Kế hoạch bảo vệ ĐA học kỳ 20192

Lưu ý thông tin cập nhật liên tục và có thể thay đổi. SV  cần lưu ý để nắm rõ thông tin

  • Đồ án 2 

Sinh viên không bảo vệ mà liên hệ Thầy/Cô phản biện để trao đổi về ĐA

MSSV Họ tên Lớp GV Hướng dẫn Phản biện
20167232 Đỗ Quang Khải KSTN Toán-Tin K61 Tống Đình Quỳ Nguyễn Thị Ngọc Anh
20160645 Đỗ Anh Dũng KSTN Toán Tin K61 Đỗ Đức Thuận Tạ Anh Sơn
20164376 Nguyễn Mạnh Tuấn KSTN Toán Tin K61 Lê Quang Thủy Tạ Anh Sơn
20166594 Phạm Thị Thu Phương KSTN Toán Tin k61 Tạ Thị Thanh Mai Nguyễn Phương Thùy
20152095 Trần Hồng Kỳ Toán tin 01 Đặng Đình Công Đỗ Đức Thuận
20162493 Vũ Minh Linh KSTN Toán Tin K61 Nguyễn Thị Bạch Kim Đặng Đình Công
20165940 Nguyễn Ngọc Đàm KSTN Toán Tin K61 Nguyễn Phương Thùy Tạ Thị Thanh Mai
20130538 Trần Mạnh Cường Toán Tin K58 Vũ Thị Huệ Đỗ Đức Thuận
MSSV Họ tên GVHD GVPB
20160182 Nguyễn Tuấn Anh Trần Ngọc Thăng Nguyễn Đình Hân
20164848 Ngô Thị Trà Lê Chí Ngọc Trần Ngọc Thăng
20162886 Lê Hoàng Ngân Đoàn Duy Trung Lê Chí Ngọc
20163374 Nguyễn Minh Quân Đoàn Duy Trung Lê Chí Ngọc
20160880 Vũ Tiến Dương Trần Ngọc Thăng Vũ Thành Nam
20164368 Nguyễn Anh Tuấn Vương Mai Phương Lê Hải Hà
20173595 Nguyễn Quốc Tuấn Lê Đình Nam Ngô Trung Hiếu
20164854 Nguyễn Mậu Duy Trần Ngọc Thăng Nguyễn Danh Tú
20160626 Phan Thanh Dinh Nguyễn Đình Hân Vương Mai Phương
20162904 Lê Trọng Nghĩa Nguyễn Huy Trường Lê Hải Hà
20162606 Lưu Quang Lực Lê Kim Thư Nguyễn Danh Tú
20141091 Dương Danh Đức Phạm Huyền Linh Nguyễn Thị Thanh Huyền
20144531 Đỗ Xuân Toàn Phạm Huyền Linh Nguyễn Thị Thanh Huyền
20166575 Vũ Minh Phong Nguyễn Danh Tú Đoàn Duy Trung
20165782 Bùi Quốc Bảo Lê Hải Hà Nguyễn Tuấn Dũng
20166769 Nguyễn Đức Thắng Lê Hải Hà Lê Quang Hòa
20160779 Phạm Đình Duy Lê Hải Hà Lê Quang Hòa
20163912 Nguyễn Cảnh Thông Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Huy Trường
20150888 Trần Văn Đạt Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Huy Trường
20164345 Lê Minh Tuấn Lê Chí Ngọc Vương Mai Phương
  • Đồ án 3

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN 3 TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 1

