Phân công hướng dẫn ĐA học kỳ 20192

Đồ án 1 : Sinh viên liên hệ GV phụ trách theo nhóm để có kế hoạch làm việc

MSSV Họ và Tên Phân nhóm Nhóm Giảng viên
20173569 Thân Thị Hồng Nhung 1A Python Lê Hải Hà
20162248 Phan Trung Kiên 1A Python Lê Hải Hà
20173561 Nguyễn Trung Nghĩa 1A Python Lê Hải Hà
20173508 Trịnh Thanh Hải 1A Python Lê Hải Hà
20173479 Phạm Đức Anh 1A Python Lê Hải Hà
20173567 Lê Văn Nhiên 1A Python Lê Hải Hà
20173584 Nguyễn Mạnh Thắng 1A Python Lê Hải Hà
20173515 Bùi Hải Minh Hiếu 1A Python Lê Hải Hà
20173604 Phạm Thúy Vy 1A Python Lê Hải Hà
20173519 Trịnh Xuân Hoàng 1A Python Lê Hải Hà
20173539 Nguyễn Phúc Lâm 1A Python Lê Hải Hà
20173482 Nguyễn Công Tú Anh 1A Python Lê Hải Hà
20173557 Phạm Lê Tuấn Nam 1A Python Lê Hải Hà
20173587 Tăng Thu Thảo 1A Python Lê Hải Hà
20173571 Lê Thị Nhung 1A Python Lê Hải Hà
20173502 Phạm Đăng Dũng 1A Python Lê Hải Hà
20173597 Nguyễn  Tùng 1A Python Lê Hải Hà
20173562 Đinh Công Nghĩa 1A Python Lê Hải Hà
20141001 Tống Văn Đạt 1A Python Lê Hải Hà
20173535 Vũ Duy Khánh 1A Python Lê Hải Hà
20173606 Cung Bảo Yến 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173598 Phan Thanh Tùng 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173526 Nguyễn Ngọc Huy 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173592 Dương Đức Toàn 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173559 Hoàng Hải Nam 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173485 Ngô Việt Anh 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173590 Lê Viết Thống 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173551 Lương Khắc Mạnh 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173542 Lê Thị Liên 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173534 Mạc Phúc Khải 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173495 Nguyễn Thị Định 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173595 Nguyễn Quốc Tuấn 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173537 Vũ Thị Khuyên 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173579 Dương Hoàng Sơn 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173478 Đoàn Ngọc An 2A CSDL Trần Ngọc Thăng
20173490 Nguyễn Nam Đàn 3A Web Vũ Thành Nam
20173580 Nguyễn Thị Thanh Sơn 3A Web Vũ Thành Nam
20173546 Hoàng Bảo Linh 3A Web Vũ Thành Nam
20173586 Hoàng Văn Thành 3A Web Vũ Thành Nam
20173522 Nguyễn Văn Hưng 3A Web Vũ Thành Nam
20173499 Cao Đắc Anh Đức 3A Web Vũ Thành Nam
20173480 Nguyễn Thị Kim Anh 3A Web Vũ Thành Nam
20173600 Từ Bảo Tươi 3A Web Vũ Thành Nam
20173530 Nguyễn Thị Huyền 3A Web Vũ Thành Nam
20173565 Phạm Thị Thảo Nguyên 3A Web Vũ Thành Nam
20173536 Đặng Văn Khương 3A Web Vũ Thành Nam
20173560 Lê Thị Nga 3A Web Vũ Thành Nam
20162432 Nguyễn Mạnh Linh 3A Web Vũ Thành Nam
20173489 Vũ Chín Cần 3A Web Vũ Thành Nam
20173574 Tạ Xuân Phúc 3A Web Vũ Thành Nam
20173583 Lưu Toàn Thắng 3A Web Vũ Thành Nam
20173575 Nguyễn Huy Phương 3A Web Vũ Thành Nam
20173505 Dương Mạnh Duy 3A Web Vũ Thành Nam
20173591 Phạm Thị Thường 3A Web Vũ Thành Nam
20160187 Nguyễn Tuấn Anh 3A Web Vũ Thành Nam
20173512 Phạm Thị Thanh Hằng 3A Web Vũ Thành Nam
20173566 Ngô Thị Nhàn 3A Web Vũ Thành Nam
20160555 Nguyễn Hữu Cường 3A Web Vũ Thành Nam
20173481 Đặng Thị Anh 3B Web Vũ Thành Nam
20173549 Vũ Đức Long 3B Web Vũ Thành Nam
20162904 Lê Trọng Nghĩa 3B Web Vũ Thành Nam
20173503 Mạc Tùng Dương 3B Web Vũ Thành Nam
20173513 Vũ Thị Thanh Hậu 3B Web Vũ Thành Nam
20173533 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 3B Web Vũ Thành Nam
20173493 Nguyễn Tiến Đạt 3B Web Vũ Thành Nam
20173511 Mai Thị Hằng 3B Web Vũ Thành Nam
20173578 Hoàng Thị Như Quỳnh 3B Web Vũ Thành Nam
20173596 Phan Anh Tuấn 3B Web Vũ Thành Nam
20173506 Vũ Thị Duyên 3B Web Vũ Thành Nam
20173588 Trịnh Thị Thi 3B Web Vũ Thành Nam
20173570 Nguyễn Thị Hồng Nhung 3B Web Vũ Thành Nam
20173483 Đỗ Thị Anh 3B Web Vũ Thành Nam
20173491 Nguyễn Văn Đăng 3B Web Vũ Thành Nam
20173510 Lê Thu Hằng 3B Web Vũ Thành Nam
20173599 Trần Đăng Tùng 3B Web Vũ Thành Nam
20173529 Nhâm Quang Huy 3B Web Vũ Thành Nam
20173563 Đỗ Minh Ngọc 3B Web Vũ Thành Nam
20173545 Kiều Thị Mỹ Linh 3B Web Vũ Thành Nam
20173487 Phạm Thị Nguyệt Ánh 3B Web Vũ Thành Nam
20173514 Đỗ Thị Hiền 3B Web Vũ Thành Nam
20173532 Tống Thị Huyền 3B Web Vũ Thành Nam
20173602 Vũ  Vinh 3B Web Vũ Thành Nam
20173553 Phan Nhật Minh 3B Web Vũ Thành Nam
20173531 Nguyễn Thị Huyền 3B Web Vũ Thành Nam
20173507 Nguyễn Thị Hà 3B Web Vũ Thành Nam
20173547 Nguyễn Đình Long 3B Web Vũ Thành Nam
20173516 Nguyễn Trung Hiếu 3B Web Vũ Thành Nam
20173568 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 3B Web Vũ Thành Nam
20173605 Vũ Thị Yên 3B Web Vũ Thành Nam
20161575 Trần Minh Hiếu Chưa ĐK NV
20173492 Vũ Tiến Đạt Chưa ĐK NV
20173523 Vũ Thành Hưng Chưa ĐK NV
20173550 Nguyễn Thị Lương Chưa ĐK NV
20173544 Bùi Thị Linh Chưa ĐK NV
20173585 Bùi Hữu Thành Chưa ĐK NV
20164650 Lê Hoàng Việt Chưa ĐK NV
20173524 Nguyễn Thị Thu Hương Chưa ĐK NV
20173548 Nguyễn Vũ Long Chưa ĐK NV

