Hỗ trợ đăng ký học tập các môn Toán kỳ 20193

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 20193

KHÔNG NHẬN ĐĂNG KÝ VÀO HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP TÍNH

  1. Hình thức đăng ký qua email
  2. Sinh viên PHẢI sử dụng hòm thư của trường ĐH BKHN
  3. Gửi trực tiếp email yêu cầu đến địa chỉ: trung.doanduy@hust.edu.vn
  4. Tiêu đề: Đăng ký bổ sung học phần của Viện Toán
  5. Ví dụ nội dung email:
  • Họ và tên: Đoàn Duy Trung
  • Mã sinh viên: 20026886
  • Mã lớp đăng ký: 12345 (Lưu ý PHẢI chọn mã lớp Bài Tập)
  • Mã học phần: MI2010, Tên học phần: Phương pháp Tính
  1. Hạn đăng ký: 15/07/2020

Lưu ý: Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu làm không đúng theo các quy định bên trên.

Các thông báo khác