Học bổng

HB khuyến học của cựu sinh viên, doanh nghiệp

SV nộp hồ sơ học bổng tại VP Viện. Hạn cuối cùng ngày 6/12/2019. Hồ sơ gồm có:

  • Bảng điểm có xác nhận của PĐT
  • Bảng điểm thang 10 (tất cả các môn) năm học 2018-2019
  • Bảng điểm thang 10 (các học phần chuyên ngành – Mã MI) năm học 2018-2019
  • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn nếu có

Chú ý :

  • SV đã nhận HB khác sẽ ít được ưu tiên trong xét HB khuyến học và học bổng doanh nghiệp
  • HB sẽ ưu tiên "đều" theo Khóa, hệ đào tạo, nam/nữ

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác