Danh sách SV được cơ sở thực tập tiếp nhận (cập nhật liên tục)

Các sinh viên dưới đây đã được cơ sở thực tập tiếp nhận. Cơ sở sẽ liên hệ để phỏng vấn nếu cần và sẽ có kế hoạch thực tập cụ thể (dự kiến từ Tháng 5). Sv nếu không đạt yêu cầu thì Viện sẽ bố trí cơ sở khác.

Cơ sở thực tập: Công ty Cổ phần Grooo International

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20130238 Lê Hoàng Việt HTTTQL K61
20150136 Nguyễn Tuấn Anh Toán Tin 01 K60

Cơ sở thực tập: Công ty TNHH Pixta VN

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20164376 Nguyễn Mạnh Tuấn KSTN Toán Tin K61
20160954 Nguyễn Xuân Đạt HTTTQL K61

Cơ sở thực tập: Công ty Icomm Media&Tech., JSC

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20162401 Lại Thùy Linh Toán Tin K61
20162356 Nguyễn Thị Liên Toán Tin K61
20161337 Hà Thị Hảo Toán Tin K61
20162733 Nguyễn Hữu Anh Minh HTTTQL K61
20163021 Lưu Danh Nhân HTTTQL K61
20154059 Lương Hữu Tuân Toán Tin 02 K60

Cơ sở thực tập: Công ty TNHH Phần Mềm 2NF

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20162319 Nguyễn Thanh Lâm HTTTQL K61

Cơ sở thực tập: Công ty TNHH phần mềm FPT

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20163420 Bùi Thị Quyên Toán Tin K61
20163768 Lê Thị Thảo Toán Tin K61
20154266 Nguyễn Trọng Tùng Toán Tin K60
20173502 Phạm Đăng Dũng Toán Tin 01 K62

Cơ sở thực tập: Học viện Viettel

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20160880 Vũ Tiến Dương KSTN Toán Tin K61

Cơ sở thực tập: Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CTS)

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20161704 Nguyễn Việt Hoàng HTTTQL K61
20140599 Nguyễn Mạnh Cường KSTN Toán Tin K59
20160264 Đỗ Thị Ánh HTTTQL K61
20150041 Đỗ Duy Anh Toán Tin 02 K60
20151797 Nguyễn Đình Hùng Toán Tin K60
20162885 Phạm Thị Ngà Toán Tin K61
20160067 Đỗ Trung Anh Toán Tin K61
20161130 Phạm Minh Đức Toán Tin K61
20167232 Đỗ Quang Khải KSTN Toán Tin K61
20163374 Nguyễn Minh Quân KSTN Toán Tin K61
20160645 Đỗ Anh Dũng KSTN Toán Tin K61
20160850 Nguyễn Tiến Dương Toán Tin K61

Cơ sở thực tập: Công ty TNHH Skymap

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20163980 Nguyễn Thị Phương Thúy Toán Tin K61
20162311 Ngô Gia Lâm Toán Tin K61
20162342 Lê Đình Lập Toán Tin K61
20163077 Phạm Thị Hồng Nhung HTTTQL K61
20150678 Phạm Thị Thu Hằng HTTTQL K61
20163484 Nguyễn Ngọc Sâm Toán Tin K61
20160629 Hoàng Ngọc Doanh HTTTQL K61
20162602 Hoàng Thanh Lưu Toán Tin K61
20160215 Phạm Hoàng Anh Toán Tin K61
20160398 Đặng Thị Cần Toán Tin K61
20162095 Vũ Thu Hường Toán Tin K61
20161857 Phạm Quốc Huy HTTTQL K61

Cơ sở thực tập: BSS Group

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20163476 Cao Đăng Sao Toán Tin K61
20161326 Trần Hưng Hải HTTTQL K61

Cơ sở thực tập: Công ty cổ phần phát triển giáo dục KidsCode STEM

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20164854 Nguyễn Mậu Duy KSTN Toán Tin K61
20153450 Nguyễn Thị Phương Thảo KSTN Toán Tin K60
20166594 Phạm Thị Thu Phương KSTN Toán Tin K61

Cơ sở thực tập: Công ty ITSol

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20150315 Giáp Văn Cảnh Toán Tin 02 K60

Các thông báo khác