Bảo vệ ĐA học kỳ 20191

Đồ án 2 : SV tự liên hệ GV phản biện để trao đổi

Danh sách phản biện định hướng Tin học

STT Họ tên thầy hướng dẫn tên đề tài Phản biện
1. Nguyễn Hữu Anh Minh Đoàn Duy Trung phân tích thiết kế và lập trình hệ thống đặt phòng phạm huyền linh
2. Phạm Văn Lộc Đoàn Duy Trung các thuật toán machine learning cơ bản và giải bài toán nhận diện số viết tay lê kim thư
3. Đỗ Thị Ánh Lê Chí Ngọc một số phương pháp máy học và ứng dụng trong phân tích dữ liệu bán hàng nguyễn danh tú
4. Nguyễn Thanh Hà Lê Chí Ngọc môt số mô hình mạng nơ ron học sâu và ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên trần ngọc thăng
5. Nguyễn Thị Hằng Lê Chí Ngọc ứng dụng của mạng nơ ron tích chập trên hệ thống nhúng raspberry pi lê hải hà
6. Nguyễn Thị Liên Lê Chí Ngọc nhận diện chữ cái la tinh trần ngọc thăng
7. Nguyễn Thị Thu Uyên Lê Chí Ngọc tìm hiểu về hệ thống nhúng raspberry Pi 3 và mạng neural hồi quy lê hải hà
8. Nguyễn Xuân Tùng Lê Chí Ngọc dữ liệu lớn cho camera giám sát đoàn duy trung
9. Phạm Thị Lan Lê Đình Nam Mật mã đường cong elliptic và chữ ký số trên đường cong elliptic đoàn duy trung
10. Hà Minh Tuấn Lê Hải Hà xây dựng website hệ thống cảnh báo cháy sử dụng framework laravel nguyễn tuấn dũng
11. Lê Hồng Phượng Lê Hải Hà phân tích thiết kế hệ thống chấm công smart checking vũ thành nam
12. Nguyễn Anh Đức Lê Hải Hà mạng nơ ron lê chí ngọc
13. Nguyễn Minh Vượng Lê Hải Hà nghiên cứu công nghệ và bước đầu xây dựng hệ thống phân tích hình ảnh đánh giá trạng thái lớp phủ thực vật trần ngọc thăng
14. Nguyễn Tiến Dương Lê Hải Hà bài toán nhận dạng tàu thuyền trần ngọc thăng
15. Phạm Thị Thơm Lê Hải Hà phân tích thiết kế hệ thống bán hàng trực tuyến phạm huyền linh
16. Trần Hà Trang Lê Hải Hà phân tích và thiết kế hệ thống giám sát thiết bị sensor vũ thành nam
17. Bùi Tiến Tùng Lê Kim Thư nghiên cứu kiến trúc U-net trong bài toán phân đoạn hình ảnh y tế lê chí ngọc
18. Nguyễn Ngọc Sâm Lê Kim Thư phát hiện xe máy trong ảnh bằng mô hình yolo lê chí ngọc
19. Nguyễn Văn Thanh Lê Kim Thư xây dựng website bán hàng nguyễn huy trường
20. Trần Quốc Huy Lê Kim Thư cây quyết định lê quang hòa
21. Trần Tùng Dương Lê Kim Thư nhận dạng chữ viết tay lê chí ngọc
22. Đặng Thị Cần Lê Quang Hòa hệ thống thủy vân số và ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh số nguyễn huy trường
23. Lê Thị Hảo Lê Quang Hòa phân tích thiết kế hệ thống dự báo phụ tải điện đoàn duy trung
24. Phạm Hoàng Anh Lê Quang Hòa các phương pháp giấu tin mật trên miền dữ liệu ảnh số nguyễn huy trường