Thời gian: 07h00 ngày 14/07/2020, Phòng D8-302

MSSV Họ tên Lớp GV Hướng dẫn
20164143 Đào Thị Trang Toán tin k61 Đỗ Đức Thuận
20160067 Đỗ Trung Anh Toán Tin - K61 Phạm Thị Hoài
20153153 Hà Thị Thanh Sáng Toán tin 01 k60 Phạm Thị Hoài
20162602 Hoàng Thanh Lưu Toán Tin K61 Đỗ Đức Thuận
20160836 Lương Tùng Dương Toán tin K61 Đỗ Đức Thuận
20153882 Nguyễn Thị Đài Trang Toán Tin 01 Đặng Đình Công
20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Toán Tin 02-K60 Đặng Đình Công
20162890 Nguyễn Thị Ngân Toán Tin K61 Tạ Anh Sơn
20162343 Nguyễn Thị Quỳnh Lê Toán tin k61 Nguyễn Cảnh Nam
20150862 Nguyễn Tuấn Đạt Toán tin 01-k60 Tạ Anh Sơn
20151452 Nguyễn Văn Hiệu Toán Tin 01-K60 Nguyễn Cảnh Nam
20162665 Phạm Duy Mạnh Toán Tin K61 Tạ Anh Sơn
20161027 Nguyễn Thiện Đông Toán Tin K61 Vũ Thị Huệ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN 3 TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 2

Thời gian: 07h00 ngày 14/07/2020, Phòng D8-303

MSSV Họ tên Lớp GV Hướng dẫn
20162384 Đặng Thị Ngọc Linh Toán tin k61 Tống Đình Quỳ
20161898 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Toán Tin K61 Tống Đình Quỳ
20161130 Phạm Minh Đức Toán Tin K61 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20162041 Phạm Văn Hưng Toán tin k61 Vũ Thị Huệ
20151226 Trần Quang Hải Toán- Tin 01.K60 Nguyễn Thị Thu Thủy
20162754 Trần Quang Minh Toán Tin K61 Vũ Thị Huệ
20162095 Vũ Thu Hường Toán Tin K61 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20162620 Bùi Thị Ngọc Mai Toán tin k61 Nguyễn Thị Thu Thủy
20160624 Nguyễn Thị Dinh Toán Tin K61 Nguyễn Thị Thu Thủy
20122384 Trần Thị Thanh Tâm Toán tin 2- K59 Lê Xuân Lý
20162286 Phạm Thị Lan Toán-Tin K61 Lê Xuân Lý
20163918 Phạm Thị Thơm Toán Tin k61 Lê Xuân Lý

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN 3 TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 3

Thời gian: 07h00 ngày 14/07/2020, Phòng D8-304

MSSV Họ tên Lớp GV Hướng dẫn
20163830 Lai Đức Thắng Toán Tin K61 Trần Mạnh Tuấn
20163268 Lê Hồng Phượng Toán tin k61 Trần Mạnh Tuấn
20161775 Lê Thị Huệ TOán tin k61 Nguyễn Phương Thùy
20162342 Lê Đình Lập Toán Tin K61 Đỗ Đức Tâm
20164315 Bùi Anh Tuấn toán tin k61 Thiều Quang Tùng
20160611 Hồ Văn Diên KSTN-Toán tin K61 Thiều Quang Tùng
20163980 Nguyễn Thị Phương Thuý Toán Tin K61 Đỗ Đức Tâm
20162885 Phạm Thị Ngà Toán Tin K61 Tạ Thị Thanh Mai
20150899 Vũ Thành Đạt Toán Tin 02 Đỗ Đức Tâm
20162401 Lại Thùy Linh Toán Tin K61 Lê Trọng Vinh
20150779 Trần Tuấn Dương KSTN Toán Tin K60 Nguyễn Phương Thùy
20144918 Nguyễn Văn Tuấn Toán tin k59 Vũ Thị Huệ

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN 3 TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 4

Thời gian: 08h00 ngày 14/07/2020, Phòng D8-305

MSSV Họ và tên GVHD
20153557 Vũ Minh Thắng Nguyễn Huy Trường
20164668 Nguyễn Tấn Việt Trần Ngọc Thăng
20162387 Đồng Thị Thùy Linh Nguyễn Danh Tú
20160705 Phạm Việt Dũng Lê Hải Hà
20161337 Hà Thị Hảo Lê Chí Ngọc
20162356 Nguyễn Thị Liên Lê Kim Thư

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN 3 TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 5

Thời gian: 08h00 ngày 14/07/2020, Phòng D8-306

MSSV Họ và tên GVHD
20163332 Vũ Mạnh Quang Nguyễn Thị Thanh Huyền
20161384 Nguyễn Thị Hằng Lê Chí Ngọc
20160871 Trần Tùng Dương Lê Hải Hà
20164496 Bùi Tiến Tùng Lê Hải Hà
20163304 Ngô Quốc Quang Nguyễn Đình Hân
20163484 nguyễn ngọc sâm Nguyễn Tuấn Dũng

