Phân công ĐỒ ÁN học kỳ 20191

SV sẽ có đủ 15 tuần làm ĐA. Việc phân công GVHD do BM thực hiện

  • Phân công ĐATN :  SV chủ động liên hệ GVHD để có kế hoạch làm việc
MSSV Họ tên Lớp Email Phân công GV HD
20143568 Đặng Phong Quang Toán tin 2 K59 quang.dangphong@gmail.com Vũ Thành Nam
20144060 Đinh Tiến Thành Toán tin - k59 dinhtienthanh1702tt@gmail.com Nguyễn Huy Trường
20141627 Dương Trọng Hiệp Toán Tin K59 20141627@student.hust.edu.vn Vương Mai Phương
20130258 Hồ Trọng Ánh Toán Tin k58 hotronganh95@gmail.com Lê Hải Hà
20133719 Hoàng Vũ Thế Toán Tin K58 hoangthe0795@gmail.com Phạm Huyền Linh
20144309 Lê Đình Thọ Toán tin k59 saomocbanngay@gmail.com Ngô Thị Hiền
20141690 Lê Thanh Hoa KSTN Toán Tin K59 Lethanhhoa.fls@gmail.com Lê Chí Ngọc
20150642 Lê Thị Duyên Toán Tin 02-k60 Leduyen1997ql@gmail.com Lê Hải Hà
20152557 Lý Hải Nam Toán - Tin 01 - K60 namhai.ly97@gmail.com Nguyễn Thị Bạch Kim
20140472 Mai Thành Chung KSTN Toán Tin K59 maithanhchung.ecorp@gmail.com Tống Đình Quỳ
20150402 Ngô Thành Chung Toán Tin 02 K60 chung.ngothanh.9@gmail.com Lê Kim Thư
20152951 Ngô Văn Quang Toán Tin 02 nv.quang.2897@gmail.com Nguyễn Danh Tú
20150678 Nguyễn Anh Dũng Toán Tin 01 K60 dungnknd97@gmail.com Vũ Thành Nam
20130130 Nguyễn Đức Anh Toán Tin K58 anhbn995@gmail.com Lê Hải Hà
20151388 Nguyễn Thị Hiền Toán tin 01 k60 Hien2797@gmail.com Lê Quang Hòa
20151462 Nguyễn Thị Hoa Toán Tin 02 nguyenhoa3111997@gmail.com Trần Ngọc Thăng
20152334 Nguyễn Thị Lụa Toán Tin K60 luanguyen.hn@gmail.com Lê Kim Thư
20152901 Nguyễn Thị Phương Toán Tin 01 - K60 nguyenthiphuongcsp@gmail.com Tạ Anh Sơn
20150623 Nguyễn Văn Duy Toán Tin 01- k60 duynvnd18@gmail.com Nguyễn Đình Hân
20142747 Ninh Ngọc Luyên Toán tin k59 Luyenninh11@gmail.com Nguyễn Thị Thu Thủy
20140761 Pay Thị Mỹ Duyên KSTN Toán Tin K59 duyenpay@gmail.com Lê Chí Ngọc
20144038 Phạm Bá Thái KSTN Toán Tin thai9cdb@gmail.com Đỗ Phan Thuận
20154434 Phạm Thanh Xuân Toán tin 02k60 Thanhxuanhp97@gmail.com Lê Chí Ngọc
20130554 Phạm Văn Diễn Toán Tin K58 phamdien95.bkhn@gmail.com Đặng Đình Công
20141803 Phan Huy Hoàng Toán Tin 2 - K59 hoangphan0710@gmail.com Nguyễn Tuấn Dũng
20145257 Trần Đức Việt Toán Tin K59 viettran5959@gmail.com Đỗ Đức Thuận
20130307 Trần Hữu Bằng Toán Tin K58 tranhuubang95@gmail.com Lê Trọng Vinh
20140632 Trần Văn Cường Toán-Tin K59 trancuonghealer36@gmail.com Hà Thị Ngọc Yến
20133599 Trần Văn Thái KSTN Toán Tin K58 tranvanthai178@gmail.com Trần Ngọc Thăng
20130238 Trần Việt Anh toán tin k58 anh.tv130238@sis.hust.edu.vn Nguyễn Thị Thanh Huyền
20144562 Trương Khánh Toàn Toán Tin Toanvau@gmail.com Đoàn Duy Trung
20150722 Trương Tiến Dũng ttdung997@gmail.com Vũ Thành Nam
20141200 Vũ Cao Minh Đức Toán tin1-K59 caoduc6196@gmail.com Nguyễn Danh Tú
20152070 Nguyễn Văn Kiên Tống Đình Quỳ
  • Phân công Đồ án 3 :  SV chủ động liên hệ GVHD để có kế hoạch làm việc
MSSV Họ tên Lớp Email Phân công GVHD
20134639 Cao Đại Vũ Toán tin K58 caodaivu.bk.95@gmail.com Lê Quang Hòa
20163476 Cao Đăng Sao Toán Tin K61 caodangsao@gmail.com Trần Ngọc Thăng
20150657 Chu Văn Dũng Toán tin  02 K60 dungcv229@gmail.com Nguyễn Đình Hân
20153957 Đặng Đình Trung KSTN Toán Tin K60 trungdangdinh298@gmail.com Vương Mai Phương
20154191 Đặng Hữu Tú KSTN Toán Tin K60 tudh.hust@gmail.com Lê Chí Ngọc
20154226 Đào Thanh Tùng KSTN Toán Tin K60 thanhtung.dao2110@gmail.com Hà Thị Ngọc Yến
20153009 Đỗ Hồng Quân Toán Tin 01-K60 quanhai170797@gmail.com Tạ Anh Sơn
20152049 Đỗ Tuấn Kiên Toán - Tin 01 - K60 hbfshbfshbfshbfs@gmail.com Nguyễn Danh Tú
20153495 Hà Văn Thắng TT01 K60 thanghavan94@gmail.com Hà Thị Ngọc Yến
20133719 Hoàng Vũ Thế Toán Tin K58 hoangthe0795@gmail.com Nguyễn Huy Trường
20153284 Mạc Thị Tâm Toán Tin 01-K60 mactam.97@gmail.com Lê Kim Thư
20140472 Mai Thành Chung KSTN Toán Tin K59 maithanhchung.ecorp@gmail.com Trần Mạnh Tuấn
20154201 Nguyễn Anh Tú KSTN Toán-Tin K60 tu.nguyenanh.96@gmail.com Tạ Anh Sơn
20152057 Nguyễn Bá Kiên Toán Tin 01 K60 Nbkien1501@gmail.com Nguyễn Huy Trường
20153445 Nguyễn Chí Thảo Toán Tin-02 K60 thao.ngch@gmail.com Đặng Đình Công
20150356 Nguyễn Đức Chiến KSTN Toán Tin k60 zxzmrchien@gmail.com  Vũ Thành Nam
20152459 Nguyễn Đức Minh toán tin 02-K60 ducminhnguyenbk@gmail.com Lê Hải Hà
20153975 Nguyễn Đức Trung KSTN Toán Tin K60 nguyenductrung.samihust@gmail.com Nguyễn Phương Thùy
20152194 Nguyễn Hoàng Linh KSTN - Toán Tin linh.nh5015@gmail.com Đỗ Đức Thuận
20150111 Nguyễn Thế Anh Toán Tin 01 k60 20150111@student.hust.edu.vn Đoàn Duy Trung
20150296 Nguyễn Thị Bình Toán tin 01 k60 nguyenthibinh0296@gmail.com Nguyễn Thị Thu Thủy
20153882 Nguyễn Thị Đài Trang Toán Tin 01 trangmun097@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Huyền
20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Toán Tin 02 quynhnguyenbka@gmail.com Phạm Huyền Linh
20152334 Nguyễn Thị Lụa Toán Tin K60 luanguyen.hn@gmail.com Lê Kim Thư
20152481 Nguyễn Thị Minh Toán tin 01 k60 thanhminhbk60@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc Anh
20153450 Nguyễn Thị Phương Thảo KSTN Toán Tin K60 kimtuthap97@gmail.com Lê Chí Ngọc
20154132 Phạm Anh Tuấn KSTN Toán Tin K60 hidevn@yahoo.com Trần Ngọc Thăng
20150164 Phạm Ngọc Quang Anh KSTN Toán tin K60 quanganh.pn0910@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc Anh
