TTKT học kỳ 20193

Sau đây là danh sách phân công TTKT kỳ hè đã được gửi đến các công ty

  • Do các công ty chỉ nhận số lượng có hạn. Do đó không phải tất cả đều được nguyện vọng 1. NHững ai không đăng ký học phần sẽ chưa được nhận kỳ này.
  • Công ty sẽ liên hệ với các bạn để có kế hoạch thực tập
  • Thời gian dự kiến đầu tháng 8 và kéo dài ít nhất 1 tháng.
  • Yêu cầu full-time là bắt buộc. Một số bạn ghi chú “chỉ có thể lên ngày này ngày kia” sẽ không được phân công.

Nếu như các bạn không thấy công ty liên hệ trong tuần này thì phải liên hệ ngay với Thầy Cảnh Nam.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Cảnh Nam

Skymap

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa Ghi chú
20173544 Bùi Thị Linh Toán Tin 02 K62  
20173605 Vũ Thị Yên HTTTQL K62  
20173530 Nguyễn Thị Huyền HTTTQL K62  
20173584 Tăng Thu Thảo Toán Tin 01 K62  
20173557 Phạm Lê Tuấn Nam Toán Tin 01 K62  
20161286 Lê Thanh Hải HTTTQL K61  
20173515 Bùi Hải Minh Hiếu Toán Tin 02 K62  
20173524 Nguyễn Thị Thu Hương Toán Tin 02 K62  
20173578 Hoàng Thị Như Quỳnh Toán Tin 02 K62  
20173478 Đoàn Ngọc An Toán Tin 01 K62  

 

Grooo

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa Ghi chú
20173491 Nguyễn Văn Đăng HTTTQL K62  
20173522 Nguyễn Văn Hưng Toán Tin 01 K62  
20162665 Phạm Duy Mạnh Toán Tin K61  
20173602 Vũ Vinh Toán Tin 01 K62  
20173485 Ngô Việt Anh Toán Tin 01 K62  
20173501 Vũ Thị Duyên Toán Tin 01 K62  
20162384 Đặng Thị Ngọc Linh Toán Tin K61  
20162286 Phạm Thị Lan Toán Tin K61  
20161384 Nguyễn Thị Hằng Toán Tin K61  

 

Icomm

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa Ghi chú
20162248 Phan Trung Kiên Toán Tin K61  
20173561 Nguyễn Trung Nghĩa Toán Tin 01 K62  
20162432 Nguyễn Mạnh Linh Toán Tin K61  
20173479 Phạm Đức Anh Toán Tin 02 K62  
20173606 Cung Bảo Yến Toán Tin 02 K62  
20173492 Vũ Tiến Đạt Toán Tin 02 K62  

 

2NF

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa Ghi chú
20173571 Lê Thị Nhung HTTTQL K62  
20173588 Trịnh Thị Thi Toán Tin 02 K62  
20173542 Lê Thị Liên Toán Tin 01 K62  
20160626 Phan Thanh Dinh Toán Tin K61  
20160779 Phạm Đình Duy HTTTQL K61  

 

ITSol

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa Ghi chú
20164315 Bùi Anh Tuấn Toán Tin K61  
20161109 Nguyễn Minh Đức Toán Tin K61  
20173597 Nguyễn Tùng Toán Tin 02 K62  
20170734 Nguyễn Thanh Hải Tài năng TT K62  
20163268 Lê Hồng Phượng Toán Tin K61  
20163830 Lại Đức Thắng Toán Tin K61  
20173485 Ngô Việt Anh Toán Tin 01 K62  
20173550 Nguyễn Thị Lương Toán Tin 02 K62  

 

Các thông báo khác