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN 3 TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 6

Thời gian: 08h00 ngày 14/07/2020, Phòng D8-307

MSSV Họ và tên GVHD
20162727 Nguyễn Đình Minh Vương Mai Phương
20162349 Long Thị Lệ Nguyễn Đình Hân
20160933 Nguyễn Hữu Đạt Đoàn Duy Trung
20150111 Nguyễn Thế Anh Nguyễn Huy Trường
20154201 Nguyễn Anh Tú Đoàn Duy Trung
20161035 Nguyễn Xuân Đồng Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN 3 TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 7

Thời gian: 08h00 ngày 14/07/2020, Phòng D8-308

MSSV Họ và tên GVHD
20162311 Ngô Gia Lâm Phạm Huyền Linh
20160398 Đặng Thị Cần Lê Quang Hòa
20164181 Trần Hà Trang Vũ Thành Nam
20161866 Trần Quốc Huy Trần Ngọc Thăng
20150888 Trần Văn Đạt Lê Kim Thư
20160215 Phạm Hoàng Anh Nguyễn Danh Tú
  • Đồ án tốt nghiệp

Bảo vệ CT : Sáng Thứ 6 ngày 3/7/2020 lúc 8h00 tại D6-102 và D6-103

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 1

Thời gian: 07h00 ngày 07/07/2020, Phòng D4-307

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Phản biện
1 20151226 Trần Quang Hải Chính sách bổ sung tiền mặt tối ưu cho hệ thống ATM TS. Nguyễn Quang Thuận PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
2 20151329 Ngô Quốc Trần Hiếu Thuật toán giải bài toán quy hoạch tích lồi: Tiếp cận trên không gian ảnh PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Kim TS. Tạ Anh Sơn
3 20153696 Nguyễn Thị Thủy Phương pháp phân rã Dantzig – Wolfe và ứng dụng vào bài toán phân bổ tài nguyên trong thực tế TS. Tạ Anh Sơn TS. Phạm Thị Hoài
4 20122384 Trần Thị Thanh Tâm Ứng dụng của điều khiển tối ưu vào kinh tế và tài chính PGS. TS. Đỗ Đức Thuận PGS. TS. Tống Đình Quỳ
5 20141917 Bùi Việt Huy Ứng dụng của điều khiển tối ưu trong việc giải bài toán điều khiển máy bay PGS. TS. Đỗ Đức Thuận TS. Nguyễn Thị Toàn
6 20154349 Nguyễn Đức Việt Mở rộng việc nghiên cứu trên một số bài toán điều khiển tối ưu trong thực tế PGS. TS. Đỗ Đức Thuận TS. Nguyễn Thị Toàn
7 20151525 Nguyễn Đình Hoàng Phương pháp lặp giải một lớp  bất đẳng thức biến phân PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy PGS. TS. Đỗ Đức Thuận
8 20143648 Nguyễn Văn Quân Thuật toán tối ưu gradient descent và ứng dụng trong một số bài toán TS. Đặng Đình Công TS. Phạm Thị Hoài
9 20140238 Trần Thế Anh Phương pháp vô hướng hóa giải bài toán quy hoạch lồi đa mục tiêu và ứng dụng PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Kim    TS. Tạ Anh Sơn
10 20154226 Đào Thanh Tùng Thiết kế giai thừa và ứng dụng trong thí nghiệm vết nứt máy bay TS. Hà Thị Ngọc Yến TS. Đỗ Đức Tâm

