Phân công TTKT học kỳ 20183

Phân công TTKT theo danh sách dưới đây.

Lưu ý :

  • Đây chỉ là danh sách phân công của Viện
  • Các công ty sẽ xem xét đơn và sẽ xét duyệt từng trường hợp
  • Nếu có thay đổi Viện sẽ thông báo
  • SV đã được nhận thực tập cần tuân thủ đúng quy định của công ty. Nếu vi phạm kỷ luật có thể sẽ bị cấm tham gian TTKT trong 1 năm

Nếu như không thấy thông báo gì từ phía công ty hoặc từ Viện trong vòng 10 ngày cần liên hệ ngay Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Công ty ITSOL

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20163641 Nguyễn Thị Phương Thanh Toán Tin K61
20160836 Lương Tùng Dương Toán Tin K61
20162754 Trần Quang Minh Toán Tin K61

 

Công ty Skymap

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20164243 Lê Thành Trung Toán Tin K61
20161092 Nguyễn Anh Đức Toán Tin K61
20160850 Nguyễn Tiến Dương Toán Tin K61
20161775 Lê Thị Huệ Toán Tin K61
20162620 Bùi Thị Ngọc Mai Toán Tin K61
20161035 Nguyễn Xuân Đồng Toán Tin K61
20162387 Đồng Thị Thùy Linh Toán Tin K61
20151226 Trần Quang Hải Toán Tin 1 K60
20140748 Trần Đăng Duy Toán Tin K59
20163268 Lê Hồng Phượng Toán Tin K61
20161866 Trần Quốc Huy Toán Tin K61
20161898 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Toán Tin K61
20154349 Nguyễn Đức Việt Toán Tin K60
20162349 Long Thị Lệ Toán Tin K61
20150657 Chu Văn Dũng Toán Tin 02 K60
20164181 Trần Hà Trang Toán Tin K61
20150888 Trần Văn Đạt Toán Tin 02 K60
20151329 Ngô Quốc Trần Hiếu Toán Tin 02 K60
20152481 Nguyễn Thị Minh Toán Tin 01 K60
20151366 Phùng Trọng Hiếu Toán Tin 01 K60
20150678 Nguyễn Anh Dũng Toán Tin 01 K60

 

Công ty Grooo

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20161109 Nguyễn Minh Đức Toán Tin K61
20164143 Đào Thị Trang Toán Tin K61
20161340 Lê Thị Hảo Toán Tin K61
20164496 Bùi Tiến Tùng Toán Tin K61
20151910 Trần Thị Hương Toán Tin 02 K60
20163332 Vũ Mạnh Quang Toán Tin K61
20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Toán Tin 02 K60
20160933 Nguyễn Hữu Đạt Toán Tin K61
20150029 Đào Thị Tú Anh Toán Tin 01 K60

 

Công ty 2 NF

TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20152334 Nguyễn Thị Lụa Toán Tin K60
20153284 Mạc Thị Tâm Toán Tin K60
20162855 Trần Sỹ Hoàng Nam Toán Tin K61

Các thông báo khác