20150628 Phạm Nhật Duy KSTN Toán Tin K60 phamnhatduy0101@gmail.com Tống Đình Quỳ
20151880 Phạm Viết Hưng Toán tin 01 K60 hphamviet83@gmail.com Nguyễn Tuấn Dũng
20130538 Trần Mạnh Cường Toán Tin K58 manhcuongpbc2@gmail.com Vũ Thị Huệ
20151226 Trần Quang Hải Toán - Tin 01.K60 haitranquang.97@gmail.com Lê Xuân Lý
20151910 Trần Thị Hương Toán tin 02 - k60 huongtranbk2897@gmail.com Đặng Đình Công
20151912 Trần Thị Thu Hương KSTN-Toán Tin K60 thuhuongtran221019972015@gmail.com Tạ Thị Thanh Mai
20150543 Trần Trọng Cường KSTN-TT K60 trongcuong.tran97@gmail.com Lê Hải Hà
20150779 Trần Tuấn Dương KSTN Toán Tin K60 Tuanduong97.dt@gmail.com Ngô Thị Hiền
20151072 Trịnh Hoàng Đức Kstn Toán tin K60 trinhhoangduc.n@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Huyền
20140026 Văn Đức An Toán Tin k59 vanducan20@gmail.com Nguyễn Phương Thùy
20150899 Vũ Thành Đạt Toán tin 02 k60 thanhdatvu1997@gmail.com Lê Hải Hà
20152715 Vũ Thị Ngọc KSTN Toán Tin K60 ngoc37a@gmail.com Nguyễn Thị Thu Thủy
20153557 Vũ Minh Thắng Toán Tin 02-K60 Vương Mai Phương
20160264 Đỗ Thị Ánh Lê Chí Ngọc
20154266 Nguyễn Trọng Tùng Toán-Tin 01 K60 Ngô Thị Hiền
20130314 Nguyễn Ngọc Bắc Toán Tin K58 Nguyễn Tuấn Dũng
20151452 Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trần Phạm Huy Hoàng Toán tin 01 K60 huyhoangnd237@gmail.com Đỗ Đức Tâm
Nguyễn Đức Việt Toán-Tin 01 K60 ashikaga1997@gmail.com Đỗ Đức Thuận
20153557 Vũ Minh Thắng Toán Tin 02-K60 vuminhthang11081997@gmail.com Lê Xuân Lý
  • Phân công Đồ án 2 : SV chủ động liên hệ GVHD để có kế hoạch làm việc
MSSV Họ tên Lớp Email Phân công GVHD
20164315 Bùi Anh Tuấn Toán tin- k61 tuanbuihust@gmail.com Nguyễn Việt Anh
20162620 Bùi Thị Ngọc Mai Toán tin K61 nevergiveupbtnm@gmail.com Nguyễn Cảnh Nam
20163420 Bùi Thị Quyên Toán Tin k61 buithiquyen261998@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc Anh
20164496 Bùi Tiến Tùng Toán Tin K61 soituyet0101@gmail.com Lê Kim Thư
20134602 Chu Văn Vinh TTK58 vinhcv161@gmail.com Lê Đình Nam
20160398 Đặng Thị Cần Toán Tin - K61 hoangdang97bbbk@gmail.com Lê Quang Hòa
20162384 Đặng Thị Ngọc Linh Toán tin k61 linhdangld191298@gmail.com Trần Ngọc Thăng
20164143 Đào Thị Trang Toán tin k61 Trangdao020198@gmail.com Nguyễn Đình Hân
20143007 Đinh Đức Nam Toán tin k59 Louisdinhnam@gmail.com Đặng Đình Công
20160361 Đỗ Thanh Bình Toán Tin K61 binh10binh10binh10@gmail.com Ngô Thị Hiền
20160067 Đỗ Trung Anh Toán tin - K61 Eyesvn01@gmail.com Lê Xuân Lý
20162387 Đồng Thị Thùy Linh Toán Tin K61 linhdong0505@gmail.com Nguyễn Danh Tú
20161337 Hà Thị Hảo Toán Tin k61 Hahaoa71209@gmail.com Tống Đình Quỳ
20153153 Hà Thị Thanh Sáng Toán tin 01 k60 hathuhang1108@gmail.com Tạ Thị Thanh Mai
