THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC MÔN TOÁN KỲ 20192 (LẦN 2)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN

HỌC KỲ 20192 (LẦN 2)

1. Cách thức đăng ký:

  • Địa điểm: Đăng ký trực tiếp tại bàn 3 văn phòng Viện Toán
  • Thời gian:

       03/02/2020 (Thứ 2): 09h00 – 11h00

       04/02/2020 (Thứ 3): 08h00 – 09h30

2. Chuẩn bị:

  1. Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân
  2. Đơn đăng ký lấy tại địa chỉ: http://fami.hust.edu.vn

 

Các thông báo khác