THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 20192 (LẦN 4)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 20192 (LẦN 4)

KHÔNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ MÔN GIẢI TÍCH I MÃ HỌC PHẦN MI1111

  1. Hình thức đăng ký qua email
  2. Sinh viên PHẢI sử dụng hòm thư của trường ĐH BKHN
  3. Gửi trực tiếp email yêu cầu đến địa chỉ: trung.doanduy@hust.edu.vn
  4. Tiêu đề: Đăng ký bổ sung học phần của Viện Toán
  5. Ví dụ nội dung email:

- Họ và tên: Đoàn Duy Trung

- Mã sinh viên: 20026886

- Mã lớp đăng ký: 12345 (Lưu ý PHẢI chọn mã lớp Bài Tập)

- Mã học phần: MI2010, Tên học phần: Phương pháp Tính

  1. Hạn đăng ký: 17h ngày 10/02/2020

Lưu ý: Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu làm không đúng theo các quy định bên trên.

Các thông báo khác