20160629 Hoàng ngọc doanh Hệ thống thông tin quản lý Hoangdoanh651997@gmail.com Nguyễn Cảnh Nam
20162602 Hoàng Thanh Lưu Toán Tin K61 luu.ht162602@sis.hust.edu.vn Phạm Huyền Linh
20163830 Lai Đức Thắng Toán Tin K61 thang.ld163830@sis.hust.edu.vn Trần Ngọc Thăng
20162401 Lại Thùy Linh Toán Tin K61 laithuylinh.140198@gmail.com Hà Thị Ngọc Yến
20162342 Lê Đình Lập Toán tin K61 ledinhlap16021998@gmail.com Đỗ Đức Tâm
20163268 Lê Hồng Phượng Toán tin k61 Lephuong.010997@gmail.com Lê Hải Hà
20161340 Lê Thị Hảo Toán Tin K61 lehaohust@gmail.com Lê Quang Hòa
20161775 Lê Thị Huệ Toán Tin K61 lehue21296@gmail.com Trần Mạnh Tuấn
20163768 Lê Thi Thao Toán tin k61 tythao1998@gmail.com Nguyễn Danh Tú
20162349 Long Thị Lệ Toán tin K61 longle.sami.hust@gmail.com Vũ Thành Nam
20160836 Lương Tùng Dương Toán tin k61 Bnero262@gmail.com Nguyễn Thị Bạch Kim
20162311 Ngô Gia Lâm Toán tin k61 ngogialam98@gmail.com Vũ Thành Nam
20163304 Ngô Quốc Quang Toán Tin K61 ngoquocquanghy@gmail.com Nguyễn Đình Hân
20162552 Ngô Xuân Lộc Toán-Tin k61 sherlocks1998@gmail.com Nguyễn Đình Hân
20161092 Nguyễn Anh Đức Toán Tin K61 aduc11101998@gmail.com Lê Hải Hà
20151797 Nguyễn Đình Hùng toán tin 02k60 hungdinhbka1@gmail.com Vương Mai Phương
20162727 Nguyễn Đình Minh Toán Tin K61 bungbubam696@gmail.com Vương Mai Phương
20154398 Nguyễn Đức Anh Vũ Toán Tin 02 k60 Nguyenducanhvu.ad@gmail.com Nguyễn Phương Thùy
20163307 Nguyễn Đức Quang Toán Tin-K61 20163307@student.hust.edu.vn Nguyễn Thị Thanh Huyền
20160933 Nguyễn Hữu Đạt Toán Tin K61 Philip98.hd@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Huyền
20162432 Nguyễn Mạnh Linh Toán Tin K61 linh241298@gmail.com Nguyễn Tuấn Dũng
20161109 Nguyễn Minh Đức Toán Tin-K61 minhduc0498@gmail.com Nguyễn Danh Tú
20163484 Nguyễn Ngọc Sâm Toán Tin k61 ngocsam1997@gmail.com Lê Kim Thư
20164668 Nguyễn Tấn Việt Toán Tin K61 1998vietnguyen@gmail.com Trần Ngọc Thăng
20161232 Nguyễn Thanh Hà Toán tin K61 hip.2012.hip@gmail.com Lê Chí Ngọc
20160624 Nguyễn Thị Dinh Toán Tin K61 dinh.nt160624@sis.hust.edu.vn Đặng Đình Công
20161384 Nguyễn Thị Hằng toán tin - k61 hanghust98@gmail.com Lê Chí Ngọc
20164020 Nguyễn Thị Huyền Thương Toán tin K61 thuonghuyenihl0602@gmail.com Trần Mạnh Tuấn
20162356 Nguyễn Thị Liên Toán  Tin Lien070298@gmail.com Lê Chí Ngọc
20162890 Nguyễn Thị Ngân Toán Tin K61 ngannguyenypyy@gmail.com Tạ Anh Sơn
20161898 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Toán Tin K61 nguyenthingochuyen2709@gmail.com Lê Xuân Lý
20163641 Nguyễn Thị Phương Thanh Toán Tin K61 ntpthanh.z@gmail.com Nguyễn Tuấn Dũng