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 2,

Thời gian: 07h00 ngày 07/07/2020, Phòng D4-308

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Phản biện
1 20150029 Đào Thị Tú Anh Áp dung thuật toán phân rã Bender vào giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên TS. Tạ Anh Sơn PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
2 20150070 Lê Thị Ngọc Anh Thuật toán Burg ước lượng tham số mô hình hồi quy AR(p) PGS. TS. Tống Đình Quỳ ThS. Lê Xuân Lý
3 20150899 Vũ Thành Đạt Ước lượng tham số mô hình tự hồi quy PGS. TS. Tống Đình Quỳ TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
4 20151394 Nguyễn Thị Thu Hiền Ước lượng tham số mô hình tự hồi quy bằng thuật toán KAY PGS. TS. Tống Đình Quỳ TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
5 20153137 Phạm Như Quỳnh Đề xuất mô hình tích hợp tiền xử lý dữ liệu cho bài toán phân loại TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh ThS. Lê Xuân Lý
6 20152210 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng trong bài toán quảng cáo trực tuyến TS. Tạ Anh Sơn TS. Đặng Đình Công
7 20153445 Nguyễn Chí Thảo Thuật toán DCA và ứng dụng trong bài toán định tuyến kho hàng TS. Tạ Anh Sơn TS. Đặng Đình Công
8 20152334 Nguyễn Thị Lụa Thuật toán DCA và giải thuật di truyền cho bài toán lựa chọn danh mục đầu tư TS. Trần Đức Quỳnh TS. Phạm Thị Hoài
9 20130538 Trần Mạnh Cường Ứng dụng thuật toán K means trong bài toán phân khúc khách hàng ThS. Lê Xuân Lý PGS. TS. Tống Đình Quỳ
10 20152194 Nguyễn Hoàng Linh Học kết hợp có chọn lọc PGS. TS. Đỗ Đức Thuận TS. Tạ Anh Sơn
11 20150164 Phạm Ngọc Quang Anh Khai phá motif cho chuỗi thời gian và phát hiện bất thường bằng đồ thị TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh PGS. TS. Tống Đình Quỳ


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 3

Thời gian: 07h00 ngày 07/07/2020, Phòng D4-309

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Phản biện
1 20141366 Nguyễn Công Hải Phương pháp luân phương ẩn giải bài toán truyền nhiệt trong không gian hai chiều hệ số hằng PGS.TS. Lê Trọng Vinh PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
2 20151452 Nguyễn Văn Hiệu Phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong bài toán chuyển động của chất lỏng TS. Đỗ Đức Tâm TS. Tạ Thị Thanh Mai
3 20151569 Trần Phạm Huy Hoàng Spline và ừng dụng giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng dạng parabol và hyperbol TS. Đỗ Đức Tâm TS. Nguyễn Phương Thùy
4 20151638 Bùi Thị Thu Huệ Một phương pháp lặp giải bài toán chấp nhận tách trong không gian Hilbert PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy TS. Hà Thị Ngọc Yến
5 20152991 Trần Vinh Quang Nghiên cứu hệ sinh thái thú mồi theo hướng tiếp cận kết hợp mô hình hóa dựa trên cá thể và mô hình hóa dựa trên đồ thị TS. Nguyễn Phương Thùy TS. Tạ Thị Thanh Mai
6 20143918 Nguyễn Trọng Tài Mô phỏng số phương trình truyền nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn và Freefem++ TS. Tạ Thị Thanh Mai TS. Đỗ Đức Tâm
7 20153833 Nguyễn Huy Toàn Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến hệ sinh thái thú mồi theo hướng tiếp cận mô hình hóa các thêt TS. Nguyễn Phương Thùy TS. Hà Thị Ngọc Yến
8 20154256 Nguyễn Lâm Tùng Giải số hệ phương trình Navier-Stockes và ứng dụng trong các mô phỏng đơn giản TS. Tạ Thị Thanh Mai TS. Nguyễn Phương Thùy
9 20134648 Lê Anh Vũ Phương pháp sai phân hữu hạn giải gần đúng bài toán truyền nhiệt dừng hệ số liên tục trong không gian một chiều PGS.TS. Lê Trọng Vinh TS. Hà Thị Ngọc Yến
10 20152715 Vũ Thị Ngọc Phương pháp hiệu chỉnh lặp hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy PGS. TS. Đỗ Đức Thuận
11 20153975 Nguyễn Đức Trung Ứng dụng vận tải tối ưu vào bài toán sinh ảnh TS. Tạ Thị Thanh Mai PGS. TS. Đỗ Đức Thuận

