Thông báo: về việc đăng kí tham gia đề tài của Học viện Viettel

Trong khuôn khổ hợp tác giữa SAMI và Học viện Viettel, Viện triển khai phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo yêu cầu thực tiễn tại Viettel.

Sinh viên có nguyện vọng và khả năng, mời  đăng kí tham gia đề tài theo link:
 
Thời hạn đăng kí: Thứ 4, 30/10/2019.
Đối tượng: Sinh viên năm 4,5 của Viện Toán ứng dụng và Tin học, kết quả học tập đạt loại KHá trở lên.
Nơi thực hiện: Học viện Viettel
Cán bộ hướng dẫn: Cán bộ của Viettel phối hợp với giảng viên của Viện.
Hình thức thực hiện: Thực hiện đề tài này dưới danh nghĩa Đề tài sinh viên NCKH hoặc Đồ án tốt nghiệp Đại học hoặc Luận văn Thạc sĩ.
Danh sách đề tài: De tai_CNTT
 
 

Các thông báo khác

27/11/2019. Học bổng