HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN HỌC KỲ 20192

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN

HỌC KỲ 2019

I. Cách thức đăng ký:

- Địa điểm: Đăng ký trực tiếp tại bàn 3 văn phòng Viện Toán

- Thời gian:

       15/01/2020 (Thứ 4): 08h00 – 09h30

16/01/2020 (Thứ 5): 08h00 – 09h30

II. Chuẩn bị:

  1. Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân
  2. Đơn đăng ký lấy tại địa chỉ: http://fami.hust.edu.vn

 

Các thông báo khác

27/11/2019. Học bổng