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 5

Thời gian: 07h15 ngày 07/07/2020, Phòng D6-102

TT Họ và  tên sinh viên Tên đề tài Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
1. Nguyễn Đức Chiến Nghiên cứu bài toán phân đoạn âm thanh người nói và ứng dụng Nguyễn Đình Hân Lê Chí Ngọc
2. Trần trọng cường Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dữ liệu địa lý GeoData Management Lê Hải Hà Vương Mai Phương
3. Trịnh Hoàng Đức Ứng dụng mô hình học sâu vào theo dõi số lượng các phương tiện giao thông Vũ Thành Nam Trần Ngọc Thăng
4. Nguyễn Thị Phương Thảo Trang điểm khuôn mặt sử dụng học sâu Lê Chí Ngọc Vũ Thành Nam
5. Đặng Đình Trung Nhận dạng hoạt động người dựa trên thông tin khung xương Nguyễn Đình Hân Lê Hải Hà
6. Đặng Hữu Tú Nghiên cứu bài toán mô phỏng giao thông bằng phương pháp mô hình hóa dựa trên tác tử Lê Chí Ngọc Ngô Trung Hiếu
7. Nguyễn Anh Tú Nghiên cứu bài toán tập thống trị Lê Chí Ngọc Đoàn Duy Trung
8. Phạm Anh Tuấn Học biểu diễn cho điều khiển tối ưu Trần Ngọc Thăng Lê Kim Thư

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 6

Thời gian: 07h15 ngày 07/07/2020, Phòng D4-303

TT Họ và  tên sinh viên Tên đề tài Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
1. Nguyễn Xuân Đạt Phát hiện khuôn mặt bằng mô hình MTCNN Lê Quang Hòa Đoàn Duy Trung
2. Nguyễn Trung Đức Ứng dụng học sâu cho bài toán nhận diện thực thể trong văn bản Vũ Thành Nam Đoàn Duy Trung
3. Đinh Văn Hùng Bài toán phân loại sắc thái bình luận Đoàn Duy Trung Lê Chí Ngọc
4. Hoàng Minh Ngọc Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ ảnh viễn thám trong giám sát và lập bản đồ các vùng trồng lúa Lê Hải Hà Lê Chí Ngọc
5. Trần Thanh Nhàn Ứng dụng giải thuật di truyền tối ưu hóa mạng LSTM cho dự báo phụ tải điện Trần Ngọc Thăng Lê Kim Thư
6. Cao Đăng Sao Mô hình mạng nơ ron học sâu trong dự báo chuỗi thời gian phụ tải điện Nguyễn Thị Thanh Huyền Trần Ngọc Thăng
7. Vũ Đức Tài Mô hình mạng nơ ron tích chập trong bài toán nhận diện khuôn mặt và ứng dụng Vương Mai Phương Lê Chí Ngọc
8. Nguyễn Thị Trang Ứng dụng kỹ thuật deep learning xây dựng websiste nhập điểm thi tự động Nguyễn Danh Tú Lê Hải Hà
9. Trần Ngọc Tường Ứng dụng mô hình phát hiện đối tượng trong bài toán cảnh báo sử dụng vũ khí Lê Kim Thư Lê Hải Hà
10. Nguyễn Ngọc Yến Mô hình học sâu hiệu quả trong nhận dạng thực thể từ văn bản tiếng Việt Lê Quang Hòa Trần Ngọc Thăng

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 7

Thời gian: 07h15 ngày 07/07/2020, Phòng D4-304

TT Họ và  tên sinh viên Tên đề tài Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
1. Đỗ Thị Ánh Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích dữ liệu bán hàng Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Danh Tú
2. Lê Thị Ngọc Ánh Ứng dụng mô hình chuỗi thời gian trong dự báo giá chứng khoán Nguyễn Tuấn Dũng Nguyễn Danh Tú
3. Nguyễn Kim Chi PHân tích và thiết kế hệ thống website quản lý bán hàng Phạm Huyền Linh Lê Quang Hòa
4. Đoàn Văn Dương Xây dựng sàn giao dịch hàng hóa online Phạm Huyền Linh Lê Quang Hòa
5. Phùng Trọng Hiếu Một số vấn đề trong máy học và ứng dụng trong bài toán chọn thẻ cho ảnh Lê Chí Ngọc Vũ Thành Nam
6. Đào Minh Hoàng Ứng dụng học sâu trong bài toán định danh khách hàng điện tử Trần Ngọc Thăng Nguyễn Danh Tú
7. Ngô Minh Hoàng Xây dựng hệ thống quản lý chiến dịch gọi ra autodialer Nguyễn Huy Trường Nguyễn Danh Tú
8. Nguyễn Đức Minh Xây dựng hệ thống quản lý tuyển dụng Vũ Thành Nam Ngô Thị Hiền
9. Bùi Quang Thắng Hệ thống học tập về ngôn ngữ Lanlearn Đoàn Duy Trung Lê Quang Hòa
10. Nguyễn Văn Thanh Thiết kế website bán sản phẩm công nghệ Ngô Thị Hiền Lê Quang Hòa