20163980 Nguyễn Thị Phương Thúy Toán Tin K61 nguyenthiphuongthuy1998nd@gmail.com Đỗ Đức Thuận
20162343 Nguyễn Thị Quỳnh Lê Toán Tin K61 Quynhle.18121998@gmail.com Nguyễn Danh Tú
20164595 Nguyễn Thị Thu Uyên Toán tin K61 Uyenkt237998@gmail.com Lê Chí Ngọc
20161027 Nguyễn Thiện Đông Toán Tin K61 20161027@student.hust.edu.vn Đỗ Đức Thuận
20160850 Nguyễn Tiến Dương Toán tin K61 duongyeuduong1@gmail.com Lê Hải Hà
20163650 Nguyễn Văn Thanh Toán Tin K61 nguyenthanh2901hust@gmail.com Lê Kim Thư
20161035 Nguyễn Xuân Đồng Toán tin k61 dongnguyen61bk@gmail.com Ngô Thị Hiền
20162665 Phạm Duy Mạnh Toán tin K61 Prince17071998@gmail.com Thiều Quang Tùng
20160215 Phạm Hoàng Anh Toán Tin k61 nairobi2810@gmail.com Lê Quang Hòa
20161130 Phạm Minh Đức Toán Tin K61 iamducmpham@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc Anh
20162286 Phạm Thị Lan Toán-tin K61 lanpham231098@gmail.com Lê Đình Nam
20162885 Phạm Thị Ngà Toán Tin K61 ngawin2711@gmail.com Tạ Thị Thanh Mai
20163918 Phạm Thị Thơm Toán tin k61 Phamthombd@gmail.com Lê Hải Hà
20162041 Phạm Văn Hưng Toán tin k61 hungpv09111998@gmail.com Vũ Thị Huệ
20162557 Phạm Văn Lộc Toán Tin K61 20162557@student.hust.edu.vn Đoàn Duy Trung
20160705 Phạm Viêṭ Dũng Toán tin K61 phamvietdung2508@gmail.com Trần Ngọc Thăng
20164181 Trần Hà Trang Toán-Tin k61 seotrangtt@gmail.com Lê Hải Hà
20130538 Trần Mạnh Cường Toán Tin K58 manhcuongpbc2@gmail.com Vũ Thị Huệ
20162754 Trần Quang Minh Toán Tin K61 minhnet98@gmail.com Tống Đình Quỳ
20161866 Trần Quốc Huy Toán Tin K61 Quochuy140398@gmail.com Lê Kim Thư
20160871 Trần Tùng Dương Toán Tin K61 trantungduong13111998@gmail.com Lê Kim Thư
20163332 Vũ Mạnh Quang Toán Tin K61 no1svhehe@gmail.com Nguyễn Huy Trường
20162095 Vũ Thu Hường Toán Tin K61 vuhuongtta@gmail.com Nguyễn Huy Trường
20161997 Vũ Văn Hùng Toán Tin k61 20161997@student.hust.edu.vn Vương Mai Phương
20160258 Vũ Việt Anh Toán Tin K61 anh.vv160258@sis.hust.edu.vn Nguyễn Thị Thanh Huyền
20164552 Nguyễn Xuân Tùng HTTTQL-k61 Lê Chí Ngọc
20161980 Phạm Huy Hùng HTTTQL k61 Lê Hải Hà
20161673 Ngô Minh Hoàng HTTTQL-K61 Nguyễn Danh Tú
20161673 Ngô Minh Hoàng HTTTQL-K61 Nguyễn Danh Tú
20162733 Nguyễn Hữu Anh Minh HTTTQL K61 Đoàn Duy Trung
20164329 Hà Minh Tuấn HTTTQL K61 Lê Hải Hà
20160264 Đỗ Thị Ánh HTTTQL- K61 Đoàn Duy Trung
20162319 Nguyễn Thanh Lâm HTTTQL k61 Nguyễn Huy Trường
20161701 Nguyễn Việt Hoàng HTTTQL-K61 Nguyễn Huy Trường
20162360 Nguyễn Thị Liên HTTTQL K61 Nguyễn Danh Tú
20160264 Đỗ Thị Ánh HTTTQL- K61 Lê Chí Ngọc
20163755 Vũ Ngọc Thành HTTTQL K61 Phạm Huyền Linh
20163964 Nguyễn Hữu Thuật HTTTQL - K61 Nguyễn Tuấn Dũng