25. Đỗ Thanh Bình Ngô Thị Hiền tìm hiểu về lỗ hổng bảo mật và một số phương thức tấn công vũ thành nam
26. Nguyễn Xuân Đồng Ngô Thị Hiền tìm hiểu về mã độc tống tiền vũ thành nam
27. phạm quốc huy Ngô Thị Hiền tìm hiểu công nghệ tác tử, xây dựng mô hình đàm phán trong thương mại điện tử nguyễn danh tú
28. Đồng Thị Thùy Linh Nguyễn Danh Tú xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo lê hải hà
29. Lê Thi Thao Nguyễn Danh Tú tìm hiểu về machine learning nguyễn tuấn dũng
30. Ngô Minh Hoàng Nguyễn Danh Tú tìm hiểu về VueJS và xây dựng website thương mại điện tử nguyễn tuấn dũng
31. Nguyễn Minh Đức Nguyễn Danh Tú tìm hiểu về mạng nơ ron và ứng dụng lê chí ngọc
32. Nguyễn Thị Liên Nguyễn Danh Tú tìm hiểu framework laravel và ứng dụng xây dựng website nguyễn thị thanh huyển
33. Nguyễn Thị Quỳnh Lê Nguyễn Danh Tú tìm hiểu về kỹ thuật phân lớp và ứng dụng nguyễn thị thanh huyển
34. Đào Thị Trang Nguyễn Đình Hân tìm hiểu phương pháp kiểm thử tự động phần mềm lê hải hà
35. Ngô Quốc Quang Nguyễn Đình Hân nhận dạng chữ số viết tay ứng dụng mạng nơ ron tích chập lê hải hà
36. Ngô Xuân Lộc Nguyễn Đình Hân quản lý nhà hàng phạm huyền linh
37. Nguyễn Bảo Long Nguyễn Đình Hân xây dựng website quản lý khách sạn sử dụng ASP.Net MVC5 ngô thị hiền
38. Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Huy Trường oracle database administrator nguyễn thị thanh huyển
39. Nguyễn Việt Hoàng Nguyễn Huy Trường Ứng dụng của histogram of gradient trong bài toán nhận dạng người vương mai phương
40. Vũ Mạnh Quang Nguyễn Huy Trường bảo mật CSDL oracle nguyễn thị thanh huyển
41. Vũ Thu Hường Nguyễn Huy Trường tìm hiểu về bảo mật CSDL Oracle vũ thành nam
42. Mai Hiển Vinh Nguyễn Thị Thanh Huyền tìm hiểu về ngôn ngữ SQL lê quang hòa
43. Nguyễn Đức Quang Nguyễn Thị Thanh Huyền đối sánh mẫu xấp xỉ và phương pháp đánh chỉ mục trong đối sánh mẫu xấp xỉ lê quang hòa
44. Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Thị Thanh Huyền tìm hiểu về công cụ tìm kiếm và thuật toán pagerank lê quang hòa
45. Nguyễn Hữu Đạt Nguyễn Thị Thanh Huyền ứng dụng deep learning trong xử lý ảnh vương mai phương
46. Nguyễn Việt Hoàng Nguyễn Thị Thanh Huyền tìm hiểu bảo mật CSDL ngô thị hiền
47. Trần Hoàng Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận diện ruộng trên ảnh viễn thám đoàn duy trung
48. Vũ Việt Anh Nguyễn Thị Thanh Huyền mạng neural tích chập và bài toán phát hiện tàu thuyền trần ngọc thăng
49. Đào Khánh Duy Nguyễn Tuấn Dũng sử dụng restfull service trong quản lý sinh viên nguyễn danh tú