SV chủ động liên hệ GVHD để có kế hoạch làm việc. SV sẽ có 15 tuần để thực hiện Đồ án.

Đồ án 2

MSSV Họ tên Lớp Phân HD
20162904 Lê Trọng Nghĩa HTTTQL-K61 Nguyễn Huy Trường
20160182 Nguyễn Tuấn Anh KSTN Toán Tin K61 Trần Ngọc Thăng
20160779 Phạm Đình Duy Hệ thống thông tin quản lý K61 Lê Hải Hà
20163912 Nguyễn Cảnh Thông Hệ thống thông tin quản lý K61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20160024 Trần Trọng An Hệ thống thông tin quản lý k61 Nguyễn Tuấn Dũng
20161326 Trần Hưng Hải Hệ thống thông tin quản lý - k61 Nguyễn Danh Tú
20165782 Bùi Quốc Bảo KSTN Toán - Tin K61 Lê Hải Hà
20144531 Đỗ Xuân Toàn Toán tin 2.k59 Phạm Huyền Linh
20141091 Dương Danh Đức Toán tin 2 Phạm Huyền Linh
20162886 Lê Hoàng Ngân KSTN Toán Tin k61 Đoàn Duy Trung
20164345 Lê Minh Tuấn KSTN - Toán Tin - K61 Lê Chí Ngọc
20164243 Lê Thành Trung Toán tin k61 Lê Quang Hòa
20162606 Lưu Quang Lực KSTN Toán Tin K61 Lê Kim Thư
20164368 Nguyễn Anh Tuấn KSTN Toán Tin K61 Vương Mai Phương
20166769 Nguyễn Đức Thắng KSTN - Toán tin - K61 Lê Hải Hà
20140599 Nguyễn Mạnh Cường KSTN Toán Tin K59 Vũ Thành Nam
20164854 Nguyễn Mậu Duy KSTN Toán Tin K61 Trần Ngọc Thăng
20163374 Nguyễn Minh Quân KSTN Toán Tin K61 Đoàn Duy Trung
20173595 Nguyễn Quốc Tuấn Toán tin 2 k62 Lê Đình Nam
20160626 Phan Thanh Dinh Toán Tin K61 Nguyễn Đình Hân
20150888 Trần Văn Đạt Toán Tin 02 - K60 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20166575 Vũ Minh Phong KSTN-Toán Tin-K61 Nguyễn Danh Tú
20160880 Vũ Tiến Dương KSTN toán tin K61 Ngô Trung Hiếu
20164848 Ngô Thị Trà KSTN Toán Tin K61 Lê Chí Ngọc
20167232 Đỗ Quang Khải KSTN Toán-Tin K61 Tống Đình Quỳ
20130538 Trần Mạnh Cường Toán Tin K58 Vũ Thị Huệ
20160645 Đỗ Anh Dũng KSTN Toán Tin K61 Đỗ Đức Thuận
20164376 Nguyễn Mạnh Tuấn KSTN Toán Tin K61 Lê Quang Thủy
20166594 Phạm Thị Thu Phương KSTN Toán Tin k61 Tạ Thị Thanh Mai
20152095 Trần Hồng Kỳ Toán tin 01 Đặng Đình Công
20162493 Vũ Minh Linh KSTN Toán Tin K61 Nguyễn Thị Bạch Kim
20160611 Hồ Văn Diên KSTN-Toán tin-K61 Tạ Thị Thanh Mai
20165940 Nguyễn Ngọc Đàm KSTN Toán Tin K61 Nguyễn Phương Thùy

 

