7/2019

Phieu-dang-ki-nguyen-vong-thuc-tap-ngoai-truong

Các thông báo khác