50. Đoàn Văn Dương Nguyễn Tuấn Dũng xây dựng sàn giao dịch hàng hóa online nguyễn đình hân
51. Nguyễn Hữu Thuật Nguyễn Tuấn Dũng ứng dụng deep learning trong bài toán phân loại cảm xúc văn bản nguyễn danh tú
52. Nguyễn Mạnh Linh Nguyễn Tuấn Dũng phân tích dữ liệu với python nguyễn đình hân
53. Nguyễn Thị Phương Thanh Nguyễn Tuấn Dũng tìm hiểu cây quyết định trong bài toán phân lớp vương mai phương
54. Hoàng Thanh Lưu Phạm Huyền Linh phân tích thành phần chính giảm chiều dữ liệu vương mai phương
55. Lưu Danh Nhân Phạm Huyền Linh phân tích thiết kế website quản lý và bán hàng điện thoại thông minh ngô thị hiền
56. Nguyễn Kim Chi Phạm Huyền Linh xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng thực phẩm sạch hà nam nguyễn tuấn dũng
57. Nguyễn Thị Mai Phạm Huyền Linh phân tích và thiết kế hệ thống quản ký nội bộ cửa hàng giày lê quang hòa
58. Phạm Thị Hồng Nhung Phạm Huyền Linh thiết kế website bán hàng và quản lý cửa hàng bán quần áo nguyễn huy trường
59. Phạm Thị Thu Hằng Phạm Huyền Linh thiết kế website quản lý nhân sự nguyễn tuấn dũng
60. Vũ Ngọc Thành Phạm Huyền Linh phân tích và thiết kế website quản lý nội bộ cửa hàng lê quang hòa
61. Đặng Thị Ngọc Linh Trần Ngọc Thăng mô hình đánh nhãn bán tự động cho bài toán trích rút thông tin mô tả hàng hóa lê chí ngọc
62. Lai Đức Thắng Trần Ngọc Thăng xử lỳ ngôn ngữ tự nhiên và bài toán xây dựng hệ thống gợi ý lê kim thư
63. Nguyễn Tấn Việt Trần Ngọc Thăng xây dựng chương trình nhập điểm tự động dựa trên kỹ thuật học sâu nguyễn danh tú
64. Phạm Viêṭ Dũng Trần Ngọc Thăng ứng dụng xử lý ảnh vào bóc tách hình ảnh nguyễn huy trường
65. Bùi Thị Quyên Vũ Thành Nam phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự nguyễn đình hân
66. đào duy đức Vũ Thành Nam các phương pháp tấn công và phòng thủ website nguyễn đình hân
67. Lê Thanh Hải Vũ Thành Nam hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn phạm huyền linh
68. Long Thị Lệ Vũ Thành Nam lý thuyết mã và độ trễ giải mã ngô thị hiền
69. Mai Xuân Tiến Vũ Thành Nam hệ thống quản lý và đặt tour du lịch ngô thị hiền
70. Ngô Gia Lâm Vũ Thành Nam hệ thống mượn trả sách trong thư viện lê kim thư
71. Nguyễn Đình Hùng Vương Mai Phương Ứng dụng các phương pháp học máy trong xây dựng hệ thống gợi ý phim phạm huyền linh
72. Nguyễn Đình Minh Vương Mai Phương phân tích thiết kế hệ thống bán khóa học trực tuyến lê kim thư
73. Nguyễn Xuân Đạt Vương Mai Phương cây quyết định và cross validation nguyễn thị thanh huyển
Vũ Văn Hùng Vương Mai Phương xây dựng webste bán hàng trực tuyến đoàn duy trung

