Đăng ký TTKT học kỳ 20201

Sinh viên đăng ký TTKT tại các cơ sở dưới đây
  •  Công ty Cổ Phần ITSOL
  • Công ty Grooo International
  • Công ty phần mềm 2NF
  • Icomm Media&Tech.,JSC
  • Công ty TNHH Công nghệ cao Skymap
 Phiếu đăng ký thực tập trong file đính kèm được điền và gửi đến email namngc@gmail.com. Email có tiêu đề TTKT học kỳ 20201.
File đăng ký được đặt tên theo mẫu HoVaTen.doc (ví dụ NguyenCanhNam.doc)
Hạn cuối cùng đăng ký là Chủ nhật ngày 17/10/2020.
Lưu ý :
  • SV phải đăng ký 2 nguyện vọng cho cơ sở thực tập và 2 nguyện vọng phải khác nhau
  • SV thực tập kỳ 2020 yêu cầu tối thiểu 10 tuần và sẽ do công ty đến TT quyết định.
Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác