Phân công TTKT học kỳ 20191

Danh sách phân công TTKT học kỳ 20191

  • Danh sách phân công dưới đây sẽ được gửi đến các công ty
  • Công ty có thể có buổi phỏng vấn với các ứng viên
  • SV nào đã thực tập HK20183 và muốn bảo lưu mà VẪN CÓ TRONG DANH SÁCH báo ngay cho Thầy Nguyễn Cảnh Nam
  • SV nào trượt PV cần liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam để có phân công mới

Công ty 1Office

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20163650 Đoàn Văn Dương HTTTQL K61
2016 Phạm Thị Hồng Nhung HTTTQL K61
20161390 Phạm Thị Thu Hằng HTTTQL K61
20163021 Lưu Danh Nhân HTTTQL K61

Công ty Grooo

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20140906 Phạm Quang Dự Toán Tin K59

Công ty Icomm

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20162886 Lê Hoàng Ngân KSTN Toán Tin K61
20153153 Hà Thị Thanh Sáng Toán Tin 1 K60
20164368 Nguyễn Anh Tuấn KSTN Toán Tin K61
20151388 Nguyễn Thị Hiền Toán Tin 1 K60
20153882 Nguyễn Thị Đài Trang Toán Tin 1 K60
20166575 Vũ Minh Phong KSTN Toán Tin K61
20162606 Lưu Quang Lực KSTN Toán Tin K61
20151462 Nguyễn Thị Hoa Toán Tin 2 K60
20162493 Vũ Minh Linh KSTN Toán Tin K61
20164552 Nguyễn Xuân Tùng HTTTQL K61
20161701 Nguyễn Việt Hoàng HTTTQL K61

Công ty ITSOL

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20164020 Nguyễn Thị Huyền Thương Toán Tin K61
20164668 Nguyễn Tấn Việt Toán Tin K61

Công ty Pixta VN

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20152464 Nguyễn Hữu Minh Toán Tin 1 K60
20141803 Phan Huy Hoàng Toán Tin 2 K59
20152557 Lý Hải Nam Toán Tin 1 K60

Công ty Rikkeisoft

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20154233 Hoàng Thanh Tùng Toán Tin 1 K60
20162528 Nguyễn Phong Long KSTN Toán Tin K61

Công ty Skymap

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20163650 Nguyễn Văn Thanh Toán Tin K61
20160705 Phạm Việt Dũng Toán Tin K61
20152750 Trần Thanh Nhàn Toán Tin 2 K60
20152095 Trần Hồng Kỳ Toán Tin 1 K60
20153009 Đỗ Hồng Quân Toán Tin 1 K60
20150296 Nguyễn Thị Bình Toán Tin K60
20150061 Lâm Phước Tuấn Anh Toán Tin 2 K60
20162853 Trần Hoàng Nam HTTQL K61
20162552 Ngô Xuân Lộc Toán Tin K61
20160753 Đào Khánh Duy HTTTQL K61
20150669 Lê Ngọc Dũng Toán Tin 1 K60
20153489 Bùi Quang Thắng Toán Tin 2 K60
20164733 Nguyễn Minh Vượng HTTTQL K61
20154349 Nguyễn Đức Việt Toán Tin 1 K60
20152991 Trần Vinh Quang Toán Tin 2 K60
20152057 Nguyễn Bá Kiên Toán Tin 1 K60
20153833 Nguyễn Huy Toàn Toán Tin 2 K60
20151525 Nguyễn Đình Hoàng Toán Tin 2 K60
20161673 Ngô Minh Hoàng HTTTQL K61
20153557 Vũ Minh Thắng Toán Tin 2 K60
20161980 Phạm Huy Hùng HTTTQL K61
20160624 Nguyễn Thị Dinh Toán Tin K61
20152170 Đặng Hồng Linh Toán Tin 1 K60
20151366 Phùng Trọng Hiếu Toán Tin 1 K60
20154205 Nguyễn Thanh Tú Toán Tin 2 K60
20150899 Vũ Thành Đạt Toán Tin 2 K60
20162727 Nguyễn Đình Minh Toán Tin K61
20160361 Đỗ Thanh Bình Toán Tin K61
20162890 Nguyễn Thị Ngân Toán Tin K61
20160871 Trần Tùng Dương Toán Tin K61
20163918 Phạm Thị Thơm Toán Tin K61
20164329 Hà Minh Tuấn HTTQL K61
20150041 Đỗ Duy Anh Toán Tin 2 K60
20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Toán Tin 2 K60
20162625 Nguyễn Thị Mai HTTTQL K61
20160405 Nguyễn Kim Chi HTTTQL K61
20163755 Vũ Ngọc Thành HTTTQL K61

 

Các thông báo khác

27/11/2019. Học bổng