 

Danh sách phản biện định hướng Toán

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20162754 Trần Quang Minh Tống Đình Quỳ Nguyễn Thị Ngọc Anh
20161775 Lê Thị Huệ Trần Mạnh Tuấn Đỗ Đức Thuận
20160067 Đỗ Trung Anh Lê Xuân Lý Tống Đình Quỳ
20161898 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Lê Xuân Lý Tống Đình Quỳ
20164020 Nguyễn Thị Huyền Thương Trần Mạnh Tuấn Đỗ Đức Thuận
20130538 Trần Mạnh Cường Vũ Thị Huệ Nguyễn Thị Thu Thủy
20162041 Phạm Văn Hưng  Vũ Thị Huệ Nguyễn Thị Thu Thủy
20162885 Phạm Thị Ngà Tạ Thị Thanh Mai Nguyễn Phương Thùy
20153153 Hà Thị Thanh Sáng Tạ Thị Thanh Mai Nguyễn Phương Thùy
20161130 Phạm Minh Đức Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Xuân Lý
20160836 Lương Tùng Dương Nguyễn Bạch Kim Tạ Anh Sơn
20162890 Nguyễn Thị Ngân Tạ Anh Sơn Đặng Đình Công
20162665 Phạm Duy Mạnh Thiều Quang Tùng Tạ Thị Thanh Mai
20163980 Nguyễn Thị Phương Thúy Đỗ Đức Thuận Đỗ Đức Tâm
20162620 Bùi Thị Ngọc Mai Nguyễn Cảnh Nam Đặng Đình Công
20160629 Hoàng ngọc doanh Nguyễn Cảnh Nam Đặng Đình Công
20160624 Nguyễn Thị Dinh Đặng Đình Công Tạ Anh Sơn
20162342 Lê Đình Lập Đỗ Đức Tâm Hà Thị Ngọc Yến
20161027 Nguyễn Thiện Đông Đỗ Đức Thuận Đỗ Đức Tâm
20154398 Nguyễn Đức Anh Vũ Nguyễn Phương Thùy Tạ Thị Thanh Mai
20164315 Bùi Anh Tuấn Nguyễn Việt Anh Đỗ Đức Thuận
20162401 Lại Thùy Linh Lê Trọng Vinh Hà Thị Ngọc Yến
20154233 Hoàng Thanh Tùng Hà Thị Ngọc Yến Đỗ Đức Tâm

 

Đồ án 3:

Họp lớp chuẩn bi bảo vệ : 10h ngày 7/1/2020 tại D3-106

Bảo vệ đồ án : 8h30 ngày 14/1/2020

Hội đồng 1: D4-303

STT Họ và tên GVHD Tên đề tài
1. Trịnh Hoàng Đức Nguyễn Thị Thanh Huyền mô hình  nhận diện đối tượng yolo phiên bản 3
2. Nguyễn Thị Phương Thảo Lê Chí Ngọc đặc trưng địa phương trong thị giác máy tính
3. Đặng Đình Trung Vương Mai Phương áp dụng deeplearning trong dự báo doanh số
4. Nguyễn Đức Chiến Vũ Thành Nam phân biệt giọng nói vùng miền với phương pháp học máy
5. Đặng Hữu Tú Lê Chí Ngọc bài toán lan truyền dịch bệnh
6. Trận Trọng Cường Lê Hải Hà xây dựng website quản lý nhân sự
7. Phạm Anh Tuấn Trần Ngọc Thăng giới thiệu về mô hình sinh và ứng dụng
8. Trần Tuấn Dương Ngô Thị Hiền mô hình học sâu và ứng dụng cho bài toán điểm danh trong lớp học

 

Hội đồng 2 : D4-304

STT Họ và tên GVHD Tên đề tài
1. Nguyễn Thế Anh Đoàn Duy Trung ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính vào bài toán dự báo giá xe hơi
2. Nguyễn Đức Minh Lê Hải Hà xây dựng website GEOAI
3. Nguyễn Thị Lụa Lê Kim Thư xây dựng hệ thống gợi ý cho website bán sách
4. Cao Đăng Sao Trần Ngọc Thăng xây dựng máy tìm kiếm giải quyết bài toán tìm kiếm văn bản pháp quy
5. Nguyễn Bá Kiên Nguyễn Huy Trường bài toán dự đoán bệnh nhân u vú là u ác tính hay u lành tính
6. Tô Tuấn Nghĩa Lê Chí Ngọc học sâu cho phân vùng hình ảnh đối với đối tượng con người
7. Nguyễn Thị Đài Trang Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận dạng khuôn mặt dựa trên mạng nơ ron