20161704 Nguyễn Việt Hoàng HTTTQL-K61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20164062 Mai Xuân Tiến HTTTQL-k61 Vũ Thành Nam
20160954 Nguyễn Xuân Đạt HTTTQL k61 Vương Mai Phương
20162853 Trần Hoàng Nam HTTTQL Nguyễn Thị Thanh Huyền
20161390 Phạm Thị Thu Hằng HTTTQL - K61 Phạm Huyền Linh
20163021 Lưu Danh Nhân HTTTQL K61 Phạm Huyền Linh
20160818 Đoàn Văn Dương HTTTQL-K61 Nguyễn Tuấn Dũng
20160405 Nguyễn Kim Chi HTTTQL - K61 Phạm Huyền Linh
20162625 Nguyễn Thị Mai HTTTQL Phạm Huyền Linh
20160753 Đào Khánh Duy HTTTQL k61 Nguyễn Tuấn Dũng
20164686 Mai Hiển Vinh HTTTQL - K61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20162904 Lê Trọng Nghĩa HTTTQL K61 Vũ Thành Nam
20162523 Nguyễn Bảo Long HTTTQL K61 Nguyễn Đình Hân
20164733 Nguyễn Minh Vượng HTTTQL-k61 Lê Hải Hà
20161857 phạm quốc huy HTTTQL k61 Ngô Thị Hiền
20163077 Phạm Thị Hồng Nhung HTTTQL K61 Phạm Huyền Linh
20162401 Lại Thùy Linh Toán Tin K61 laithuylinh.140198@gmail.com Lê Trọng Vinh
20154233 Hoàng Thanh Tùng Toán tin 01 k60 tung190597@gmail.com Hà Thị Ngọc Yến
  • Đồ án 1 : SV liên hệ Thầy Vũ Thành Nam để biết kế hoạch học tập. Dưới đây là phân nhóm
Mã số SV Họ tên Lớp Phân nhóm
20173595 Nguyễn Quốc Tuấn Toán Tin 2 K62 nhóm 1
20164345 Lê Minh Tuấn KSTN - Toán Tin - K61 nhóm 1
20160182 Nguyễn Tuấn Anh KSTN Toán Tin K61 nhóm 1
20154226 Đào Thanh Tùng KSTN - Toán Tin - K60 nhóm 1
20160611 Hồ Văn Diên KSTN-Toán tin-K61 nhóm 1
20162886 Lê Hoàng Ngân KSTN Toán Tin K61 nhóm 1
20166594 Phạm Thị Thu Phương KSTN Toán Tin K61 nhóm 1
20163374 Nguyễn Minh Quân KSTN Toán Tin K61 nhóm 1
20164848 Ngô Thị Trà KSTN Toán Tin K61 nhóm 1
20165940 Nguyễn Ngọc Đàm KSTN Toán Tin K61 nhóm 2
20162606 Lưu Quang Lực KSTN - Toán Tin K61 nhóm 2
20162528 Nguyễn Phong Long KSTN Toán Tin k61 nhóm 2
20165782 Bùi Quốc Bảo KSTN Toán-Tin K61 nhóm 2
20162493 Vũ Minh Linh KSTN Toán Tin K61 nhóm 2
20166575 Vũ Minh Phong KSTN - Toán tin - K61 nhóm 2
20167232 Đỗ Quang Khải KSTN Toán -Tin K61 nhóm 2
20164376 Nguyễn Mạnh Tuấn KSTN Toán Tin K61 nhóm 2
20160645 Đỗ Anh Dũng KSTN Toán Tin K61 nhóm 2
20160880 Vũ Tiến Dương KSTN toán tin K61 nhóm 2
20164368 Nguyễn Anh Tuấn KSTN Toán Tin K61 nhóm 2
20152975 Nguyễn Xuân Quang KSTN Toán Tin K60 nhóm 2
20152975 Nguyễn Xuân Quang KSTN Toán Tin K60 nhóm 2
20150040 Đoàn Việt Anh Toán Tin 02 - K60 nhóm 2
20150040 Đoàn Việt Anh Toán Tin 02 - K60 nhóm 2
20166769 Nguyễn Đức Thắng KSTN Toán Tin K61 nhóm 2
20161131 Phạm Minh Đức Toán Tin k61 nhóm 3
20162528 Nguyễn Phong Long KSTN Toán Tin k61 nhóm 3
20163641 Nguyễn Thị Phương Thanh Toán Tin K61 nhóm 3
20144309 Lê Đình Thọ Toán tin k59 nhóm 3
20144918 Nguyễn Văn Tuấn Toán Tin-k59 nhóm 3

Các thông báo khác