Đồ án 3

MSSV Họ tên Lớp Phân công HD
20160215 Phạm Hoàng Anh Toán Tin K61 Nguyễn Danh Tú
20164496 Bùi Tiến Tùng Toán Tin K61 Lê Hải Hà
20134639 Cao Đại Vũ Toán tin K58 Lê Quang Hòa
20160398 Đặng Thị Cần Toán Tin K61 Lê Quang Hòa
20161337 Hà Thị Hảo Toán tin K61 Lê Chí Ngọc
20164243 Lê thành trung Toán tin k61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20162349 Long Thị Lệ Toán Tin K61 Nguyễn Đình Hân
20162311 Ngô Gia Lâm Toán tin k61 Phạm Huyền Linh
20163304 Ngô Quốc Quang Toán Tin K61 Nguyễn Đình Hân
20162727 Nguyễn Đình Minh Toán Tin K61 Vương Mai Phương
20162727 Nguyễn Đình Minh Toán Tin K61 Vương Mai Phương
20160933 Nguyễn Hữu Đạt Toán Tin K61 Đoàn Duy Trung
20140599 Nguyễn Mạnh Cường KSTN Toán Tin K59 Vũ Thành Nam
20163484 nguyễn ngọc sâm toán tin k61 Nguyễn Tuấn Dũng
20164668 Nguyễn Tấn Việt Toán Tin K61 Trần Ngọc Thăng
20150111 Nguyễn Thế Anh Toán Tin 01 K60 Nguyễn Huy Trường
20161384 Nguyễn Thị Hằng Toán tin-k61 Lê Chí Ngọc
20162356 Nguyễn Thị Liên Toán tin-k61 Lê Kim Thư
20164595 Nguyễn Thị Thu Uyên Toán Tin k61 Lê Chí Ngọc
20161035 Nguyễn Xuân Đồng Toán tin K61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20160705 Phạm Việt Dũng Toán Tin K 61 Lê Hải Hà
20164181 Trần Hà Trang Toán Tin K61 Vũ Thành Nam
20161866 Trần Quốc Huy Toán Tin k61 Trần Ngọc Thăng
20150779 Trần Tuấn Dương KSTN Toán Tin K60 Ngô Thị Hiền
20150888 Trần Văn Đạt Toán Tin-02 K60 Lê Kim Thư
20163332 Vũ Mạnh Quang Toán Tin K61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20153557 Vũ Minh Thắng Toán Tin 02 K60 Nguyễn Huy Trường
20162387 Đồng Thị Thùy Linh Toán Tin - K61 Nguyễn Danh Tú
20154201 Nguyễn Anh Tú KSTN Toán-Tin K60 Đoàn Duy Trung
20162384 Đặng Thị Ngọc Linh Toán tin k61 Tống Đình Quỳ
20163830 Lai Đức Thắng Toán Tin K61 Trần Mạnh Tuấn
20163268 Lê Hồng Phượng Toán tin k61 Trần Mạnh Tuấn
20161775 Lê Thị Huệ TOán tin k61 Nguyễn Phương Thùy
20161898 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Toán Tin K61 Tống Đình Quỳ
20162665 Phạm Duy Mạnh Toán Tin K61 Tạ Anh Sơn
20161130 Phạm Minh Đức Toán Tin K61 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20162286 Phạm Thị Lan Toán-Tin K61 Lê Xuân Lý
20163918 Phạm Thị Thơm Toán Tin k61 Lê Xuân Lý
20162041 Phạm Văn Hưng Toán tin k61 Vũ Thị Huệ
20151226 Trần Quang Hải Toán- Tin 01.K60 Nguyễn Thị Thu Thủy
20162754 Trần Quang Minh Toán Tin K61 Vũ Thị Huệ
20162095 Vũ Thu Hường Toán Tin K61 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20162620 Bùi Thị Ngọc Mai Toán tin k61 Nguyễn Thị Thu Thủy
20164143 Đào Thị Trang Toán tin k61 Đỗ Đức Thuận
20160067 Đỗ Trung Anh Toán Tin - K61 Phạm Thị Hoài
20153153 Hà Thị Thanh Sáng Toán tin 01 k60 Phạm Thị Hoài
20162602 Hoàng Thanh Lưu Toán Tin K61 Đỗ Đức Thuận
20162342 Lê Đình Lập Toán Tin K61 Đỗ Đức Tâm
20160836 Lương Tùng Dương Toán tin K61 Đỗ Đức Thuận
20153882 Nguyễn Thị Đài Trang Toán Tin 01 Đặng Đình Công
20160624 Nguyễn Thị Dinh Toán Tin K61 Nguyễn Thị Thu Thủy
20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Toán Tin 02-K60 Đặng Đình Công
20162890 Nguyễn Thị Ngân Toán Tin K61 Tạ Anh Sơn
20162343 Nguyễn Thị Quỳnh Lê Toán tin k61 Nguyễn Cảnh Nam
20161027 Nguyễn Thiện Đông Toán Tin K61 Vũ Thị Huệ
20150862 Nguyễn Tuấn Đạt Toán tin 01-k60 Tạ Anh Sơn
20144918 Nguyễn Văn Tuấn Toán tin k59 Vũ Thị Huệ
20164315 Bùi Anh Tuấn toán tin k61 Thiều Quang Tùng
20160611 Hồ Văn Diên KSTN-Toán tin K61 Thiều Quang Tùng
20163980 Nguyễn Thị Phương Thuý Toán Tin K61 Đỗ Đức Tâm
20151452 Nguyễn Văn Hiệu Toán Tin 01-K60 Nguyễn Cảnh Nam
20162885 Phạm Thị Ngà Toán Tin K61 Tạ Thị Thanh Mai
20150899 Vũ Thành Đạt Toán Tin 02 Đỗ Đức Tâm

 