 

Hội đồng 3 : D4-305

STT Họ và tên GVHD Tên đề tài
1. Bùi Quang Thắng Vũ Thành Nam hệ thống tác nghiệp quản lí quán cafe
2. Chu Văn Dũng Nguyễn Đình Hân xây dựng hệ thống quản lý tệp tin
3. Phạm Viết Hưng Nguyễn Tuấn Dũng xây dựng ứng dụng quản lý tài liệu nội bộ bằng angular và alfresco
4. Đỗ Tuấn Kiên Nguyễn Danh Tú tìm hiểu, mô tả phương thức và phòng chống tấn công từ chối dịch vụ
5. Mạc Thị Tâm Lê Kim Thư xây dựng webste bán hàng
6. Nguyễn Duy Tuấn Lê Hải Hà Convert ảnh từ raster sang vector

 

Hội đồng 4 : D4-301

STT Họ và tên GVHD
1. Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Thu Thủy
2. Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Thu Thủy
3. Nguyễn Hoàng Linh Đỗ Đức Thuận
4. Nguyễn Chí Thảo Tạ Anh Sơn
5. Trần Thị Hương Đặng Đình Công
6. Đỗ Hồng Quân Tạ Anh Sơn
7. Nguyễn Đức Trung Lê Chí Ngọc
8. Nguyễn Đức Việt Đỗ Đức Thuận
9. Trần Phạm Huy Hoàng Đỗ Đức Tâm

 

Hội đồng 5 : D4-302

STT Họ và tên GVHD
1. Phạm Nhật Duy Nguyễn Thị Thu Thủy
2. Mai Thành Chung Nguyễn Thị Thu Thủy
3. Phạm Ngọc Quang Anh Đỗ Đức Thuận
4. Trần Thị Thu Hương Tạ Anh Sơn
5. Hà Văn Thắng Đặng Đình Công
6. Văn Đức An Tạ Anh Sơn
7. Đào Thanh Tùng Lê Chí Ngọc
8. Vũ Thị Ngọc Đỗ Đức Thuận

 

Đồ án tốt nghiệp

Họp lớp chuẩn bị bảo vệ : 15h00 ngày 6/1/2020 tại D3-106

Kiểm tra CT : 8h30 ngày 8/1/2020

Hội đồng 1 : 8h30 ngày 10/1/2020 tại D4-301

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài Phản biện
1. 20130554 Phạm Văn Diễn Phương pháp hướng giảm ngẫu nhiên và ứng dụng Tạ Anh Sơn
2. 20152557 Lý Hải Nam Thuật toán nhánh cận giải bài toán quy hoạch tích phân thức lõm Tạ Anh Sơn
3. 20142747 Ninh Ngọc Luyện Bài toán tìm nghiệm có chuẩn nhỏ nhất của bài toán chấp nhận tách Đỗ Đức Thuận
4. 20145257 Trần Đức Việt Điều khiển phản hồi tối ưu Đỗ Đức Tâm
5. 20144038 Phạm Bá Thái Bài toán tô màu cho mạng quang không lọc Trần Mạnh Tuấn

 

Hội đồng 2 : 8h30 ngày 10/1/2020 tại D4-302

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài Phản biện
1. 20130307 Trần Hữu Bằng Phương pháp sai phân giải gần đúng phương trình dây rung Hà Thị Ngọc Yến
2. 20140472 Mai Thành Chung Ứng dụng chuỗi thời gian trong phân tích và dự báo tài chính Lê Xuân Lý
3. 20140632 Trần Văn Cường Phương pháp K- mean và Fuzzy C- mean giải bài toán phân cụm Nguyễn Phương Thùy
4. 20152901 Nguyễn Thị Phương Một số mô hình dự báo chuỗi thời gian và ứng dụng trong bài toán dự báo chuỗi dữ liệu thực tế Đặng Đình Công
5. 20152070 Nguyễn Văn Kiên Mô hình chuỗi thời gian liên tục trong thị trường tài chính Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Hội đồng 3: 8h30 ngày 10/1/2020 tại D4-303

