Thực tập kỹ thuật HK 20191

Học kỳ này SV của Viện được giới thiệu đi thực tập tại 1 trong các công ty sau

 • Công ty Grooo International
 • Công ty phần mềm 2NF
 • Công ty cổ phần ITSOL
 • Công ty Skymap
 • Công ty Incomn
 • Công ty Pixta VN
 • Tđoàn Viettel
 • Công ty Rikkeisoft
 • Công ty Cổ phần Giáo dục Lakita
 • Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica
 • Công ty 1Office

Thời gian khóa thực tập : 10 tuần (PART-TIME), dự kiến bắt đầu 30/9/2019

Đối tượng bắt buộc : Các SV đã đăng ký học phần TTKT trong học kỳ này (bao gm SV bo lưu kết qu TT)

Đối tượng xét duyệt : Các SV chưa đăng ký học phần TTKT (sẽ đăng ký trong học kỳ 20192) nhưng muốn đi thực tập trước và bảo lưu kết quả. Các SV này sẽ được xem xét từng trường hợp một.

Lưu ý: SV yêu cầu phải làm việc  theo quy định của nơi đến thực tập. SV đã đăng ký mà không chấp hành có thể bị 0 điểm (bảo lưu sang 20192) hoặc hạn chế xét TTKT trong các kỳ tiếp theo.

SV gửi email về địa chỉ namngc@gmail.com với tiêu đề “Đăng ký TTKT-20191” sau khi đã điền form theo mẫu dưới đây. Hạn cuối cùng là ngày 23/9/2019

Phieu-dang-ki-nguyen-vong-thuc-tap-ngoai-truong

Các thông báo khác

27/11/2019. Học bổng