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 8

Thời gian: 07h15 ngày 07/07/2020, Phòng D4-305

TT Họ và  tên sinh viên Tên đề tài Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
1. Nguyễn Minh Châu Xây dựng hệ hỗ trợ đầu tư chứng khoán trên nền tảng điện toán đám mây Nguyễn Huy Trường Nguyễn Đình Hân
2. Nguyễn Thành Đức Ứng dụng học sâu trong bài toán nhận diện ký tự quang học Nguyễn Đình Hân Nguyễn Tuấn Dũng
3. Chu Văn Dũng Xây dựng ứng dụng mail client dựa trên nền tảng web Vương Mai Phương Nguyễn Đình Hân
4. Nguyễn Thị Liên Xây dựng hệ thống quản lý đánh giá KPI cho nhân sự Nguyễn Danh Tú Nguyễn Thị Thanh Huyền
5. Nguyễn Thị Mai Phân tích và thiết kế hệ thống website bán hàng Phạm Huyền Linh Nguyễn Thị Thanh Huyền
6. Lại Thị Nga Xử lý âm thanh bằng mạng nơ ron hồi tiếp trong tương tác người-máy Lê Chí Ngọc Trần Ngọc Thăng
7. Lưu Danh Nhân Xây dựng hệ thống thu thập thông tin trên các trang báo điện tử Lê Kim Thư Nguyễn Thị Thanh Huyền
8. Hoàng Ngọc Thạch Giải pháp tối ưu hóa triển khai mạng cảm biến không dây với trạm thu thập thông tin di động Vương Mai Phương Nguyễn Đình Hân
9. Vũ Ngọc Thành Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nội bộ cửa hàng và website bán hàng online Phạm Huyền Linh Nguyễn Thị Thanh Huyền

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 9

Thời gian: 07h15 ngày 07/07/2020, Phòng D4-306

TT Họ và  tên sinh viên Tên đề tài Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
1. Vũ Viết Diện Ứng dụng của học sâu trong việc trích xuất nội dung văn bản từ video dạng mutex Lê Kim Thư Lê Hải Hà
2. Nguyễn Tiến Đông Phát hiện ảnh giả mạo dạng cắt dán Lê Quang Hòa Nguyễn Huy Trường
3. Nguyễn Việt Hưng Xây dựng hệ thống quản lý trường học trên nền tảng Mern stack Lê Hải Hà Vũ Thành Nam
4. Phạm Viết Hưng Xây dựng ứng dụng quản lý danh tính và truy cập Đoàn Duy Trung Vũ Thành Nam
5. Nguyễn Hữu Minh Ứng dựng mô hình Gans giải bài toán dịch ảnh đa miền Nguyễn Tuấn Dũng Vương Mai Phương
6. Phạm Vũ Tiến Định giá xe hơi sử dụng phương pháp định lượng dữ liệu định tính Trần Ngọc Thăng Vương Mai Phương
7. Nguyễn Văn Trưởng Hệ mật mã khóa công khai Rabin Ngô Thị Hiền Nguyễn Huy Trường
8. Hà Minh Tuấn Xây dựng hệ thống lưu trữ và chia sẻ tài liệu trên cloud Lê Hải Hà Nguyễn Tuấn Dũng
9. Nguyễn Xuân Tùng Hệ thống thu thập dữ liệu từ các trang báo điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Tuấn Dũng

 

 

 

 

 

Các thông báo khác