STT Họ và tên GVHD Tên đề tài Phản biện
1. Trần Văn Thái Trần Ngọc Thăng ứng dụng của mạng neural tích chập vào phát hiện và theo dõi đối tượng Lê Hải Hà
2. Nguyễn Thị Hiền Lê Quang Hòa phân loại sắc thái bình luận mạng xã hội Lê Chí Ngọc
3. Nguyễn Thị Hoa Trần Ngọc Thăng áp dụng mô hình Bi-GRU kết hợp với CRF để định giá tài sản thông qua mô tả Lê Chí Ngọc
4. Phạm Thanh Xuân Lê Chí Ngọc bài toán nhận dạng khuôn mặt Lê Hải Hà
5. Pay Thị Mỹ Duyên Lê Chí Ngọc mạng nơ ron học sâu trong bài toán sinh phản hồi người-máy Lê Hải Hà
6. Lê Thanh Hoa Lê Chí Ngọc bài toán theo dõi đối tượng và ứng dụng trong bài toán đếm người Trần Ngọc Thăng
7. Nguyễn Đức Anh Lê Hải Hà ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ảnh vệ tinh vào phát hiện nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết Trần Ngọc Thăng

 

Hội đồng 4 : 8h30 ngày 10/1/2020 tại D4-304

STT Họ và tên GVHD Tên đề tài Phản biện
1. Nguyễn Cao Minh Đức Nguyễn Danh Tú xây dựng hệ thống xác định tờ khai hải quan vi phạm Trần Ngọc Thăng
2. Phan Huy Hoàng Nguyễn Tuấn Dũng phát hiện và ước lượng thiệt hại bảo hiểm xe cơ giới Lê Chí Ngọc
3. Lê Thị Duyên Lê Chí Ngọc tính toán độ quan trọng của đỉnh bằng bước đi ngẫu nhiên Đoàn Duy Trung
4. Đinh Tiến Thành Nguyễn Huy Trường xây dựng HTTT trên cơ sở học máy hỗ trợ đầu cơ chứng khoán Vũ Thành Nam
5. Trương Tiến Dũng Vũ Thành Nam xây dựng tường lửa ứng dụng web dựa trên deep learning và modsecurity Nguyễn Đình Hân
6. Trương Khánh Toàn Đoàn Duy Trung mô phỏng mặt người trong 3 chiều Vương Mai Phương
7. Hồ Trọng Ánh Lê Hải Hà phát hiện thay đổi trên ảnh vệ tinh Lê Kim Thư

 

Hội đồng 5 : 8h30 ngày 10/1/2020 tại D4-305

STT Họ và tên GVHD Tên đề tài Phản biện
1. Đặng Phong Quang Vũ Thành Nam xây dựng hệ thống xác định tờ khai hải quan vi phạm Nguyễn Tuấn Dũng
2. Nguyễn Anh Dũng Vũ Thành Nam phát hiện và ước lượng thiệt hại bảo hiểm xe cơ giới Phạm Huyền Linh
3. Ngô Thành Chung Lê Kim Thư tính toán độ quan trọng của đỉnh bằng bước đi ngẫu nhiên Nguyễn Đình Hân
4. Ngô Văn Quang Nguyễn Danh Tú xây dựng HTTT trên cơ sở học máy hỗ trợ đầu cơ chứng khoán Vũ Thành Nam
5. Dương Trọng Hiệp Vương Mai Phương xây dựng tường lửa ứng dụng web dựa trên deep learning và modsecurity Nguyễn Tuấn Dũng
6. Nguyễn Trần Lịch Lê Hải Hà mô phỏng mặt người trong 3 chiều Vương Mai Phương

Các thông báo khác

27/11/2019. Học bổng