Đồ án TN

MSSV Họ tên Lớp Phân công HD
20160264 Đỗ Thị Ánh HTTTQL-K61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20160818 Đoàn Văn Dương HTTTQL-K61 Phạm Huyền Linh
20164329 Hà Minh Tuấn HTTTQL-K61 Lê Hải Hà
20160629 Hoàng Ngọc Doanh HTTTQL-K61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20163021 Lưu Danh Nhân HTTTQL-K61 Lê Kim Thư
20161673 Ngô Minh Hoàng HTTTQL-K61 Nguyễn Huy Trường
20160405 Nguyễn Kim Chi HTTTQL-K61 Phạm Huyền Linh
20162360 Nguyễn Thị Liên HTTTQL K61 Nguyễn Danh Tú
20162625 Nguyễn Thị Mai HTTTQL-K61 Phạm Huyền Linh
20161704 Nguyễn Việt Hoàng HTTTQL-k61 Lê Kim Thư
20160954 Nguyễn Xuân Đạt HTTTQL Lê Quang Hòa
20164552 Nguyễn Xuân Tùng HTTTQL Nguyễn Thị Thanh Huyền
20161980 Phạm Huy Hùng HTTTQL-k61 Vũ Thành Nam
20163755 Vũ Ngọc Thành HTTTQL-K61 Phạm Huyền Linh
20150218 Lê Thị Ngọc Ánh Toán tin 2 K60 Nguyễn Tuấn Dũng
20153489 Bùi Quang Thắng Toán Tin 02-K60 Đoàn Duy Trung
20163476 Cao Đăng Sao Toán Tin K61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20150657 Chu Văn Dũng Toán tin 02 Vương Mai Phương
20153957 Đặng Đình Trung KSTN Toán Tin K60 Ngô Trung Hiếu
20154191 Đặng Hữu Tú KSTN Toán Tin K60 Lê Chí Ngọc
20151505 Đào Minh Hoàng Toán Tin 02 K60 Trần Ngọc Thăng
20151775 Đinh Văn Hùng Toán Tin 02 K60 Đoàn Duy Trung
20152049 Đỗ Tuấn Kiên Toán-Tin 01 - K60 Lê Hải Hà
20143201 Hoàng Minh Ngọc Toán tin 2 K59 Lê Hải Hà
20153466 Hoàng Ngọc Thạch Toán Tin 02 - K60 Vương Mai Phương
20152625 Lại Thị Nga Toán Tin 02 Lê Chí Ngọc
20150356 Nguyễn Đức Chiến KSTN Toán Tin K60 Nguyễn Đình Hân
20152464 Nguyễn Hữu Minh Toán Tin 01 K60 Nguyễn Tuấn Dũng
20150332 Nguyễn Minh Châu Toán-tin 02 K60 Nguyễn Huy Trường
20154447 Nguyễn Ngọc Yến Toán Tin 02 - K60 Lê Quang Hòa
20164668 Nguyễn Tấn Việt Toán Tin K61 Trần Ngọc Thăng
20151043 Nguyễn Thành Đức Toán Tin 02 K60 Nguyễn Đình Hân
20153450 Nguyễn Thị Phương Thảo KSTN Toán Tin K60 Lê Chí Ngọc
20153876 Nguyễn Thị Trang Toán tin 01 - K60 Nguyễn Danh Tú
20150962 Nguyễn Tiến Đông Toán Tin 02 Lê Quang Hòa
20154266 Nguyễn Trọng Tùng toán tin 01 K60 Nguyễn Tuấn Dũng
20151047 Nguyễn Trung Đức Toán - Tin 02 K60 Vũ Thành Nam
20150623 Nguyễn Văn Duy Toán Tin 01 - K60 Vũ Thành Nam
20163650 Nguyễn Văn Thanh Toán Tin K61 Ngô Thị Hiền
20154055 Nguyễn Văn Trưởng Toán Tin 02- k60 Ngô Thị Hiền
20151873 Nguyễn Việt Hưng Toán Tin 01 - K60 Lê Hải Hà
20154132 Phạm Anh Tuấn Kstn toán tin k60 Trần Ngọc Thăng
20160215 Phạm Hoàng Anh Toán Tin - K61 Nguyễn Danh Tú
20150628 Phạm Nhật Duy KSTN Toán Tin K60 Nguyễn Danh Tú
20151880 Phạm Viết Hưng Toán tin 01 K60 Đoàn Duy Trung
20153789 Phạm Vũ Tiến Toán tin 01-K60 Trần Ngọc Thăng
20151366 Phùng Trọng Hiếu Toán Tin 01-K60 Lê Chí Ngọc
20154298 Trần Ngọc Tường Toán Tin 02 K60 Lê Kim Thư
20150543 Trần trọng cường Kstn tt k60 Lê Hải Hà
20151072 Trịnh Hoàng Đức KSTN Toán Tin K60 Vũ Thành Nam
20153276 Vũ Đức Tài Toán tin 02 K60 Vương Mai Phương
20150562 Vũ Viết Diện Toán Tin 02 - K60 Lê Kim Thư
20154201 Nguyễn Anh Tú KSTN Toán-Tin K60 Lê Chí Ngọc
20152750 Trần Thanh Nhàn Toán tin 02 - k60 Trần Ngọc Thăng
20150070 Lê Thị Ngọc Anh Toán tin 01-k60 Tống Đình Quỳ
20153975 Nguyễn Đức Trung KSTN Toán tin K60 Tạ Thị Thanh Mai
20151394 Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-Tin 01- K60 Tống Đình Quỳ
20150164 Phạm Ngọc Quang Anh KSTN Toán Tin K60 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20153137 Phạm Như Quỳnh Toán tin 01 K60 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20151226 Trần Quang Hải Toán - Tin 01.K60 Nguyễn Quang Thuận
20151638 Bùi Thị Thu Huệ Toán tin 02 K60 Nguyễn Thị Thu Thủy
20141276 Bùi Văn Hà Toán tin 1 - k59 Trần Mạnh Tuấn
20141917 Bùi Việt Huy Toán Tin1 k59 Đỗ Đức Thuận
20152170 Đặng Hồng Linh Toán tin 01 - K60 Phạm Thị Hoài
20150029 Đào Thị Tú Anh Toán Tin 01 - k60 Tạ Anh Sơn
20153284 Mạc Thị Tâm Toán Tin 01 K60 Thiều Quang Tùng
20151329 Ngô Quốc Trần Hiếu Toán Tin 02 K60 Nguyễn Thị Bạch Kim
20153445 Nguyễn Chí Thảo Toán Tin 02 K60 Tạ Anh Sơn
20151525 Nguyễn Đình Hoàng Toán tin 02 K60 Nguyễn Thị Thu Thủy
20154349 Nguyễn Đức Việt Toán Tin 01 K60 Đỗ Đức Thuận
20152194 Nguyễn Hoàng Linh KSTN - Toán Tin K60 Đỗ Đức Thuận
20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Toán Tin 02 K60 Nguyễn Thị Thu Thủy
20152334 Nguyễn Thị Lụa Toán Tin K60 Trần Đức Quỳnh
20153696 Nguyễn Thị Thủy Toán Tin 01 - K60 Tạ Anh Sơn
20152210 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Toán Tin 01-K60 Tạ Anh Sơn
20143648 Nguyễn Văn Quân Toán Tin K59 Đặng Đình Công
20140238 Trần Thế Anh Toán Tin Nguyễn Thị Bạch Kim
20151912 Trần Thị Thu Hương KSTN-Toán Tin K60 Nguyễn Cảnh Nam
20152715 Vũ Thị Ngọc KSTN Toán Tin K60 Nguyễn Thị Thu Thủy
20154226 Đào Thanh Tùng KSTN Toán Tin - K60 Hà Thị Ngọc Yến
20134648 Lê Anh Vũ Toán Tin K58 Lê Trọng Vinh
20141366 Nguyễn Công Hải Toán Tin 1 K59 Lê Trọng Vinh
20153833 Nguyễn Huy Toàn Toán tin 02-K60 Nguyễn Phương Thùy
20151452 Nguyễn Văn Hiệu Toán Tin-01 K60 Đỗ Đức Tâm
20130538 Trần Mạnh Cường Toán Tin K58 Lê Xuân Lý
20151569 Trần Phạm Huy Hoàng Toán Tin 01 - K60 Đỗ Đức Tâm
20152991 Trần Vinh Quang Toán tin 02 k60 Nguyễn Phương Thùy
20150899 Vũ Thành Đạt Toán Tin 02 Tống Đình Quỳ
20154256 Nguyễn Lâm Tùng Toán Tin 01 K60 Tạ Thị Thanh Mai

 

Các thông báo khác