Bảo vệ TTKT Học kỳ 20192

  • Sinh viên bảo vệ theo Hội đồng
  • Mỗi SV báo cáo và trả lời câu hỏi trong 10-12ph
  • SV làm slide để báo cáo (Công việc được giao, công việc hoàn thành,...)
  • Bảo vệ bắt đầu lúc 14h thứ 6 ngày 24/7/2020.
  • Địa điểm : D9-102 đến D9-106

Danh sách HĐ

# Công ty Mã SV Họ tên Lớp Khóa Hội đồng
1 FPT 20154266 Nguyễn Trọng Tùng Toán Tin K60 1
2 Grooo 20163420 Bùi Thị Quyên Toán Tin K61 1
3 Grooo 20163768 Lê Thị Thảo Toán Tin K61 1
4 Grooo 20130238 Lê Hoàng Việt HTTTQL K61 1
5 Grooo 20150136 Nguyễn Tuấn Anh Toán Tin 01 K60 1
6 Grooo 20150018 An Tuấn Anh Toán Tin 02 K60 1
7 Grooo 20166769 Nguyễn Đức Thắng KSTN Toán Tin K61 1
8 Grooo 20161027 Nguyễn Thiện Đông Toán Tin K61 1
9 Grooo 20150315 Giáp Văn Cảnh Toán Tin 02 K60 1
10 Grooo 20164376 Nguyễn Mạnh Tuấn KSTN Toán Tin K61 1
11 Grooo 20160954 Nguyễn Xuân Đạt HTTTQL K61 1
12 Skymap 20163980 Nguyễn Thị Phương Thúy Toán Tin K61 2
13 Skymap 20162311 Ngô Gia Lâm Toán Tin K61 2
14 Skymap 20162342 Lê Đình Lập Toán Tin K61 2
15 Skymap 20163077 Phạm Thị Hồng Nhung HTTTQL K61 2
16 Skymap 20150678 Phạm Thị Thu Hằng HTTTQL K61 2
17 Skymap 20163484 Nguyễn Ngọc Sâm Toán Tin K61 2
18 Skymap 20160629 Hoàng Ngọc Doanh HTTTQL K61 2
19 Skymap 20162602 Hoàng Thanh Lưu Toán Tin K61 2
20 Skymap 20160215 Phạm Hoàng Anh Toán Tin K61 2
21 Skymap 20160398 Đặng Thị Cần Toán Tin K61 2
22 Skymap 20162095 Vũ Thu Hường Toán Tin K61 2
23 Skymap 20161857 Phạm Quốc Huy HTTTQL K61 2
24 CMC 20161704 Nguyễn Việt Hoàng HTTTQL K61 3
25 CMC 20140599 Nguyễn Mạnh Cường KSTN Toán Tin K59 3
26 CMC 20160264 Đỗ Thị Ánh HTTTQL K61 3
27 CMC 20150041 Đỗ Duy Anh Toán Tin 02 K60 3
28 CMC 20151797 Nguyễn Đình Hùng Toán Tin K60 3
29 CMC 20162885 Phạm Thị Ngà Toán Tin K61 3
30 CMC 20160067 Đỗ Trung Anh Toán Tin K61 3
31 CMC 20161130 Phạm Minh Đức Toán Tin K61 3
32 CMC 20167232 Đỗ Quang Khải KSTN Toán Tin K61 3
33 CMC 20163374 Nguyễn Minh Quân KSTN Toán Tin K61 3
34 CMC 20160645 Đỗ Anh Dũng KSTN Toán Tin K61 3
35 CMC 20160850 Nguyễn Tiến Dương Toán Tin K61 3
36 CMC 20150061 Lâm Phước Tuấn Anh Toán Tin 02 K60 3
37 Icomm 20162401 Lại Thùy Linh Toán Tin K61 4
38 Icomm 20162356 Nguyễn Thị Liên Toán Tin K61 4
39 Icomm 20161337 Hà Thị Hảo Toán Tin K61 4
40 Icomm 20162733 Nguyễn Hữu Anh Minh HTTTQL K61 4
41 Icomm 20163021 Lưu Danh Nhân HTTTQL K61 4
42 Icomm 20154059 Lương Hữu Tuân Toán Tin 02 K60 4
43 Icomm 20154398 Nguyễn Đức Anh Vũ Toán Tin 02 K60 4
44 ITSol 20164686 Mai Hiển Vinh HTTQL K61 4
45 KidsCode 20164854 Nguyễn Mậu Duy KSTN Toán Tin K61 4
46 KidsCode 20153450 Nguyễn Thị Phương Thảo KSTN Toán Tin K60 4
47 KidsCode 20166594 Phạm Thị Thu Phương KSTN Toán Tin K61 4
48 ITSol 20173502 Phạm Đăng Dũng Toán Tin 01 K62 1
49 2NF 20162319 Nguyễn Thanh Lâm HTTTQL K61 5
50 2NF 20150862 Nguyễn Tuấn Đạt Toán Tin 01 K60 5
51 BSS 20163476 Cao Đăng Sao Toán Tin K61 5
52 BSS 20161326 Trần Hưng Hải HTTTQL K61 5
53 Viettel 20160880 Vũ Tiến Dương KSTN Toán Tin K61 5
54 Viettel 20162041 Phạm Văn Hưng Toán Tin K61 5
55 Viettel 20162360 Nguyễn Thị Liên HTTTQL K61 5
56 2NF 20164062 Mai Xuân Tiến HTTTQL K61 5
57 Viettel 20162557 Phạm Văn Lộc Toán Tin K61 5
58 Viettel 20165782 Bùi Quốc Bảo KSTN Toán Tin K61 5
59 Viettel 20163307 Nguyễn Đức Quang Toán Tin K61 5

 

Các thông báo khác